Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén efter 1950

«Föregående   -   Nästa»

Barett m/60kv


Båtmössa m/05


Överste

Övertelöjtnant

Gardets enda mössa m/1825-2004 för fanjunkare! 35 mm galon m/1845 i silver. Gul sidenkokard m/1865 och knapp m/1865-1960 för plutonsbefäl. Tofs i silvertråd. Efter NBO finns det inte längre några stamanställda underofficerare, men graden, liksom överfurir, finns kvar. Dock används graderna inte allmänt bland värnpliktig personal. Inom Förvarsmusiken, Utlandsstyrkan och på Livgardet där det ibland finns behov av en särskiljande grad används den, dock sparsamt. Det är fullt möjligt för en förbandschef att förordna i dessa grader, men det sker sällan numera.


Sergeant bär mössa med vitt 35mm brett band, gul sidenkokard m/1865 och knapp m/1865-1960 för plutonsbefäl. Tofs i silvertråd.

Manskap med vitt band och nationalitetsmärke m/41 i emalj. Tofs i vitt redgarn. Musikmanskap (meng-öfu) har tofs i rött redgarn

Båtmössa m/39-52


Pansartrupperna Värnpliktig

Artilleriet Värnpliktig

Permissions

Infanteriet Värnpliktig. Knapparna sitter i fel ordning

Skillnaden mellan m/39 och m/52 är hålen för mössemblem.

Fanjunkare

Sergeant

Förvaltare

Fänrik

Löjtnant

Kapten

Kapten Halmkrans = K1, K3 och I3

Major

Överste

Båtmössa m/60


Generalmajor Per-Hjalmar Bauer

Underofficer Svea livgarde I1

Manskap Svea livgarde I1

Officer Livregementets husarer K3

Underofficer Livgardes-skvadronen K1

Officer I4, P1

Underofficer I4, P1

Göta Livgarde P1 vpl 5 komp

Livregrenadjärregementet I4 vpl 12 komp

Norrlands dragonregemente k4 vpl 3 komp

Officer Värmlands regemente I2

Officer Jämtlands Fältjägar-regementeI5

Officer Södra skånska regementet I7

Underofficer Kronobergs regemente I11

Officer Älvsborgs regemente I15

Korpral Norrbottens regemente I19

Underofficer Västernorrlands regemente I21

Officer "Övriga regementen"

Underofficer "Övriga regementen"

vpl. trängen, 4 resp. 5 kompaniet

Pansartrupperna Vpl 12 komp

Signaltrupperna Vpl 10 komp

FN field cap


Nyare version av FN field cap, dvs fältmössa för FN-tjänst. Dessa baseballmössor fanns i Libanon men det var inte alla som fick ut en, i Bosnien däremot var dom vanligare.

Fälthatt m/90 Kamo


Fälthatt m/90 Kamo K Det finns också en blå hatt för utlands-styrkan som användes bland annat i Liberia.

Fältmössa m/90Försöksmodell i utförande som fältmössa m/59

Hårnät m/70


m/53 civil


Vintermössa pälsbrämad blå

Lägermössa m/53, blå

Vintermössa pälsbrämad

Lägermössa

m/91 Trumslagarkåren


Officer

Musikuniform


Musikuniform m/91 (AMK, TRK f.d. AMN samt frivilligmusikkåren VMK) Musikeruniform m/93 (anställd musiker vid FM) Musikuniform m/95

Mössa m/59


Pälsmössa

Pälsmössa FN använd bland annat i Bosnien

Pälsmössa generalmajor Gunnar Brinck

Fältmössa manskap

Fältmössa Underbefäl

Fältmössa Underofficer

Fältmössa Officer

Mössa m/61 tropik-


General

Kompaniofficer (fänrik-läjtnant-kapten)

Skärmmössa m/39-52


Underbefäl

Underofficer

Officer

Skärmmössa m/60


Generalsperson och överste 1.gr-major, befäl med dessa tjänsteställningar samt musikchef och musikkårschef bär mössträns m/42 av guld- eller silvertråd.

Kapten-sergeant (även kadett) bär mössnodd m/82 av guld- eller silvertråd. Även gruppbefäl och meniga får till musikdräkt bära mössnodd m/82.

Furir, överfurir och rustmästare bar svart mössträns.

Musikuniform m/60 Skärmmössa m/60 (med vit mössträns för underbefäl och meniga) får bäras av all personal istället för paradhjälm,
då musikkår utför konsertmusik.

Furir vid silver-regemente

Furir vid K1

Underofficer

Silver utan halmkrans = I1, I2, I4, P1 eller trängtrupperna. Officer

Silver och gardesknapp utan halmkrans=
1I, I2, I4, P1, Officer

Officer; fänrik-löjtnant-kapten

Officer vid artilleriet; fänrik-löjtnant-kapten

Tidigt ex. med skärm som m/52, Överstelöjtnant och Major

Överstelöjtnantoch Major vid artilleriet

Södermanlands regemente P10 Överste

Generalsperson bär skärmbroderi m/42  - "eklövskrans".

Överste 1.gr och överste bär skärmbroderi m/49 - "lagerkrans"

Skärmmössa m/68


Artilleriet, överste

Artilleriet, överstelöjtnant och major

Överstelöjtnant, major vid I1, I4, P1, trängtrupperna

Artilleriet, kompaniofficer

Kompaniofficer K1

Underofficer. I1, I4, P1 trängtrupperna

Underbefäl

För Försvaret gemensamma officerare, överstelöjtnant och major. Märket användes även av intendenturkåren.

Skärmmössa m/87


Överstelöjtnant Major

Officer

Underofficer. Fel snodd

Furir

Skärmössa m/52


Furir

Underofficer, med fel träns

Officer

Överstelöjtnant

Överste I16 Hallands regemente

Artilleriet General

Sommarmössa m/52


Sommarmössa kaki. användes till uniform m/61 tropik.

Trikåmössa


"Olles Bror"

Vintermössa m/07


Vintermössa m/50


Överstelöjtnant

Med knappar enligt m/60-systemet heter mössan m/50-60 och fick under en övergångstid bäras till uniform m/60

Överdrag för löjtnant

Med överdrag. Hättan med öronlappar har hål för knapparna som håller mössremmen.

Manskap

Fanjunkare

Löjtnant

Kapten

Vintermössa m/60


Officer

Underbefäl

Fodrad båtmössa med öronlappar.

Furir I19 Norrbottens regemente