Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén före 1880

  -   Nästa»

Dragonmössa, okänd


för officer vid Skånes dragoner. Tyvärr har mössan blivit spraymålad med guldfärg.

Officershatt m/1807


Hatt m/1811


Huvudbonad m/1812 (för trumslagare)

Tschakå m/1815


Jönköpings regemente I12 Manskap

Skaraborgs regemente I9 Manskap

Okänd tschakå


Grenadjärmössa m/1823

Tillkomsten av gardesgrenadjärernas ståtliga björnskinnsmössor, vilka alltjämt användes, brukar knytas till åren 1823-1824.  ...Svea livgarde år 1823 erhöll 200 grenadjärmössor av björnskinn - med vit banderoll och vit, uppstående fjäderplym - som present av Karl XIV Johan att bäras "såsom distinktionstecken och särdeles prydnad". Andra livgardet skulle följande år, 1824, ha fått tillstånd att utkvittera samma antal mössor.

Texten kommer från Erik Bellanders "Dräkt och Uniform", 1973.

Krigsmakten har haft dessa mössor under hela 18- & 1900-talet och först skaffat nya av nylonbjörn under 1980-talet. Roligt med dessa mössor är att de verkligen bär spår av att ha varit burna under nästan två sekel, olika lagningar, hakrem, mössplåten och banderollerna.


Officer

Manskap

Nylonbjörn, Officer

Nylonbjörn manskap

Förvaringslåda för grenardjärsmössan

Används av timmermannen vid Svea Livgardes Musketerarkår. I grunden en ”avdankad” grenadjärmössa som skänktes till kåren av Livgardet. Mässingsbandet och mössmärket är replikor.

En orginalmössa, renskalad från attribut

Lägermössa m/1824

Tschakå m/1824 för smålands grenadjärbataljon

Så gott som samma modell som infanteriet tidigare fått (m/1815), men Smålands grenadjärbataljon bar dragonmössa tills 1824. Bland de övriga grenadjärerna hade tschakån införts tidigare. Tschakån är inspirerad av de ryska och franska modellerna.

Lägermössa m/1825

I princip samma som idag används av Kongens Garde i Norge. Den norska officersbåtmössan ser ut enligt bilden. Manskap har vitt band istället för silvergalon samt annan tofs. Den användes en tid parallellt med det Norska Gardet, som hade vakttjänst på kungliga slottet i Stockholm 1856-1888

Tschakå m/1831


officer vid Värmlands regemente I22

Hatt m/1832

Lägermössa m/1832

Tschakå m/1833

Tschakå m/1836


Stockholms borgerskaps infanteriregemente

Tschakå m/1837

Lägermössa m/1838

Lägermössa m/1846

Husarmössa m/1847


Livregementets husarer K3 officer

Dragonmössa m/1849

Husarmössa m/1849?


Tschapka m/1852 för Livgardet till häst

Husarmössa m/1853


Hatt, trekantig, m/1854


för fältläkare

Kokard saknas.

Käppi m/1854


Kapten, med knapp m/1802 för "I armén kvar-stående officerare."

Jönköpings regemente I12, löjtnant

Jönköpimngs regemente I12, manskap

infanteriet

musikmanskap

infanteriet, manskap

Käppi m/1858


livgardet till fots, officer

Svea livgarde, används idag av Svea Livgardes Musketerarkår

Smålands grenadjärkår I7

Musikmanskap?

Hatt, trekantig m/1854-59

för generalitet och officerare vid parad. Generalitetet: svart plymasch ("ludd" på hattens kanter) och gul och blå plym av strutsfjädrar

 H.M. Konungens stab, de kungliga prinsarnas staber, generalstaben, artilleristaben samt fortifikationsstaben: Hängande gul och blå plym av strutsfjädrar

Kommendanter: Hängande gul plym av strutsfjädrar (g.o. 4 jun 1845 nr 444, g.o. 18 maj 1854 nr 385, g.o. 20 dec 1889 nr 1230)

Väg- och vattenbyggnadskåren: Svart hängande plym

Auditörer/Musikdirektörer bar samma typ som "Kongl. Hofkapellets medlemmar antagna modell". (g.o. 20 dec 1889 nr 1229)

Hatten har även burits av civilmilitär personal och till rent civila uniformer.Generalitet och generalstaben

Auditör. Kokard saknas och knappen är jag osäker på om den är rätt.

Musikdirektör

Väg- och vatten-byggnadskåren

Domänverket

Göta Hovrätt

Auditör

Hatt, trekantig m/1860


Husarmössa m/1863?

Dragonmössa m/1865?

Mössa m/1865

Alla officerare hade kringla, men den togs bort främst av kostnadsskäl på mössa m/1865 enligt generalorder år 1899,
därav det nya namnet m/1865-99. Som brukligt hade officerarna ett antal år på sig att plocka bort den så under några år var det en salig blandning

Major Svea Livgarde

Kapten, Livregementets dragoner K2 eller Livregementet till fots

Underlöjtnant

Manskap, Västmanlands regemente I18, 4 kompaniet (Salbergs kompani), märkt på insidan för regementet med två stämplar och för kompaniet med två stämplar och en stansning på skärmens insida, mössknapp för 8. kompaniet. Kompanimärket med siffra visar att mössan varit i bruk efter 1900.

Manskap. Före 1900 hade kompanimärkena inte siffror utan symboler. Rött = 5 kompaniet vid infanteriet. Vitt redgarn och gul knapp tyder på I4 eller I5

Major

Dragonmössa m/1866


Husarmössa m/1866

Husarmössa m/1867


Smålands husarregemente K4,manskap. Hvetlanda skvadron = 3 skvadron

Artilleriet 1872?

Lägermössa m/1845