Militära huvudbonader använda i Sverige : Baskermössor baskermärken

  -   Nästa»

Försvaret har två modellår på baskrar, m/52 för FJS och m/60 för övriga. Märkena finns sen i ett antal modellår.

Armén


Helikopterflottiljen

m/05 FMUndSäkC
Försvarsmaktens Underrättelse
och Säkerhetscentrum

m/52 Fallskärmsjägarskolan. Vinröd

m/60 Jägarskolan

m/60 Norrlands dragoner K4

m/60 Pansarbasker blå

Hemvärnet

m/78 Livregementets husarer K3

m/90 Försvarsmusiken Röd Värnpliktiga har silvermärke, anställda har guld.

m/82 Arméflyget

m/02 SkyddC

m/94 för Norrbottens gränsjägare

Utlandsstyrkan brun(provisoriskt, bars under BA05 samt BA06)
HV brun (hemvärnet använder t.v. armémärke m/02 som baskermärke), Pansar, Ing.

Utlandstyrkan

m/96 Livgardet kavalleri

Livgardet infanteri

FN

m/02 I5 Fältjägarbataljonen Svart

m/02 Trängen

m/02 Övriga armén

BaskermärkenRad 1
m/60 Kustjägarna
m/60 Kustjägarna A-dyk
FN
m/94 Gränsjägarna

Rad 2
m/92 KA1, KA2, KA3, KA4, KA5
Fallskärmsjägarskolan m/53-60

Rad 3
m/87 Flygbasjägarskolan
m/60 I22 jägarskolan,
m/78 K3
m/60 Norrlands dragoner K4

Rad 4
m/02 Livgardet inf (Provisoriskt),
m/02 Livgardet inf
m/05 Livgardet (gemensamt)
m/96 Livgardet kavalleri,
m/02 Trängen

Rad 5
m/90 Försvarsmusik värnpliktig samt anställd,
m/99 Helikopterflottiljen
m/82 Arméflyget
m/95 Utlandsstyrkan (gamla)

Rad 6
m/60 Pansartrupperna
m/02 Infanteriet
m/02 Signaltrupperna
m/02 Luftvärnet
m/02 Artilleriet

Rad 7
Fallskärmsjägarskolan m/51, m/52 och m/53-60

Rad 8
m/01 Amfibiekåren
m/02 General
m/02 Flygvapnet
m/02 Ingenjörtrupperna
Rad 9
m/02 SkyddC Totalförsvarets skyddscentrum
Trängen (provisoriskt)
Hemvärnet. provisoriskt

m/99 FMUndSäkC Försvarsmaktens Underrättelse och Säkerhetscentrum.
Märket är egentligen tjänstgöringstecken m/99 men användes även som baskertecken tills det nya märket kom 2005.

m/02 Övriga armén
Märket bärs av hemvärnet på brun basker, av utlandsstyrkan på mörkblå basker samt av personal inom armén som inte har annan förbandstillhörighet på mörkblå basker.

Märket användes av UNEF under 8 år, fram till SweBn 1960. Då ersattes det av det "vanliga" FN baskermärket.
Rätt benämning torde vara mössmärke då varje soldat fick ut 2 märken, ett till baskern och ett till sommarmössa m/52kaki.

m/60 Kustjägarna A-dyk är inte ett speciellt märke. Historien bakom märkets utseende lär vara från KJ:s barndom, då utbildningskategorin A-dyk ville särskilja sig från övriga kustjägare. Då kom någon med idén att pressa in de yttre spetsarna i treudden. Detta sågs med onda ögon av övriga på KjS. Det gjordes allt för att förhindra (förbjuda) att treudden vanställdes. Men så plötsligt, vid en baskerceremoni på kaserngården KA1 någon gång i andrahalvan av 70-talet, så kommer regementschefen (grundutbildad A-dyk) för att förrätta ceremonin. Han bär basker med baskermärket med inböjd treudd. Sedan dess har förvanskningen varit godkänd.

Flygvapnet


m/87 Flygbasjägarskolan, Grön

Marinen

På sent 80-tal bestämmdes att man skulle utrusta KA-personalen med en blå basker i stället för båtmössa till daglig dräkt m/87KA. I samma veva utvecklades amfibieförbanden och snart bars även den gröna baskern av dessa med samma märke i som till den blå.


fn-basker Denna har varit runt i världen. Libanon, Balkan, Kambodja m fl länder

Amfibiekåren.

kustjägarbaskern! Det fanns/finns en tradition att A-dyk böjer in de två yttre justerspetsarna?

Enligt äldre kustjägare så användes en grön basker med bronsfärgat KA-märke av KJ under 50-talet innan den sedan så kända "gaffeln" blev fastställd.

KA2

Amf

Här är dom alla samlade

Marinens Musikkår klär sig emellanåt i m90 och då bärs Försvarsmusikens röda basker t ex när musikkåren var i Kosovo 2004

Stridsvagnsmössa m/30

(finns även i skinn), blå och svart

Bars med valken och märket mitt fram och "hänget" bak
Den blå är den tidigare varianten.
Nationalitetsmärke 1941