Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén efter 1950

«Föregående   -   Nästa»

Musikuniform


Musikuniform m/91 (AMK, TRK f.d. AMN samt frivilligmusikkåren VMK) Musikeruniform m/93 (anställd musiker vid FM) Musikuniform m/95

Trikåmössa


"Olles Bror"

Båtmössa m/05

(båtmössa m/ny) Används av Livgardet till daglig dräkt m/ä (och när det inte är parad trots paraddräkt, paus m.m.) samt till m/87 vid behov och m/90 vid parad.

Man kan tro att mössan är stulen från det norska gardet. Det är inte riktigt. Istället har mössorna ett gemensamt ursprung i de nattmössor från 1600-talet, som under 1800-talet blev lägermössor. 1824 infördes förlagan till m/05, varför mössan ibland kallas m/1824-05. Den var ursprungligen en meter hög och bars ihoprullad. Detta är orsaken till den stiliserade "invikningen av toppen som markeras med silversnörning (vit för meniga). Mössan bars av svenska och norska förband under unionstiden, främst vid högvakt, och har fortsatt att bäras i Norge. I Sverige återinförs den nu.

Mössan har tagits fram för att livgardet skall "slippa" baskern. Livgardet har av tradition stolt burit båtmössa.

Officer med 35 mm galon m/1845 i silver samt gradbeteckning i form av 4 mm galon m/1865 i silver för fänrik till kapten. Major till Överste 1.gr. gradbeteckning i form av 4 och 12 mm galon m/1865 i silver. Gul sidenkokard m/1865 och knapp m/1865 för generalsperson, regements- och kompanibefäl. Tofs i silvertråd


Överste

Övertelöjtnant

Gardets enda mössa m/1825-2004 för fanjunkare! 35 mm galon m/1845 i silver. Gul sidenkokard m/1865 och knapp m/1865-1960 för plutonsbefäl. Tofs i silvertråd. Efter NBO finns det inte längre några stamanställda underofficerare, men graden, liksom överfurir, finns kvar. Dock används graderna inte allmänt bland värnpliktig personal. Inom Förvarsmusiken, Utlandsstyrkan och på Livgardet där det ibland finns behov av en särskiljande grad används den, dock sparsamt. Det är fullt möjligt för en förbandschef att förordna i dessa grader, men det sker sällan numera.


Sergeant bär mössa med vitt 35mm brett band, gul sidenkokard m/1865 och knapp m/1865-1960 för plutonsbefäl. Tofs i silvertråd.

Manskap med vitt band och nationalitetsmärke m/41 i emalj. Tofs i vitt redgarn. Musikmanskap (meng-öfu) har tofs i rött redgarn

Vintermössa m/07

Värmemössa 07 är tillverkad av bomull med ett fleecefoder av polyester.

Skärmen har en koppartråd längs kanten för att kunna böjas upp samt en tryckknapp för att kunna fästas på mösskullen.

Tryckknappens handel på mösskullen sitter under ett skyddsband.

Mössan har ett resårband i nacken som justerar storleken och som samtidigt gör det möjligt att använda mössan under hjälm.

Öronlapparna har öglor för fäste av hakband.

Mössan tillverkas i sju storlekar, från 51-52 till 63-64. Måtten avser huvudets omkrets; 51-52 cm, 53-54 cm, 55-56 cm, 57-58 cm, 59-60 cm, 61-62 cm samt 63-64 cm.


Vintermössa m/50


Överstelöjtnant

Med knappar enligt m/60-systemet heter mössan m/50-60 och fick under en övergångstid bäras till uniform m/60

Överdrag för löjtnant

Med överdrag. Hättan med öronlappar har hål för knapparna som håller mössremmen.

Manskap

Fanjunkare

Löjtnant

Kapten

Båtmössa m/39-52


Pansartrupperna Värnpliktig

Artilleriet Värnpliktig

Permissions

Infanteriet Värnpliktig. Knapparna sitter i fel ordning

Skillnaden mellan m/39 och m/52 är hålen för mössemblem.

Fanjunkare

Sergeant

Förvaltare

Fänrik

Löjtnant

Kapten

Kapten Halmkrans = K1, K3 och I3

Major

Överste

Skärmmössa m/39-52

dvs. m/39 med knappar, snodd och märke enligt m/52
Nationalitetsmärket skall inte vara där.


Underbefäl

Underofficer

Officer

Skärmössa m/52


Furir

Underofficer, med fel träns

Officer

Överstelöjtnant

Överste I16 Hallands regemente

Artilleriet General

Sommarmössa m/52

Enligt UniR A 1953 : "Sommarmössa m/52 får bäras i stället för fältmössa (permissions-mössa) till daglig dräkt och fältdräkt inom kasernområde (motsvarande) då väderleken och temperaturförhållandena äro lämpliga. Sommarmössa skall bäras av befäl vid pluton (motsvarande), om truppen bär sommarmössa, och får bäras av övrigt befäl. Sommarmössa förses icke med nationalitetsmärke, kompanimärke eller gradbeteckning."


Sommarmössa kaki. användes till uniform m/61 tropik.

m/53 civil


Vintermössa pälsbrämad blå

Lägermössa m/53, blå

Vintermössa pälsbrämad

Lägermössa

Mössa m/59


Pälsmössa

Pälsmössa FN använd bland annat i Bosnien

Pälsmössa generalmajor Gunnar Brinck

Fältmössa manskap

Fältmössa Underbefäl

Fältmössa Underofficer

Fältmössa Officer

Barett m/60kv

Användes till uniform m/60kv parallellt med vintermössa och båtmössa


Båtmössa m/60

Manskap under grundutbildning bar kompanimärke i mössan. Övriga meniga bär liten knapp m/1939-60


Generalmajor Per-Hjalmar Bauer

Underofficer Svea livgarde I1

Manskap Svea livgarde I1

Officer Livregementets husarer K3

Underofficer Livgardes-skvadronen K1

Officer I4, P1

Underofficer I4, P1

Göta Livgarde P1 vpl 5 komp

Livregrenadjärregementet I4 vpl 12 komp

Norrlands dragonregemente k4 vpl 3 komp

Officer Värmlands regemente I2

Officer Jämtlands Fältjägar-regementeI5

Officer Södra skånska regementet I7

Underofficer Kronobergs regemente I11

Officer Älvsborgs regemente I15

Korpral Norrbottens regemente I19

Underofficer Västernorrlands regemente I21

Officer "Övriga regementen"

Underofficer "Övriga regementen"

vpl. trängen, 4 resp. 5 kompaniet

Pansartrupperna Vpl 12 komp

Signaltrupperna Vpl 10 komp

Skärmmössa m/60


Generalsperson och överste 1.gr-major, befäl med dessa tjänsteställningar samt musikchef och musikkårschef bär mössträns m/42 av guld- eller silvertråd.

Kapten-sergeant (även kadett) bär mössnodd m/82 av guld- eller silvertråd. Även gruppbefäl och meniga får till musikdräkt bära mössnodd m/82.

Furir, överfurir och rustmästare bar svart mössträns.

Musikuniform m/60 Skärmmössa m/60 (med vit mössträns för underbefäl och meniga) får bäras av all personal istället för paradhjälm,
då musikkår utför konsertmusik.

Furir vid silver-regemente

Furir vid K1

Underofficer

Silver utan halmkrans = I1, I2, I4, P1 eller trängtrupperna. Officer

Silver och gardesknapp utan halmkrans=
1I, I2, I4, P1, Officer

Officer; fänrik-löjtnant-kapten

Officer vid artilleriet; fänrik-löjtnant-kapten

Tidigt ex. med skärm som m/52, Överstelöjtnant och Major

Överstelöjtnantoch Major vid artilleriet

Södermanlands regemente P10 Överste

Generalsperson bär skärmbroderi m/42  - "eklövskrans".

Överste 1.gr och överste bär skärmbroderi m/49 - "lagerkrans"

Vintermössa m/60


Officer

Underbefäl

Fodrad båtmössa med öronlappar.

Furir I19 Norrbottens regemente

Mössa m/61 tropik-


General

Kompaniofficer (fänrik-läjtnant-kapten)

Skärmmössa m/68


Artilleriet, överste

Artilleriet, överstelöjtnant och major

Överstelöjtnant, major vid I1, I4, P1, trängtrupperna

Artilleriet, kompaniofficer

Kompaniofficer K1

Underofficer. I1, I4, P1 trängtrupperna

Underbefäl

För Försvaret gemensamma officerare, överstelöjtnant och major. Märket användes även av intendenturkåren.

Hårnät m/70


Skärmmössa m/87

Samma som m/60, fast designen har ändrats genom åren, bland annat med smalare kulle.


Överstelöjtnant Major

Officer

Underofficer. Fel snodd

Furir

Fälthatt m/90 Kamo


Fälthatt m/90 Kamo K Det finns också en blå hatt för utlands-styrkan som användes bland annat i Liberia.

Fältmössa m/90Försöksmodell i utförande som fältmössa m/59

FN field cap


Nyare version av FN field cap, dvs fältmössa för FN-tjänst. Dessa baseballmössor fanns i Libanon men det var inte alla som fick ut en, i Bosnien däremot var dom vanligare.

m/91 Trumslagarkåren


Officer