Mina blankvapen : Utlandet Bajonetter

«Föregående   -   Nästa»

Mitt intresse för utländska bajonetter sträcker sig bara till sabelbajonetter, och "udda bajonetter". Jag samlar också på släktingar till svenska bajonetter, men dessa presenteras på de svenska sidorna.

Argentina m/1891

Marinen har mässingsgrepp, Armén aluminium.


Stämplar på klingan: E52?2 (förstört)   WEYERSBERG KIRSCHBAUM &CO SOLINGEN Stämplar på parerstång: R,  P med kors Stämplar på fäste: M, RA Stämplar på balja: B6302,  D med X i, RA

Belgien


Belgisk Comblain cadett-bajonett.Bara 43 cm totalt. Märkt med nr 93 på parerstången. Det är rostmärken på klingan och parerstång, men annars mycket fin. Mycket ovanlig sak

Belgien m/1868


Terssen. Stämplar på klinga  ??  3   ?? 1869 Stämplar på fäste  2098 Stämplar på baljan  Ankare   6  o  E

Danmark m/1867

Sabelbajonett med Yataghanklinga. För remingtongevär M 1867. Av den första ordern tillverkades 25000 av Weyersberg och 5000 av Holler.

Det förekommer två varianter. Dels den vanliga med utanpåliggande bladfjäder till låsknappen, dels en med inbyggd spiralfjäder. 27/5 1884 beslutades om förändringen till inbyggd fjäder, och bajonetter producerade efter detta är av den senare typen.

1885 beslutades att låsknappen skulle bytas ut mot en av stål och Oktober 1885 hade så skett på 21250 bajonetter. 

Bajonetten har en läderbalja med doppsko och munbleck av stål. Den förekommer även med en balja med knapp istället för öglan och med trubbig doppsko. Den lär ha delats ut till en frivilligkår under 1a världskriget. Detta är inte bekräftat !.

Det finns försöksbajonetter till denna model, bl.a. med stålbalja, stukatklinga (!) och klingor med bredare blodrand.
Bajonetten var i tjänst mellan 1868 och 1954.


Stämplar på klingan  ALEX.COPPEL SOLINGEN Stämplar på parerstången  65996   19B.815

Stämplar på klingan ALEX KOPPEL SOLINGEN Stämplar på parerstången  61935    15B.  174 Stämplar på baljan  15B. 174

Danmark m/1975

För gevär M 75 (AG3)
Kavel av svart plast med 6 rillor, balja av svart plast (som sen M 1965 Sverige) och dansk bäranordning.
Det förekommer ett par varianter av denna bajonett.


Stämplad   Krona HMAK

Egyptisk Hakim


Denna bajonett påminner mycket om den svenska m/1896 men har handtag med träplattor. Eftersom HAKIM-geväret inte har läskstång, behöver bajonetten inte ha ihåligt handtag. Baljan är den samma som till svensk m/1896, men har arabiska stämplar och annorlunda kula.

Bajonettens har en hel tånge, till skillnad från den delade tången på m/1896

I bröjan av 1950-talet gjorde “Internationella Gevärs Aktiebolaget” (I.G.A.B) en protoyp, variant av AG/42, till Egypten. Protypen godkändes och tillverkning startade i Egypten (Fabrik '54, senare känd som Madi Industries Inc). Bajonettens likhet med svensk m/1896 beror dels på att AG/42 är  gjord att ta denna bajonett varför den egyptiska måste vara kompatibel, dels säkerligen på faktumet att komponenter från början köptes av Sverige.

Egyptisk Remmington


Tillverkad av KIRSCHBAUM, tyskland. Skåran på handtagets rygg är jämntjockt, till skillnad från bajonetter för chassepot-geväret. Inga övriga stämplar

Enfield med trähandtag


Förmodligen en indisk kopia av den brittiska enfield 1856. Inga synliga stämplar

FAN FAL TYPE C


Bajonetten saknar märkningar.

Senare modell av samma bajonett med roliga "öron" på lösgörningsmekanismen. Backelit/plastbalja.Märkning på toppen  221713

Frankrike m/1842


Stämplar på klingan  Mre Impale de Chatt Xbre. Sfärisk kula 1840  JB ?? 1842

Till skillnad från ovanstående, har denna en tjock, cylindrisk kula Stämplar på klingan   Mutzig 1855 Stämplar på parerstången 1575  M  kröntD i ring

Frankrike m/1842-59

Samma bajonett som modell 1842, men med inutiliggande låsfjäder


Stämplar på klingan  Mre Impale de Chatt Juillet 1960  =   ???  1842 Stämplar i skåran  26  289 Stämplar på låsknapp 28 Stämplar på baljan  1098    2F

Frankrike m/1866

Med yataghanklinga, för chassepot-geväret

Klingan är nitad genom kavelns tredje bård. Undantaget är bajonetter tillverkade i början av september1866, som är nitade genom andra bården.

Baljan är polerad, inte blånerad.

Totallängd

Klinglängd

Klingbredd

pipring

Klingtjocklek

Blodskårans längd

Handtagets längd

696 mm572 mm30 mm17,5 mm9 mm431 mm112 mm

På ryggen av klingan finns följande stämplar för tillverkaren av KLINGAN med dag - månad och år

Andra kejsardömet 1852, till och med november 1870

Mre Impalede Chatt 
Mre Impalede St Etienne
Mre Impalede Tulle
Mre Impalede Mutzig 
Stehelin & Cie . Bitschwiller
Y.Funcke & Cie . Herdecke

De två sistnämnda är troligtvis underleverantörer till Cahen-Lyon 1867 och 1868.

Inledningen av tredje republiken: 1871-73

Mre Natle de St Etienne
Mre Natle de Chatt
Mre Natle de Tulle

1871-73 anges endast tillverkaren

Tredje republiken: 1875-1945

Mre d'Armes de Chatt
Mre d'Armes de St Etienne
Mre d'Armes de Tulle.

Tillverkningsdagen anges med år och dag på normalt sätt, men:

September is 7bre,
Oktober is 8bre or Octobre
November is 9bre
December is Xbre or Dec bre

* På ricassons högra sida: inspektör och verkstadens direktör
* På ricassons vänstra sida, ett nummer som anger metallens art
* På parerstången: serienummer för geväret. I teorin är det samma tillverkare av bajonetten och geväret, men en del reservdelar kommer från andra tillverkare. Numret har stora bokstäver och siffror från 0 till 99.999 Bokstäverna betyder

A,B,C för Chatellerault  
D och E för Mutzig  
F till Q för St Etienne  
R,S,T för Tulle  
U,V för kontrakt till Cahen-Lyon  
X antingen Atelier de Paris fabrication genom Paris Siege, eller bajonetter för artillerimusköt och fotgendarmeriets gevär 1874.
Z Svärdsbajonetter till soldater utan gevär, ordonannser och sjuksköterskor. Efter 1900 till polisofficerer  Baljan är oftast blånerad
(Även sabelbajonetten till remington kan ha Z-stämpel)

På parerstångens andra sida finns ibland ett okänt nummer
På parerstången finns även acceptansstämplar av olika slag.. Bajonetter som användes av flottan eller kolonialinfanteriet är stämplade med ett ankare på parerstången.

* På kavelns bakstycke finns olika stämplar som förmodligen anger arbetslaget(verkstaden)s tillverkningsnummer.

* På baljan finns samma nummer som på parerstången. Bajonetter som användes av flottan eller colonialinfanteriet är stämplade med ett ankare på baljan

övriga stämplar

 • Cahen Lyon Contract, April 1867 för 100.000 gevär och bajonetter.
  Funcke and Stehelin är troligen underleverantörer/legotillverkare till ovan.
  Charles Reeves i England tillverkade också bajonetter för att fullfölja detta kotrakt. Dessa är stämplade "REEVES" på ryggen.

 • Krigsorder. Under tysk-franska kriget kontrakterade Commission d'Armement of the Defense Nationale Government engelska och belgiska verkstäder för tillverkning av "nöd-bajonetter". Dessa är oftast stämplade på ryggen med bokstäver som hänvisar till tillverkaren. Dessa stämplar är ibland inringade.

En del bajonetter bär stämplar från Solingen. Troligen var Solingen underleverantörer/legotillverkare av klingor till engelska och belgiska bajonett-tillverkare. En del av dessa bajonetter har fått en officiell stämpel "St Etienne" på ryggen. Troligen har dessa stämplar tillfogats i efterhand på "bajonetter av bra kvalitet" som fortfarande var i bruk för att undvika att soldaten förstörde sin bajonett när han såg den tyska stämpeln.

Kvaliteten på dessa nöd-bajonetter varierar kraftigt. Klingan har olika profiler så att de bara passar i den egna baljan.

 • En liten del bajonetter beställde Armament Commission från CHRISTOFLE, en fortfarande välkänd silversmed i Paris. Dessa bajonetter är stämplade med tillverkarens namn i små bokstäver på ricasson.

Många bajonetter har ett malteserkors stämplat. En del samlare anser att detta är ett portugisiskt tecken, men det troligaste är att korset är en stämpel/märke för Cahen-Lyon (se ovan) från tiden före kriget.

Ett nummer utan inledande bokstav på parerstången kan vara antingen betyda en nödbajonett från kriget tillverkad i Paris, eller oftare en bajonett tillverkad i Belgien eller Tyskland för export till Sydamerika efter det fransk-tyska kriget.

Baljan är blånerad på exemplar tillverkade efter 1883, på bajonetter avsedda för musköt 1874, fot-gerdarmeriets karbiner 1874 och Z-märkta bajonetter.


Mre Impale de St Etienne Octobre ...   K   25323

St Etienne Octobre 1871    M 39428

Y.Funcke & Cie . Herdecke jan 1868  R 79481  balja H 57280

Tulle  Xbre 1873   RS 82085

St Etienne Janvier 1873  P 63084  nummerlik

Bayonetten saknar franska stämplar, men är annars samma bayonet. Jag vet inte var den kommer ifrån. Stämplar på klingan  P i cirkel Stämplar på parerstång  12768, "stjärna" Blånerad Balja P 26399Alex Coppel Stämplar på parerstång  S171   R 63845 Blånerad balja

CHRISTOFLE

Frankrike m/1874

För Grass-geväret. Rakt blad och bred rygg ger klingan en t-formad profil. Blodskåra. Samma parerstång som på chassepot fast nitat istället för skruvad. Greppet är av valnöt

Blånerad balja av stål.

Total längd

KlinglängdKlingbreddPipring

644 mm

521 mm20,7 mm17,5 mm

På ryggen av klingan finns stämplar för tillverkaren av KLINGAN och dag - månad och år, t ex

Mre d’Armes de Chatlt, juin 1878

Tillverkade av Chatellerault (Chatlt), Saint Etienne (St Etienne) and Tulle.

Eftersom verksäderna inte klarade all tillverkning av gras och ombyggnad av chassepot, så är en del bajonetter tillverkade av privata verkstäder, bland annat  Oudry och Deny i Paris. Steyr arsenal i Österrike tillverkade 200 000 bajonetter.

* På ricassons högra sida: inspektör och verkstadens direktör
* På ricassons vänstra sida, ett nummer som anger metallens art
* På parerstången: serienummer för geväret. I teorin är det samma tillverkare av bajonetten och geväret, men en del reservdelar kommer från andra tillverkare. Numret har stora bokstäver och siffror från 0 till 99.999

The serial number OF THE RIFLE is stamped on the quilon, together with the director and inspector stamps, left side. The SN is a script letter, denoting the arsenal where the rifle were made, with a number up to 5 digits.. These stamps are too fond on the back side of the scabbard, close to the opening and the SN is found on the back side of the scabbard ring.

Bajonetter som användes av flottan eller colonialinfanteriet är stämplade med ett ankare på parerstången.

Bajonetten tillverkades ända till 1887.

The Steyr arsenal has too made bayonets for the Greek model 1878 rifle. They differ only by the markings from the French bayonets. Back of blade is engraved “Steyr Waffenfabrick” with the date, there is no control stamps on the blade, the serial number is stamped without letter on the crossguard, between the rivets, and the locking stud is stamped OEWG on its flat side.

Gras 1874 modifierades till Tyskland, till Chile och till Irland.

Several other countries used this bayonet, including Greece, Germany (many modified variants), Ireland, and others; Portugal also used a variant for their Portuguese Kropatschek Navy Rifle, but their bayonet has a straight back-edge on the grip (no hump).  The French Model 1874 "Gras" Bayonet has a colorful history was used by the French Foreign Legion on more than one occasion.

The French wars during the useful "life-span" of this bayonet were:
 

 • French Indo-China in 1873-1874 and again in 1882-1883;
 • Sino-French War 1883-1885;
 • Madagascar Wars 1883-1885 and 1895;
 • 1st Mandingo-French War 1885-1886;
 • 1st Dahomeyan-French War 1889-1990;
 • 2nd Dahomeyan-French War 1892;
 • 2nd Mandingo-French War 1894-1895;
 • Conquest of Chad 1897-1914;
 • 3rd Mandingo-French War 1885-1886;
 • Moroccan War 1907-1912;
 • World War I (early).

These conflicts obviously overlap periods of use for other French bayonet models, such as the 1866, 1886, 1892 and 1914.


Mre d’Armes de Châtt Février 1883   bajonett AC 61975  balja AC 61975

Bajonett utan låsanordning för gevär. Ingen skåra i ryggen av fästet. "Huggare"? Replika? Mre d'Armes de St Etienne 8bre 1887   bajonett  S4624  balja J 22365

Mre d'Armes de St Chatt Javier 1876 Men vad är det? Jag gissar på ett hemmabygge.

Norge m/1944

Knivbajonett för Krag Jörgenssen gevär M/1894 och karbin M/1912. Nr 001 - 1000 levererades 9/4 1945, resterande 1001 - 4600 levererades i september.  De är troligen en ersättning för de Krag Jörgenssen bajonetter som förstördes vid en brand i Örebro 1941. Dessa förvarades för ett internerat norskt förband (1. Div). Bajonetten blev beställd 1/8 1944 hos Erik Anton Berg's Fabriks Aktiebolag i Eskilstuna. (EAB) En provserie gjordes varav 10 till 20 exemplar levererades. Dessa var brunerade och saknade serienummer.

Följande anmärkningar gjordes: 

 1. Klingan skall gå lättare i baljan
 2. Baljlåset hade för liten rörelsemån (bevegelse)
 3. Grepplattorna skall passas in bättre
 4. För vassa kanter i klackspårets öppning

De bajonetter som levererades var blånerade och hade serienummer 001 til 4600.   Besiktningsofficer var Kapten S. M. Stenmo


Stämplar på klinganEAB 4428 Stämplar på baljan 428 Bajonetten är brunerad, låsknappen liksom baljan blånerad.

Norge Sabelbajonett m/1860

Sabelbajonett för kammarladdargevär M/1860 och Remington M/1867. Likadan yataghan-klinga, som M/1859 men med mindre pipring. Baljan är samma som till M/1859.

De kongsberg-tillverkade bajonetterna är stämplade med serienummer och krönt 'K' på klingbröstet. Cirka 5000 gevär tillverkades Husqvarna Vapenfabrik, men Eskilstuna Jermanufactur tillverkade de "Svenska" släktingarna av denna bajonett-typ.

Baljans munbleck modifierades 1877 eftersom bajonetten trillade ur på den första modellen. Ett fåtal bajonetter modifierades sannolikt till M/1876. Den förändrades i ett fåtal exemplar till sappörsåg M/1905. Dessa kortades av och försågs med sågtänder på klingan. Även baljan kortades. 

På den övre bilden ses bajonetten tillsammans med sin kortare släkting, den svenska m/1867.

Portugal m/1886

This is a very good example of a bayonet made for export use to portugal made by Steyr in Austria. The bayonet was used between 1885 to 1805 and was originally designed to fit the Guedes-Castro single shot rifle. However the order was changed to Kropatschek repeating rifles hence the name. This is a very good example of the 60cm blade clearly marked on the edge 'STEYR 1996'.


Stämpel på klingan  ovanligt kors stämplar på parerstången  D364 Stämplar på baljan  O98

Storbritannien m/1855


Stämplar på klingan    WD med pil över  krönt 16, heraldisk hjälm Stämpel på parerstången  44th 42 A very nice condition British 1855 Lancaster Bayonet made by Weyersberg (Knights Helm). Blade marked with WD Arrow and Crowned 16. Blade is very nice and with no pitting but shows some slight staining. Brass pommel and crossguard are very nice and undamaged. Crossguard is numbered 44TH42. Chequered Leather grips show no shrinkage and show about 60% original chequered finish. This is the early version with leaf spring retained by a rivet.

Storbritannien m/1856


Till enfield-geväret? Stämplar på klingan   CHAVASSE

Storbritannien m/1858


This an English made model 1858 saber bayonet for the 2-Band Enfield musket.(my photos are fuzzy and cant show how nice this really is) The bayonet is English marked VR under a crown. The other side the blade is marked broad arrow, WD, crown, E 27. There are a couple more E 27 proofs, one of which is on the really thick spine of the blade. The blade is really nice,it still has a fair amount of polish to it, with some light grey spots, some really light freckles, there are a couple really light bumps on the cutting edge (which is dull) I suspect from bayonet practice, where men would parry/ thrusts at one another. The checkerd grips are really nice and the proof marks in the leather grips can still be seen. The butt has a broad arrow on it as well. The pommel and frog stud both have mathcing numbers of 65 & 46. The scabbard is really nice for age, I think it was treated to preserve it. The stitching is nice and both steel fittings are still in place secured by the large steel staples. Stämplar på handtaget  krönt E över 27   65 46 Stämplar på parerstången  pil överWD Stämplar på klingan  pil över WD    krönt E över 27     Krona över V.R Stämplar på baljan   65 46

Turkisk peabody


Stämplar på klingan  W

Tyskland m/1869

den är tysk (eller från Bayern egentligen).
Den var standard bajonetten då, modofierades 1875 då parerstången kortades något. Avsedd för gevär Werder och passar även till Gewehr M71.


Stämplar på klingan  SOLINGEN  W&ST Stämplar på parerstången  104585  14L I1  143   krona