Svenska arméfordon : Övriga pansarfordon

«Föregående   -   Nästa»

Vad står A, B, CH och T för?

Bärgningsbandvagnar


Bärgningsbandvagn 82 - man fortsatte med 82 trots annat chassie ELLER gavs siffran 8 till bgbv? Förlängt och breddat pbv 302 chassie

Bärgningsbandvagn 120 - 1:a bgbv på 12# chassiet, 0 då 1 var upptagen? Modifierad Krauss-Maffei Bergepanzer 3 Büffel

Bärgningsbandvagn 90(A, A1, C) - Bgbv på 90 chassi

Bärgningsbandvagn 4012(A,B & CH) - 2:a varianten

Bärgningsbandvagn m/42 - årtal och/eller strv m/42 chassi

Bärgningsbandvagn 81(A-C) - den 1:a bgbv på strv 81 chassie ELLER gavs siffran 8 till bgbv?

A - första delserien, Centurion ARV Mk. II B - andra delserien, ingen större skillnad mellan A och B C - tredje delserien, f.d. schweiziska. Samma grundmodell som övriga men lite annorlunda utrustning och utseende

Brobandvagnar


Brobandvagn 9719 - Läggtränare

Brobandvagn 120(B) - på strv 121 eller 122 chassie, antagen?

Broläggningsbandvagn m/42 – Försök i två olika omgångar

Brobandvagn 81 - prototyp, Strv 81 chassie, ej antagen

Brobandvagn 941 - brobv gavs siffran 9, 4:an för krigsbro 4 och 1:an för den första, ändrat bgbv 82 chassie

Brobandvagn 971(A) - brobv gavs siffran 9, 7:an för krigsbro 7 och 1:an för den första, T55 chassie, A?

Brobandvagn 9717 - Körövningsbandvagn

Övriga pansarbandvagnar

A - 1:a uphottning, med verkanspaket/VP-vagn, stabilisering (upp till 40 km/h) annan dämpning i bandaggregatet och kalkylator, B - 2:a upphottning, inbyggd stabilisering (60 km/h) bättre fjädring och bättre kalkylator (för 3P-ammunition) , C - 3:e upphottning, extra pansar och ksp på taket A1 och B1?


Pansarbandvagn 501 - 1:a pbv i 500-serien, modifierad BMP 1

Pansarbandvagn 401(A) - modifierad MT-LB, 1:a pbv i 400-serien?

Pansarbandvagn 4020 (CH) - modifierad MT-LBU

4022-23 - numren är inte använda

Sjuktransportpansarbandvagn 4024 - 4:e varianten

BUP - Bill Under Pansar, 401 chassie med tre rb 56 under pansar liknande USA's M901 ITV - ej antagen

Batteriplatspansarbandvagn 3023(C) - 3:e varianten

Radiolänkpansarbandvagn 3024(A&C)- 4:e varianten

Pjäsrekognoseringspansarbandvagn 3025(A, C, D) - 5:e varianten

Sjuktransportpansarbandvagn 3026 - 6:e varianten

Pansarbandvagn 302H - inte antagen, H står för huv, en bakre huv
  • A - den vanliga grundvagnen
  • B - en vagn med invändig liner och utvändigt tilläggsskydd
  • C - en vagn med invändig liner, utvändigt tilläggsskydd, lyskastare, nya lysen, AC, ny turbo plus lite till.
  • Både 302B och 302C kom efter 302H, 302B i Bosnien och 302C i Kosovo D?

Pansarbandvagn 301 - 1:a pbv i 300-serien (Bv var 200-serien), strv m/41 chassie, ombyggda av Hägglund & Söner

Eldledningspansarbandvagn 3012 - 2:a varianten

Pansarbandvagn 302(A-C) - 2:a pbv i 300-serien, Hägglund & Söner

Eldledningspansarbandvagn 3022(A&C) - 2:a varianten

Eldledningspansarbandvagn 90(A, C) - Epbv på 90 chassi

Störpansarbandvagn 90 – en antagen?

Granatkastarpansarbandvagn 90120 - beväpning 2x120mm grk, icke antagen

Övriga pansarfordon


Traktor 52 & 53 (Tr 52 och 53) – Försök. Numrering? Carden-Loyd tanketter Mk V och Mk VI, bygd av Vickers-Armstrong

Stormartillerivagn m/43 - först kallad pansarartillerivagn m/43, uppgraderad med en 10,5 cm kanon m/44 men behöll namnet, strv m/41 chassie (nybyggt)

Tankett fm/49 - AKV och KRV?, ej antagen? Även kallad Pansarbandvagn T fm/49?

IKV-91 Deminer - Minst två olika fordon för minröjning har provats på Ikv 91 chassie, en vid namn BOA, ingen antagen

Ingenjörbandvagn 120 - 1:a ingbv på 121 chassiet, 0 då 1 var upptagen? Krauss-Maffei Pionierpanzer 3 Kodiak

Stridsfordon 90 - årtal/arbetsnamn, Hägglunds/Bofors

Stridsfordon 9040(A, B, B1, C) - Med 40mm kanon

4013 - numret inte använt

Radiolänkbandvagn 4014/T - 4:e varianten, T?

Stridsledningsvagnar


Stridsledningspansarbandvagn 3021(A-C) - 1:a varianten

Stridsledningspansarbandvagn 5011 - 1:a varianten

Stridsledningsbandvagn bataljon 4011(A&B) - 1:a varianten

Stridsledningsbandvagn kompani 4015 - 5:e varianten

Stridsledningsbandvagn 4021(B) - 1:a varianten

Stridsledningspansarbandvagn 90(A, C) - Stripbv på 90 chassi

Stridsledningspansarbandvagn 3011 - 1:a varianten