Militära huvudbonader använda i Sverige : Mössmärken marinen

«Föregående   -  

De flesta mössmärken flottan benämns m/78 (1878). Då (1878) fanns enbart skärmmössa. Att flottans mössmärke fått ett gemensamhetsår 1878 beror på att flottans "moderna" uniform föddes då.

Silverankare bars av värnpliktiga officerare och reservofficerare.

Officer KA


 

Varvspolis


Jag är osäker på om detta är ett militärt märke. Den blådula kokarden tyder på ett civilt.
Kommentera

 


Övre raden Officer båtmössa
Andra raden uppifrån metall till båtmössa off
Tredje uppifrån. alla med tre trossar runt märket är underofficer. Därefter plutof. De ska dessutom ha en tross i centrum
Fjärde uppifrån Uddiga stjärnan. Ekonomist som fått särskild befattning (enstaka)
Märken som ej är officiella, med tross i centrum men ej tre trossar runt är feltillverkade men har ändå burits
Nederst Ärmemblem kadett, plutoff, Fm m/44 manskap båtmössmärke eg m/48. Mössmärke värnpliktiga efter det båtmössan införst intill m/48
Kommentera

 

Gruppbefäl flottan


Yrkesgruppbefäl
Kommentera

Reservgruppbefäl
Kommentera

 

Mössband


Kungl. flottan
Kommentera

Kungl. Flottan. Äldre band
Kommentera

Sjömansskolan
Kommentera

Värnpliktsskolan
Kommentera

Sjövärnskåren
Kommentera

Berga Örlogsskolor
Kommentera

Göteborgsskolorna
Kommentera

Göteborgs örlogsdepå
Kommentera

Karlskrona örlogsskolor
Kommentera

Karlskrona örlogsstation
Kommentera

Stockholms örlogsstation
Kommentera

2 Helikopterdivisionen
Kommentera

13. helikopterdivisionen
Kommentera

Flygplanskryssaren Gotland
Kommentera

Fregatten Jarramas
Kommentera

Fullrigaren af Chapman
Kommentera

Hydrofonbojfartyget Ejdern
Kommentera

Isbrytaren Tor
Kommentera

Isbrytaren Njord
Kommentera

Jagaren Klas Horn, Jagare 4
Kommentera

Jagaren Malmö, Jagare 7 senare fregatt F 78
Kommentera

Jagaren Ehrenskiöld (11)
Kommentera

Jagaren Sundsvall, Jagare 12
1 kommentar

Jagaren Öland Jagare J 16
Kommentera

Jagaren Uppland, Jagare J 17
Kommentera

Jagaren Halland, J 18
Kommentera

Jagaren Gästrikland J22
Kommentera

Jagaren Puke (19) f.d Bettino Ricasoli
Kommentera

Minsveparen M 7
Kommentera

Minsveparen M 9
Kommentera

Minsveparen Bremön, Minsvepare 55
Kommentera

Minsveparen Örskär, Minsvepare 62
Kommentera

Motortorped-båt T 16<
Kommentera

Motortorpedbåten Västerås, T 135
Kommentera

Pansarskeppet Gustaf V
Kommentera

pansarskeppet Göta
Kommentera

Pansarskeppet Oscar II
Kommentera

Pansarskeppet Tapperheten
Kommentera

Pansarskeppet Thule
Kommentera

Pansarskeppet Wasa
Kommentera

Pansarskeppet Äran
Kommentera

Sjömätningsfartyget Johan Nordenankar
Kommentera

Torpedbåten Castor
Kommentera

Torpedkryssare Jacob Bagge
Kommentera

Torpedkryssare Örnen
Kommentera

Kust-ubåt U7, senare ombyggd till ombyggd till jaktubåten HMS Gäddan
Kommentera

Ubåten Springaren
Kommentera

Ubåten Vargen, Ubåt Vg
Kommentera

U-båten Aborren
Kommentera

Torpedkryssaren Klas Uggla
Kommentera

Vedettbåt 19
Kommentera

Minsvepare Ramskär
Kommentera

Flottan insåg snabbt när man införde rundmössa med mössband att mössbanden blev souvenirer. Därför lät man trycka dessa i andra färger som såldes i "fartygskiosken" och på markan. På så sätt minskade man förhoppningsvis "stölderna" av beklädnadspersedlarna. Det finns således många typer av mössband som inte är "oficiella" och inte kan betraktas som uniformspersedlar.
Kommentera

 

Officer flottan


Överst amiral
Kommentera

 

Reservofficer flottan


 

till båtmössa m/1948


 

Underofficer flottan


Underofficerare till vintermössa m/1895
Kommentera

 

m/95


Flottans pälsmössa, reserv off. + två off.
Kommentera

 

m/02 KA


m/02 reserv u-off / reserv u-off kopral / flaggkopral, det sista är för u-off. / u-off. kopral / flaggkopral
Kommentera

 

m/41


manskap vid sjövärnskåren

Fram till 1939 bars detta märke av elever vid skeppsgossekåren. Det bärs idag av vår ungdomsmusikkår för att hedra de Skeppsgossar som gjorde tjänst i den svenska flottan mellan 1685 och 1939. Trossen i märket är spegelvänd gentemot flottans märken.
Kommentera

u-off Sjövärnskåren och troligen ? m/41 u-off Sveriges Frivilliga Motorbåtskår. Underofficer och flaggkorpral.  Med svart kant furir och menig till skärm och pälsmössa
2 kommentarer

 

Sjövärnskåren


 

m/42 KA


 

m/55


civil tjänsteman
Kommentera