Militära huvudbonader använda i Sverige : Försöksmärken

«Föregående   -   Nästa»

fm/1903


underofficer
Kommentera

officer
Kommentera

 

fm/1939


underofficer, matt bronserat, att sy fast utan fäste
Kommentera

 

fm/1941


för permissionsuniform


Kommentera

underofficer
Kommentera

 

fm/1942


Ka officer
Kommentera

 

fm/1952


underofficer, underofficer med nålfäste och officer
Kommentera

 

fm/39-52


underofficer, avsedd att bäras till m/39 efter 1952
Kommentera

 

fm/1960


underbefäl
Kommentera

underbefälsagraff
Kommentera

underbefäl
Kommentera

 

fm/2000


baskertecken infanteriet
Kommentera