Svenska arméfordon : Bandvagnar

«Föregående   -   Nästa»

Luftvärnsrobotbandvagnar


Luftvärnsrobotbandvagn 2071 - 1:a varianten av 207

Luftvärnsrobotbandvagn 2082 - 2:a varianten av 208, Robot 70/90

Luftvärnsrobotbandvagn 2083 - 3:a varianten , med elverk, Robot 70/90

Övriga bandvagnar


Bandvagn 309(A&B) - 9:e splitterskyddade, Hägglunds 206S, A och B - skillnad i bandaggregat, länspumpar samt totalvikt

Sjuktransportbandvagn 309 (B) - ?

Bandvagn 410 - Hägglunds (BAE Systems AB) BVs10. Kanske 4xx för den är lite bättre bepansrad än 309?

Stridsledningsbandvagn 2081 - 1:a varianten av 208

Radarbandvagn 2081 – Varför två 2081?

Pejlbandvagn 2084A - 4:e varianten av 208, televapensystem 80

Störbandvagn 2085 - 5:e varianten av 208, televapensystem 80

Bandvagn 209 - ???

Artillerilokaliseringsradarbandvagn 2091 - 1:a (ArtLokRRBv-varianten) av 209

Bandvagn 308 - 3:an antagligen för splitterskydd även om uppgifter finns att det är för diesel??? 8:an den 8:e splitterskyddade men 303-307?

Bandvagn m/1948 – Studebaker, kallad Vesslan

Bandvagn 201 - 1:a bv i 200-serien, inte antagen? Kanske Aktiv Fischer Snow Trac? (Pbv var 300 serien)

Bandvagn 202 A/B - 2:a bv i 200-serien, Volvo BM (Bolinder-Munktell) A/B?

Bandvagn 202 C - uppvärmd bakvagn med vattenradiator

Bandvagn 202 D - extra isolerad och uppvärmd bakvagn

2021 - ?

Bandvagn 204-205 - icke använda, icke antagna eller koncept/studier?

Bandvagn 206 - 6:e bv i 200-serien, Hägglunds

Eldledningsbandvagn 2022 - eldledningsvariant

Pjäsplatsbandvagn 2064 - 4:e varianten med sambandsutrustning och skjutelementräknare

Bandvagn 2065 - icke använd, icke antagen eller koncept/studier?

Pansarvärnsbandvagn 2062 - 2:a varianten av 206

Pansarvärnsrobotbandvagn 2063 - 3:e varianten av 206

Bataljonsförbandsplatsbandvagn 2069 - 9:e varianten av 206

Bandvagn 206D - Hägglunds arbetsnamn för bv 208, D för disel

Bandvagn 206S - Hägglunds arbetsnamn för bv 309, S för splitterskydd?

Bandvagn 207 - icke antagen? Civil variant?

Bandvagn 208 - Bv 206D

Bandvagn 208A SP/T - SP/T? Blir sedemera bv 308

Radiobandvagnar


Radiobandvagn 203 - Radiovariant av 202

Radiobandvagn 2061 - 1:a varianten av 206

Radiolänkbandvagn 2066 A - KP 1

Radiolänkbandvagn 2067 A - KP 2 och 3

Radiolänkbandvagn 2068 A - AP-L

Radiolänkbandvagn 2086 - 6:e varianten av 208, televapensystem 80