Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén 1900-1949

«Föregående   -   Nästa»

Hatt m/1903


Officer vid Positionsartilleriregementet, A9. Buren av dåvarande kaptenen vid Generalstaben P.J.Hegardt, vid tjänstgöring som militär attaché under Rysk-Japanska kriget 1904-05. Deposition från Regementsmuseét med 91:an i Halmstad. Hatten finns nu på A6-muséet.

Pälsmössa m/1885-1904


"av ljusgrått skinn med knapp m/1865 och kokard m/1865 med stolpar av mellanblå beläggningssnören m/1904 nedanför kokarden..."

Hatt m/06, m/10, m/10-14 mfl.


För officerare inklusive fanjunkare är ståndare med förgylld tråd.
För manskap (inklusive sergeant) gul, "luddig".

Manskap

m/10-14 Fanjunkare

m/10-14 Fänrik

m/10-14 Löjtnant

m/10-14 Major

m/10-14 Överstelöjtnant

m/10 manskap 4 kompaniet

m/10 manskap

m/10 manskap 3 kompaniet

m/10 manskap Specialkompani

m/10 manskap Trängen sjv-tjänst

m/10 Manskap 3 kompanie

m/10 Överstelöjtnant

Landstormshatt m/07

Landstormshatt, försöksmodell

m/1906 officér

Mössa m/23


Sergeant

Manskapsmössa med nationalitets- märke 1941.
Tidigare hade mössorna kokard.

Fänrik

Artilleriet, Styckjunkare

LÖjtnant

Major

Kapten

Intendenturen Överstelöjtnant

Sergeant I3, K1. K2, K3

Fanjunkare I3, K1, K2, K3

Svea Livgarde I1 Löjtnant Horn

Båtmössa m/30

Lägermössa m/37


Samma som fältmössa m/39. Mössan skulle kunna bäras även under hjälmen.

Fältmössa m/39

Samma modell som lägermössa 37, tänkt att kunna användas under hjälmen

Fältmössan har genom åren burits med följande beteckningar:

 1. beteckningar i likhet med 1937 års system (sidenkokard m/1865 för officer/underofficer och kompanimärke för manskap)
 2. "gradovalen" tillkom för officer och underofficer, sidenkokard m/1865 för dessa. Officerare och underofficerare högre ön sergeant bar fyrkantsgalon runt mössan.
  Underbefäl och manskap bar kompanimärke enligt m/1937 systemet.
 3. Sidenkokarden ersattes av METALL-kokard för officerare och underofficerare. Fyrkantsgalonen tillkommer för underofficerare högre än sergeant.
 4. Manskap bar nationalitetsmärke m/1941.
  Metallkokarden för officer och underofficer ersätts av nationalitetsmärke m/1941.
 5. Fyrkantsgalon tillkommer även för sergeant. Gradovalen får knapp m/1865
 6. Kompanimärke m/1951 tillkommer.
 7. Bronsgaloner ersätts av guldgaloner på permissionsmössan (som efter det kalla m/52), inte på fältmössan. Underbefäl får också "gradoval". Fyrkantsgalonen kring mössan plockas bort.

Trängen, Sjukvårdskompani

Manskap efter 1941

Manskap 1939-40

Sergeant efter 1945

Kapten efter 1945

Löjtnant

Kapten 1941-45

Major. En "lyxig" fältmössa i diagonaltyg

Tidig mössa för officer

Fänrik 1941-45

Pälsmössa m/39


Samma modell som m/09 men har tydligen fått ny beteckning genom åren.

Permissionsmössa m/39

Lite högre än fältvarianten, fodrad och lite annat snitt. oftast i diagonaltyg, men en del tidiga exemplar tillverkades i kommiss.


Manskap

Korpral

Sergeant 1946

Fänrik 1941-45

Löjtnant.
Mössmärke m/46

Löjtnant

Kapten

General
Curt Göransson

Major 1941-45

Ovan: Fältmössa
Under: Permissionsmössa

Skärmmössa m/39

Officer

Mössmärke m/39 i brons, blåemaljerad knapp m/1865 med tre kronor.
Mellan 1939 och 1941 bars kokard m/39 i metall 21 mm ovanför mössmärke m/39.
1942 och framåt nationalitetsmärke m/41

Underofficer

Mössmärke m/39 i brons, bronsknapp m/1865 med tre kronor
Mellan 1939 och 1941 bars kokard m/39 i metall 21 mm ovanför mössmärke m/39.
1942 och framåt nationalitetsmärke m/41

Underbefäl

Mössmärke knapp stor m/39 i brons med tre kronor och vikben.
Mellan 1939 och 1941 bars kompanimärke utan nummer eller text m/37
enbart för Furir ovanför knapp stor m/39
1942 och framåt nationalitetsmärke m/41
1942 tillkom Överfurir och 1957 Rustmästare.Furir
1946 byttes läder-remmen mot bred, flätad träns av svart silke.

Övningsledare, Furir

furir, överfurir före 1946

Fanjunkare

Fanjunkare K1 före 1942

Kompaniofficer  I3, K1, K3

Kompaniofficer

Svea Livgarde I1
Löjtnant Horn

Skärmmössa m/39

Major,Överstelöjtnan

Överste

General efter 1942, HM Gustav V

Före 1942.

Officerare bär mössmärke med
knapp m/1865 för officerare
Vid I3, K1 och K3
bars halmkrans runt knappen

Underofficerare bär
samma märke med knapp
m/1865 för underofficerare

Manskap (furir, överfurir, rustmästare)
bär enbart knapp m/1939

Skidmössa m/41

Mössan tillverkades under en kort period, och då i ganska låga nummer. Den försvann från armén ganska snabbt
men blev kvar inom hemvärnet en bra bit in på -70 talet. Detta gjorde att de flesta slets ut och inte mob-fördes.


Manskap

Skärmbroderi m/42 för generalsperson


Vintermössa m/43

Den skall enligt uniformsreglemente 1946 ha nedfällbar skärm och nedfällbara öronskydd, men det finns även mössor som saknar dessa. Officerare fick vid egen beställning låta göra dem helt i päls, men sådan har jag aldrig sett.


Manskap

Löjtnant

Kapten före 1946

Vintermössa fm/48


försöksmodell typ IV