Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén 1865-99

«Föregående   -   Nästa»

M/1865-99 är i princip samma mössa som lägermössa m/1865. Skillnaden är bland annat att officerarna inte har någon broderad kringla på "locket". Även infördes år 1899 nya kompanimärken för manskap. Då fick alla kompanier, batterier och skvadroner en siffra istället för tidigare olika symboler. Mössan levde med till daglig dräkt så länge som m/ä användes, dvs. fram till 1966, och finns fortfarande med på Livgardet. Genom åren har mössan genomgått en del förändringar. Bland annat har gradbeteckningarna ändrats då och då. Material och form har också ändrats. Ett tag gjordes mössorna med avsmalnande kulle, och idag är skärmen i plast.

Mössan kallades "lägermössa" och var alltså inte avsedd att bäras i strid utan "till vardags" Vid parad bar infanteriet mössan med plåt och plym medan andra förband bar sina "stridshuvudbonader" med utsmyckningar. Jag är fortfarande osäker på vad infanteriet förväntades bära i strid.

Generalitet


Till stor och liten paraddräkt bär generalitetet och generalstaben hatt m/1854-1859 (bicorne) med plym.

m/1895

Infanteriet, daglig dräkt

Förutom konvenans, känns mössorna från de olika regementena igen på att befälens mössor bär regementets knapp. Manskapens mössor var lika vid alla infanteriregementen, endast liv- och hustruppernas mössor kan särskiljas.


Södermanlands regemente I10, Överste

Överste

Västernorrlands regemente I21, Major

Major

Kapten

Kronobergs regemente I11 Löjtnan

Löjtnant

Älvsborgs regemente I15 Fanjunkare efter 1926

Sergeant efter 1926

Karlskrona grenadjärregemente I7 Furir. Kompanimärke m/1899 för
specialkompani.Stämplad insida: "55 I.7 1928 K(?) 90 Paradvapenknapp av lilla modellen

Furir

Furir vid kulsprutekompani

Manskap, I14

Manskap

Värmlands fältjägarkår  I26 Fanjunkare före1926. Grön mössa bars även av Jämtlands hästjägare.

Tyget krymper om det förvaras illa, varpå mössan får detta lustiga utseende. Med paradknapp.

Tidig mössa med den lågafronten. m/1865? Manskap. Hakremmen saknas på bilden.Numrerad för hand påskärmens undersida, 101

Infanteriet, Parad

Mössa m/1865-99 användes under senare tid även av kavalleriet utom K1 vid parad.

Officer bär vid parad vapenplåt av förgylld mässing, med rött, vitt och blått i kronan, serafimerkedjan och dess kors. Vid stor parad även en pompong av spunnen guldtråd med regerande konungs namnschiffer, i denna en tagelståndare som i förhållande till övriga bäst kan beskrivas som hög, lång, yvig och med krusigt tagel.

Underofficer bär vid parad vapenplåt av förgylld mässing (utan färger) Vid stor parad en  pompong av spunnen guldtråd (utan
namnschiffer) och i denna en tagelståndare som är lägre än officerarnas, mindre yvig (tunnare, mindre tagelruska) avsevärt kortare samt av rakhårigt tagel.

Manskap i sin tur bär vid parad vapenplåt av mässing (ingen förgyllning och ingen färg) Vid stor parad en pompong av mässingsplåt och i denna en tagelståndare liknande officerarnas fast med rakt tagel! Samma höjd, längd och yvighet.


Upplands regemente I8, Överste, stor parad

Överstelöjtnant, stor parad

Major, stor parad, trol. I2 eller I4

Major, pompong för stor parad (bak och fram?) tagelståndaren saknas.

Livregementets husarer K3, Fanjunkare efter 1926 Liten parad

Underofficer. Bakre= liten parad. Främre = stor parad

Furir Plåt och pompong

Manskap Liten parad

Manskap
Stor parad

Ståndare och plym för underofficer

Liv- och hustrupper

Till liv- och hustrupper räknas I1, I2, I3, I4, I5, K1, K2 och K3

Förutom m/1865-99 bärs idag:
Musikuniform m/91 (AMK, TRK f.d. AMN samt frivilligmusikkåren VMK)
Musikeruniform m/93 (anställd musiker vid FM) Musikuniform m/95 (LDK)

,Svea livgarde och Livgardets dragoner motsv. bar/bär inte mössa m/1865-99 till parad.
Svea och Göta livgarde bar kask m/1887.
Livgardets dragoner (motsv.) hjälm m/1879-1900, eller hjälm m/1879Svea livgarde I1, Löjtnant. Nytillverkad av CTH i Borlänge. Skärmen och hak

Livgardets dragoner K1, major

Livgardet Kapten

Livgardet Löjtnant

Livgardets dragoner K1, löjtnant

Livgardets dragoner K1, manskap

K1 Officersaspirant

Löjtnant, troligen Livregementets husarer K3

Dessa båda mössor bars av far och son Horn, som båda tjänstgjorde som löjtnanter vid Svea livgarde I1.

Livregementets grenadjärer I3, Manskap.

Trol. livregementets grenadjärer I3, Tidig mössa

Manskap, trol. Livgrenadjärregementet I4 eller Andra livgrenadjärregementet I5

Före 1900 hade kompani-märkena inte siffror utan symboler.
Rött = 5 kompaniet vid infanteriet. Vitt band och gul knapp tyder på I4 eller I5

K3 Major

Nyare m/ä

Dessa "moderna" mössor är en mycket enklare och "klumpigare" tillverkning som gjordes under 1920-30 talen. Då gjordes även en del mössor och uniformer för en del av de då nedlagda regementena. Dessa "moderna mössor", eller vad de nu ska kallas, är historiskt korrekta och använda på förband under samma förutsättningar som den äldre varianten. Till skillnad från de äldre mössorna har dessa ventilationshål och "regntäta" kullar.Svea livgarde I1 Fanjunkare efter 1926

Trängen Manskap

Värmlands fältjägarkår I26. Manskap. Förbandet lades ned 1902, men mössan är gjord senare

Övriga


Manskap Västernorrlands regemente I29 9 kompaniet

Norrlands dragonregemente K8, Överste

Skånska dragonregementet K6 Ryttmästare

Skånska dragon-regementet K6 Löjtnant

Ryttmästare vid husarregemente

Löjtnant vid husarregemente

Artilleriet, Kapten

Artilleriet Styckjunkare före 1926

Artilleriet Manskap

Musikmanskap Fanns förr vid varje regemente

Svea trängkår T1, Major

Trängen, manskap trol. T2

Trängen Manskap

Fortifikationen Kapten

Fortifikationen Löjtnant

Fortifikationen Fanjunkare efter 1926

Intendenturen, Löjtnant

Manskap, troligen A2

Troligen Norrlandsträngbataljon /kår/regemente T3, Manskap. Tillverkad av "VA Cedermarks, Hatt Möss & Pelsvaru-affär(sic),Sollefteå". Knapparna har rester av försilvring.