Svenska arméns sadlar : 1800-talet

«Föregående   -   Nästa»

Sadel m/1815

Manskapssadel m/1839

Manskapssadel m/1854

Manskapssadel m/1867

Manskapssadel m/1895

Officerssadel m/1899

Vill du ha ett email-meddelande när jag har kurs eller sadelvisning i din närhet? Klicka här.