Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén 1881-1899

«Föregående   -   Nästa»

Lägermössa m/1884


 

Mössa fm/1888


 

Husarmössa m/1895

Manskapsmössan är av läder medan officersmössan är av papp. Detta för att manskapsmössan fungerar som hjälm. Man kan se på skillnad på inredningen i manskaps- och officersmössorna. Bars av husarregementena; K3, K4, K5 och K7

Livregementets husarer K3, manskap /Till skillnad från övriga husar-regementen har K3 snoddar av vitt redgarn och gradbeteckningar av silvertråd.Övriga husar-regementen har gult redgarn och gradbeteckningar av guldtråd.
Kommentera

Smålands husar-regemente K4, manskap vid Hvetlanda skvadron =3 skvadron, stor parad före 1900
Kommentera

Underlöjtnant Liten parad
Kommentera

Smålands husar-regemente K4 Manskap Hvetlanda skvadron, stor parad efter 1900
Kommentera

Smålands husar-regemente K4 Manskap Hvetlanda skvadron, ej parad efter 1900
Kommentera

Skånska husarregementet K5 Ryttmästare
Kommentera

Skånska husarregementet K5 Löjtnant Sven Alrik Bernström
Kommentera

Skånska husarregementet K5 Manskap, 1 skvadron 2 bataljon = 6 Skvadron = Fleninge Skvadron?
Kommentera

Denna manskapsmössa har förmodligen fått sin platta skärm genom att under längre tid ha förvarats för trångt.
Kommentera

Det röda kantsnöret kan bero på att mössan har tillhört en regementsmusiker
Kommentera

Livregementets husarer K3, manskap /Till skillnad från övriga husar-regementen har K3 snoddar av vitt redgarn och gradbeteckningar av silvertråd.Övriga husar-regementen har gult redgarn och gradbeteckningar av guldtråd.
Kommentera

Smålands husar-regemente K4, manskap vid Hvetlanda skvadron =3 skvadron, stor parad före 1900
Kommentera

Underlöjtnant Liten parad
Kommentera

Smålands husar-regemente K4 Manskap Hvetlanda skvadron, stor parad efter 1900
Kommentera

Smålands husar-regemente K4 Manskap Hvetlanda skvadron, ej parad efter 1900
Kommentera

Skånska husarregementet K5 Ryttmästare
Kommentera

Skånska husarregementet K5 Löjtnant Sven Alrik Bernström
Kommentera

Skånska husarregementet K5 Manskap, 1 skvadron 2 bataljon = 6 Skvadron = Fleninge Skvadron?
Kommentera

Denna manskapsmössa har förmodligen fått sin platta skärm genom att under längre tid ha förvarats för trångt.
Kommentera

Det röda kantsnöret kan bero på att mössan har tillhört en regementsmusiker
Kommentera

 

Pälsmössa M/1895

"av svart skinn med knapp m/1865 och kokard m/1865, stolpar (for generalitet av galon m/1865) av guld (silver) nedanför kokarden"

Mössa anpassad efter m/60-systemet
Kommentera

 

Käppi m/1880 för artilleriet

A1 = Svea artilleriregemente
A2 = Göta artilleriregemente
A4 = Gotlands nationalbevärings artillerikår (tom 1892), Norrlands artilleriregemente (1893-1998) från 2000 del av I19
A5 = Norrbottens artillerikår (1928-1951)
A6 = Andra Göta artilleriregemente och Smålands artilleriregemente
A7 = Gotlands artilleriregemente Fr.o.m 1892
A8 = Boden-Karlsborgs artilleriregemente (1901–1920) Bodens artilleriregemente(1920–1998)

A1 officer
Kommentera

A1 Styckjunkare
Kommentera

A1 manskap
Kommentera

A2 Officer
Kommentera

A2 Underofficer
Kommentera

A3 Underofficer
Kommentera

A6 Officer
Kommentera

Gotland  A4/A7 Officer
Kommentera

A8 (A4, A5) "Norrland" Underofficer
Kommentera

A6 manskap8 komp. parad
Kommentera

Landfästnings- (positions-) artilleriet, manskap
Kommentera

A6 manskap 1 komp
Kommentera