Militära huvudbonader använda i Sverige : Mössmärken armén

«Föregående   -   Nästa»

För Hatt, trekantig m/1854-59


HalmkransDetta måste vara ett tidigt exemplar av halmkransen. Jag vet inte vilket modellår. De nyare är inte så gediget gjorda, med läderstopping.

Hjälm m/1879


Livgardet till häst K1 Första hjälmen i plåt. (alla andra är av läder). Materialet är nysilver och hjälmen har dragonmodell

Plåt för hjälm K1 manskap

knapp m/1865


m/1865 för generalitetet, regements- och kompaniofficerare. Det finns en del varianter av den. Knappen har använts på alla mössor.

Knapp m/1865-99 för underofficer

Knapp m/1865-1960 för plutonsbefäl

Knapp M/39 användes i mössa m/39 för furirer och överfurirer.

Knapp m/39-60 som används tillsammans med nationalitetstecken m/41 av "övrig personal" (HV etc). I en större variant används den av gruppbefäl tillsammans med kokard m/1865-1960 och mössgalon m/60.19mm.

Paradknapp till mössa m/65-99 mfl. Låsanordningen på baksidan är för att även kunna hålla fast parad-plåten. I mössan fanns en fjäderanordning varmed knappen kunde plockas av, för avmontering av plåten.

Kokard för Båtmössa m/60


Officer

Underofficer

Furir, Överfurir
rustmästare

Furir, överfurir och rustmästare
vid I4, P1 och trängen

Korpral bär knapp m/60 och kokard utan stolpar.
Värnpliktig har nationalitetsmärke och kompanimärke.

Kokard m/1865För båtmössa m/60

Bronserad kokard satt på skärmmössa och båtmössa för officer i m/39-systemet innan nationalitetsmärke m/41 infördes.

Kokard m/1906


Kokard till Mössa m/59


Officer

Underofficer

Furir och överfurir bär samma kokard fast med knapp m/1960

Kompanimärken


Kompanimärke före 1899 för andra kompaniet vid infanteriet.


m/23

m/60 luftvärn och artilleri

m/60 signaltrupper

för yrkeskompani vid trängen. Ersätter kompanimärket

m/1899 (i vissa fall kallad m/1902) för sjukvårdskompani vid trängkåren.
Ersätter kompanimärket. Det infördes 1899 och 1902 gjordes en förändring av
trängens kompanimärken. Sjukvårdskompaniernas märke förblev dock oförändrad,
men kallas ändå m/1902 ibland.

Landstormsmärken, m/26, m/41, m/05


Lottakåren


m/1902 för fälttelegrafkåren


m/23


Vad är detta?

m/Ä resp. m/23 för Frivilliga Automobilkåren

Sveriges Kvinnliga Bilkårers riksförbund

m/25 för Svenska Röda Korset


m/43 Hv


Till skärmmössa för hemvärnsman

Märke för husarmössa m/1895


Mössmärke m/69


Officerare. och underofficerare bär samma märke men u-off. har en mattförsilvrad knapp.
Underst samma för underbefäl from furir.

Mössmärke m/87 civil


Bärs på skärmmössa m/87 och båtmössa m/48 samt till blå vintermössa m/87

Nationalitetsmärke m/41


Plåt m/1880


För intendenturens käppi

Skärmmössa m/39Furir
1946 byttes läder-remmen mot bred, flätad träns av svart silke.

Övningsledare, Furir

furir, överfurir före 1946

Fanjunkare

Fanjunkare K1 före 1942

Kompaniofficer  I3, K1, K3

Kompaniofficer

Svea Livgarde I1
Löjtnant Horn

Skärmmössa m/39

Major,Överstelöjtnan

Överste

General efter 1942, HM Gustav V

Före 1942.

Officerare bär mössmärke med
knapp m/1865 för officerare
Vid I3, K1 och K3
bars halmkrans runt knappen

Underofficerare bär
samma märke med knapp
m/1865 för underofficerare

Manskap (furir, överfurir, rustmästare)
bär enbart knapp m/1939

Skärmmössa m/52 


Officer, Underofficer

Underofficer vid I3, K1 och K3

Skärmmössa m/60, m/68 och m/87


K1

Officer I3, K3

Underofficer I3, K1

Underbefäl I3, K1

I4, P1, trängen

Övriga förband

Tschakåemblem m/1831


för manskap och officer vid infanteriet

UNEF


Märket användes av UNEF under 8 år, fram till SweBn 1960. Då ersattes det av det "vanliga" FN baskermärket.
Rätt benämning torde vara mössmärke då varje soldat fick ut 2 märken, ett till baskern och ett till sommarmössa m/52kaki.