Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén 1900-1949

«Föregående   -   Nästa»

Båtmössa m/30

Fältmössa m/39


Trängen, Sjukvårdskompani

Manskap efter 1941

Manskap 1939-40

Sergeant efter 1945

Kapten efter 1945

Löjtnant

Kapten 1941-45

Major. En "lyxig" fältmössa i diagonaltyg

Tidig mössa för officer

Fänrik 1941-45

Hatt m/06, m/10, m/10-14 mfl.


För officerare inklusive fanjunkare är ståndare med förgylld tråd.
För manskap (inklusive sergeant) gul, "luddig".

Manskap

m/10-14 Fanjunkare

m/10-14 Fänrik

m/10-14 Löjtnant

m/10-14 Major

m/10-14 Överstelöjtnant

m/10 manskap 4 kompaniet

m/10 manskap

m/10 manskap 3 kompaniet

m/10 manskap Specialkompani

m/10 manskap Trängen sjv-tjänst

m/10 Manskap 3 kompanie

m/10 Överstelöjtnant

Landstormshatt m/07

Landstormshatt, försöksmodell

m/1906 officér

Hatt m/1903


Officer vid Positionsartilleriregementet, A9. Buren av dåvarande kaptenen vid Generalstaben P.J.Hegardt, vid tjänstgöring som militär attaché under Rysk-Japanska kriget 1904-05. Deposition från Regementsmuseét med 91:an i Halmstad. Hatten finns nu på A6-muséet.

Lägermössa m/37


Samma som fältmössa m/39. Mössan skulle kunna bäras även under hjälmen.

Mössa m/23


Sergeant

Manskapsmössa med nationalitets- märke 1941.
Tidigare hade mössorna kokard.

Fänrik

Artilleriet, Styckjunkare

LÖjtnant

Major

Kapten

Intendenturen Överstelöjtnant

Sergeant I3, K1. K2, K3

Fanjunkare I3, K1, K2, K3

Svea Livgarde I1 Löjtnant Horn

Permissionsmössa m/39


Manskap

Korpral

Sergeant 1946

Fänrik 1941-45

Löjtnant.
Mössmärke m/46

Löjtnant

Kapten

General
Curt Göransson

Major 1941-45

Ovan: Fältmössa
Under: Permissionsmössa

Pälsmössa m/1885-1904


"av ljusgrått skinn med knapp m/1865 och kokard m/1865 med stolpar av mellanblå beläggningssnören m/1904 nedanför kokarden..."

Pälsmössa m/39


Samma modell som m/09 men har tydligen fått ny beteckning genom åren.

Skidmössa m/41


Manskap

Skärmbroderi m/42 för generalsperson


Vintermössa fm/48


försöksmodell typ IV

Vintermössa m/43


Manskap

Löjtnant

Kapten före 1946