Svenska arméns sadlar : 1800-talet

«Föregående   -   Nästa»

Sadel m/1815

Manskapssadel m/1839

Manskapssadel m/1854

Manskapssadel m/1867

Manskapssadel m/1895

Officerssadel m/1899