Militära huvudbonader använda i Sverige : Försöksmärken

«Föregående   -   Nästa»

fm/1941


för permissionsuniform


underofficer

fm/1942


Ka officer

fm/1960


underbefäl

underbefälsagraff

underbefäl

fm/2000


baskertecken infanteriet

fm/1903


underofficer

officer

fm/1939


underofficer, matt bronserat, att sy fast utan fäste

fm/1952


underofficer, underofficer med nålfäste och officer

fm/39-52


underofficer, avsedd att bäras till m/39 efter 1952