Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén 1881-1899

«Föregående   -   Nästa»

Käppi m/1880 för artilleriet

A1 = Svea artilleriregemente
A2 = Göta artilleriregemente
A4 = Gotlands nationalbevärings artillerikår (tom 1892), Norrlands artilleriregemente (1893-1998) från 2000 del av I19
A5 = Norrbottens artillerikår (1928-1951)
A6 = Andra Göta artilleriregemente och Smålands artilleriregemente
A7 = Gotlands artilleriregemente Fr.o.m 1892
A8 = Boden-Karlsborgs artilleriregemente (1901–1920) Bodens artilleriregemente(1920–1998)

A1 officer

A1 Styckjunkare

A1 manskap

A2 Officer

A2 Underofficer

A3 Underofficer

A6 Officer

Gotland  A4/A7 Officer

A8 (A4, A5) "Norrland" Underofficer

A6 manskap8 komp. parad

Landfästnings- (positions-) artilleriet, manskap

A6 manskap 1 komp

Lägermössa m/1884


Mössa fm/1888

Husarmössa m/1895

Manskapsmössan är av läder medan officersmössan är av papp. Detta för att manskapsmössan fungerar som hjälm. Man kan se på skillnad på inredningen i manskaps- och officersmössorna. Bars av husarregementena; K3, K4, K5 och K7

Livregementets husarer K3, manskap /Till skillnad från övriga husar-regementen har K3 snoddar av vitt redgarn och gradbeteckningar av silvertråd.Övriga husar-regementen har gult redgarn och gradbeteckningar av guldtråd.

Smålands husar-regemente K4, manskap vid Hvetlanda skvadron =3 skvadron, stor parad före 1900

Underlöjtnant Liten parad

Smålands husar-regemente K4 Manskap Hvetlanda skvadron, stor parad efter 1900

Smålands husar-regemente K4 Manskap Hvetlanda skvadron, ej parad efter 1900

Skånska husarregementet K5 Ryttmästare

Skånska husarregementet K5 Löjtnant Sven Alrik Bernström

Skånska husarregementet K5 Manskap, 1 skvadron 2 bataljon = 6 Skvadron = Fleninge Skvadron?

Denna manskapsmössa har förmodligen fått sin platta skärm genom att under längre tid ha förvarats för trångt.

Det röda kantsnöret kan bero på att mössan har tillhört en regementsmusiker


Livregementets husarer K3, manskap /Till skillnad från övriga husar-regementen har K3 snoddar av vitt redgarn och gradbeteckningar av silvertråd.Övriga husar-regementen har gult redgarn och gradbeteckningar av guldtråd.

Smålands husar-regemente K4, manskap vid Hvetlanda skvadron =3 skvadron, stor parad före 1900

Underlöjtnant Liten parad

Smålands husar-regemente K4 Manskap Hvetlanda skvadron, stor parad efter 1900

Smålands husar-regemente K4 Manskap Hvetlanda skvadron, ej parad efter 1900

Skånska husarregementet K5 Ryttmästare

Skånska husarregementet K5 Löjtnant Sven Alrik Bernström

Skånska husarregementet K5 Manskap, 1 skvadron 2 bataljon = 6 Skvadron = Fleninge Skvadron?

Denna manskapsmössa har förmodligen fått sin platta skärm genom att under längre tid ha förvarats för trångt.

Det röda kantsnöret kan bero på att mössan har tillhört en regementsmusiker

Pälsmössa M/1895

"av svart skinn med knapp m/1865 och kokard m/1865, stolpar (for generalitet av galon m/1865) av guld (silver) nedanför kokarden"


Mössa anpassad efter m/60-systemet