Manskapssadlar : Stämplarna

«Föregående -
18 juni 2016

Bland alla stämplar på sadeln bakvalv kan vi hitta information om sadelns tid i armen. Tyvärr verkar det inte finnas något fastställt system för hur sadlartna stämplades. Det verkar skilja sig mellan de olika regementena. Sammanfattningsvis kan sägas att ju fler stämplart desto mer har sadeln varit med om.

De stämplar som brukar finnas är:

- Tillverkningsnummer; ett två till fyrsiffrigt tal.

- Regementet, en bokstav följt av en siffra

- Året sadeln tas i bruk

- Storleken/bommvidden, som då är samma som stämpeln i metallen

Var dessa olika stämplar finns, varierar som sagt. Varje regemente var ju sin egen myndighet och hittade ofta själva på system för detta.

En del sadlar har bara att tillverkningsnummer och inga fler stämplar. Då kan man vara rätt säker att de aldrig har varit i burk i armén utan hängde i ett förråd i väntan på kriget, tills de en dag blev sålda på den civila marknaden.

Låt oss titta på stämplarna på bakvalvet på en av mina sadlar:

Hälsningar,
Markus Holst

Uppe till vänster står 1B, vilket är storleken. Uppe till höger står Ing1, vilket är ingenjörregementet som fanns i Södertälje. Så står det två nummer nedtill: 33 och 15. Det ena är alltså tillverkningsnummer och det andra är årtalet. Tyvärr vet jag inte vilket som är vilket, men det känns som att 1933 är för sent för att ta en sadel i bruk, så jag tror (och vill) att 33 är tillverkningsnumret och 15 är årtalet. Sadeln började i så fall sin tjänst 1915.