Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén före 1880

  -   Nästa»

Artilleriet 1872?

Dragonmössa m/1849

Dragonmössa m/1865?

Dragonmössa m/1866


Dragonmössa, okänd


för officer vid Skånes dragoner. Tyvärr har mössan blivit spraymålad med guldfärg.

Grenadjärmössa m/1823


Officer

Manskap

Nylonbjörn, Officer

Nylonbjörn manskap

Förvaringslåda för grenardjärsmössan

Används av timmermannen vid Svea Livgardes Musketerarkår. I grunden en ”avdankad” grenadjärmössa som skänktes till kåren av Livgardet. Mässingsbandet och mössmärket är replikor.

En orginalmössa, renskalad från attribut

Hatt m/1811


Hatt m/1832

Hatt, trekantig m/1854-59Generalitet och generalstaben

Auditör. Kokard saknas och knappen är jag osäker på om den är rätt.

Musikdirektör

Väg- och vatten-byggnadskåren

Domänverket

Göta Hovrätt

Auditör

Hatt, trekantig m/1860


Hatt, trekantig, m/1854


för fältläkare

Kokard saknas.

Husarmössa m/1847


Livregementets husarer K3 officer

Husarmössa m/1849?


Husarmössa m/1853


Husarmössa m/1863?

Husarmössa m/1866

Husarmössa m/1867


Smålands husarregemente K4,manskap. Hvetlanda skvadron = 3 skvadron

Huvudbonad m/1812 (för trumslagare)

Käppi m/1854


Kapten, med knapp m/1802 för "I armén kvar-stående officerare."

Jönköpings regemente I12, löjtnant

Jönköpimngs regemente I12, manskap

infanteriet

musikmanskap

infanteriet, manskap

Käppi m/1858


livgardet till fots, officer

Svea livgarde, används idag av Svea Livgardes Musketerarkår

Smålands grenadjärkår I7

Musikmanskap?

Lägermössa m/1824

Lägermössa m/1825


Lägermössa m/1832

Lägermössa m/1838

Lägermössa m/1845

Lägermössa m/1846

Mössa m/1865


Major Svea Livgarde

Kapten, Livregementets dragoner K2 eller Livregementet till fots

Underlöjtnant

Manskap, Västmanlands regemente I18, 4 kompaniet (Salbergs kompani), märkt på insidan för regementet med två stämplar och för kompaniet med två stämplar och en stansning på skärmens insida, mössknapp för 8. kompaniet. Kompanimärket med siffra visar att mössan varit i bruk efter 1900.

Manskap. Före 1900 hade kompanimärkena inte siffror utan symboler. Rött = 5 kompaniet vid infanteriet. Vitt redgarn och gul knapp tyder på I4 eller I5

Major

Officershatt m/1807


Okänd tschakå


Tschakå m/1815


Jönköpings regemente I12 Manskap

Skaraborgs regemente I9 Manskap

Tschakå m/1824 för smålands grenadjärbataljon


Tschakå m/1831


officer vid Värmlands regemente I22

Tschakå m/1833

Tschakå m/1836


Stockholms borgerskaps infanteriregemente

Tschakå m/1837

Tschapka m/1852 för Livgardet till häst