Militära huvudbonader använda i Sverige : Mössmärken marinen

«Föregående   -  

De flesta mössmärken flottan benämns m/78 (1878). Då (1878) fanns enbart skärmmössa. Att flottans mössmärke fått ett gemensamhetsår 1878 beror på att flottans "moderna" uniform föddes då.

Silverankare bars av värnpliktiga officerare och reservofficerare.


Övre raden Officer båtmössa
Andra raden uppifrån metall till båtmössa off
Tredje uppifrån. alla med tre trossar runt märket är underofficer. Därefter plutof. De ska dessutom ha en tross i centrum
Fjärde uppifrån Uddiga stjärnan. Ekonomist som fått särskild befattning (enstaka)
Märken som ej är officiella, med tross i centrum men ej tre trossar runt är feltillverkade men har ändå burits
Nederst Ärmemblem kadett, plutoff, Fm m/44 manskap båtmössmärke eg m/48. Mössmärke värnpliktiga efter det båtmössan införst intill m/48

Gruppbefäl flottan

Yrkesgruppbefäl

Reservgruppbefäl

Mössband


Kungl. flottan

Kungl. Flottan. Äldre band

Sjömansskolan

Värnpliktsskolan

Sjövärnskåren

Berga Örlogsskolor

Göteborgsskolorna

Göteborgs örlogsdepå

Karlskrona örlogsskolor

Karlskrona örlogsstation

Stockholms örlogsstation

2 Helikopterdivisionen

13. helikopterdivisionen

Flygplanskryssaren Gotland

Fregatten Jarramas

Fullrigaren af Chapman

Hydrofonbojfartyget Ejdern

Isbrytaren Tor

Isbrytaren Njord

Jagaren Klas Horn, Jagare 4

Jagaren Malmö, Jagare 7 senare fregatt F 78

Jagaren Ehrenskiöld (11)

Jagaren Sundsvall, Jagare 12

Jagaren Öland Jagare J 16

Jagaren Uppland, Jagare J 17

Jagaren Halland, J 18

Jagaren Gästrikland J22

Jagaren Puke (19) f.d Bettino Ricasoli

Minsveparen M 7

Minsveparen M 9

Minsveparen Bremön, Minsvepare 55

Minsveparen Örskär, Minsvepare 62

Motortorped-båt T 16<

Motortorpedbåten Västerås, T 135

Pansarskeppet Gustaf V

pansarskeppet Göta

Pansarskeppet Oscar II

Pansarskeppet Tapperheten

Pansarskeppet Thule

Pansarskeppet Wasa

Pansarskeppet Äran

Sjömätningsfartyget Johan Nordenankar

Torpedbåten Castor

Torpedkryssare Jacob Bagge

Torpedkryssare Örnen

Kust-ubåt U7, senare ombyggd till ombyggd till jaktubåten HMS Gäddan

Ubåten Springaren

Ubåten Vargen, Ubåt Vg

U-båten Aborren

Torpedkryssaren Klas Uggla

Vedettbåt 19

Minsvepare Ramskär

Flottan insåg snabbt när man införde rundmössa med mössband att mössbanden blev souvenirer. Därför lät man trycka dessa i andra färger som såldes i "fartygskiosken" och på markan. På så sätt minskade man förhoppningsvis "stölderna" av beklädnadspersedlarna. Det finns således många typer av mössband som inte är "oficiella" och inte kan betraktas som uniformspersedlar.

Officer flottanÖverst amiral

Officer KA


Reservofficer flottan


Sjövärnskåren


till båtmössa m/1948


Underofficer flottan


Underofficerare till vintermössa m/1895

Varvspolis


Jag är osäker på om detta är ett militärt märke. Den blådula kokarden tyder på ett civilt.

m/02 KA


m/02 reserv u-off / reserv u-off kopral / flaggkopral, det sista är för u-off. / u-off. kopral / flaggkopral

m/41


manskap vid sjövärnskåren

Fram till 1939 bars detta märke av elever vid skeppsgossekåren. Det bärs idag av vår ungdomsmusikkår för att hedra de Skeppsgossar som gjorde tjänst i den svenska flottan mellan 1685 och 1939. Trossen i märket är spegelvänd gentemot flottans märken.

u-off Sjövärnskåren och troligen ? m/41 u-off Sveriges Frivilliga Motorbåtskår. Underofficer och flaggkorpral.  Med svart kant furir och menig till skärm och pälsmössa

M/42 KA


underbefäl, motsvarar arméns m/39

m/55civil tjänsteman

m/95


Flottans pälsmössa, reserv off. + två off.