Militära huvudbonader använda i Sverige : Mössmärken armén

«Föregående   -   Nästa»

Kompanimärken

Kompanimärken har suttit i de flesta mössor. De bars av meniga till korpral. I m/60-systemet fick de vapenslagets färg. Efter 1900 gällde följande regler för kompanimärken till m/ä:

InfanterietI bataljonen
II bataljonen
III bataljonen
Kår
ljusblå
gul
mörkblå
ljusblå
KavallerietSamtliga skvadroner
Skånska husarregementet.
Skånska dragonregementet
ljusblå
I bat ljusblå, II bat gul
I bat ljusblå, II bat gul
ArtillerietI divisionen
II divisionen
III divisionen

Kår
ljusblå
gul
vid Wendes artilleri-
regemente mörkblå
ljusblå
Ingenjör-truppernaSvea ingenjörbataljon    
Göta ingenjörbataljon
ljusblå
gul
Träng-truppernaträngkompanier


sjukvårdskompanier

före 1902 vit utan siffra,
efter 1902 ljusblå med
romersk siffra
vitt med rött kors av kläde


Kompanimärke före 1899 för andra kompaniet vid infanteriet.


m/23

m/60 luftvärn och artilleri

m/60 signaltrupper

för yrkeskompani vid trängen. Ersätter kompanimärket

m/1899 (i vissa fall kallad m/1902) för sjukvårdskompani vid trängkåren.
Ersätter kompanimärket. Det infördes 1899 och 1902 gjordes en förändring av
trängens kompanimärken. Sjukvårdskompaniernas märke förblev dock oförändrad,
men kallas ändå m/1902 ibland.

Landstormsmärken, m/26, m/41, m/05


Lottakåren


Skärmmössa m/60, m/68 och m/87


K1

Officer I3, K3

Underofficer I3, K1

Underbefäl I3, K1

I4, P1, trängen

Övriga förband

UNEF


Jag har olika uppgifter om hur märket delades ut.

En uppgift säger att märket användes av UNEF under 8 år, fram till SweBn 1960. Då ersattes det av det "vanliga" FN baskermärket. Rätt benämning torde vara mössmärke då varje soldat fick ut 2 märken, ett till baskern och ett till sommarmössa m/52kaki.

En annan uppgift säger ett märket delades ut i ett exemplar per soldat från 1956-1959, alltså under fyra år.

Tschakåemblem m/1831


för manskap och officer vid infanteriet

Halmkrans

Halmkrans  m/1833.Bärs av:
Livregementets grenadjärer I3 sedan 1833
Livregementets dragoner K2, sedermera livregementet till häst K1, livgardets dragoner, livgardesskvadronen mm sedan 1895
Livregementets husarer K3 sedan 1931Detta måste vara ett tidigt exemplar av halmkransen. Jag vet inte vilket modellår. De nyare är inte så gediget gjorda, med läderstopping.

För Hatt, trekantig m/1854-59


knapp m/1865


m/1865 för generalitetet, regements- och kompaniofficerare. Det finns en del varianter av den. Knappen har använts på alla mössor.

Knapp m/1865-99 för underofficer

Knapp m/1865-1960 för plutonsbefäl

Knapp M/39 användes i mössa m/39 för furirer och överfurirer.

Knapp m/39-60 som används tillsammans med nationalitetstecken m/41 av "övrig personal" (HV etc). I en större variant används den av gruppbefäl tillsammans med kokard m/1865-1960 och mössgalon m/60.19mm.

Paradknapp till mössa m/65-99 mfl. Låsanordningen på baksidan är för att även kunna hålla fast parad-plåten. I mössan fanns en fjäderanordning varmed knappen kunde plockas av, för avmontering av plåten.

Kokard m/1865

Kokarden m/1865. Användes fram till 1941 på de flesta mössor. Den finns även i en senare variant (m/1865-1960) i gul metall och används i båt- och vintermössa m/60 för generalitet och befäl.För båtmössa m/60

Bronserad kokard satt på skärmmössa och båtmössa för officer i m/39-systemet innan nationalitetsmärke m/41 infördes.

Hjälm m/1879


Livgardet till häst K1 Första hjälmen i plåt. (alla andra är av läder). Materialet är nysilver och hjälmen har dragonmodell

Plåt för hjälm K1 manskap

Plåt m/1880

För intendenturkåren


För intendenturens käppi

Märke för husarmössa m/1895


m/1902 för fälttelegrafkåren


Kokard m/1906

Kokard m/1906 (m/1910) har en diameter på fyra cm. Den ska alltså inte förväxlas med kokard m/1865.
Används i den trekantiga hatten till uniform m/06 och m/10


m/23


Vad är detta?

m/Ä resp. m/23 för Frivilliga Automobilkåren

Sveriges Kvinnliga Bilkårers riksförbund

m/25 för Svenska Röda Korset


Nationalitetsmärke m/41

Ersatte kokarden i alla mössor m/39. Det användes även i vintermössa m/50, båtmössa m/52, och i manskapsmössor i m/60-systemet.


m/43 Hv


Till skärmmössa för hemvärnsman

Skärmmössa m/52 


Officer, Underofficer

Underofficer vid I3, K1 och K3

Kokard till Mössa m/59

Vi känner igen knapp m/1865 och knapp m/1856-1960


Officer

Underofficer

Furir och överfurir bär samma kokard fast med knapp m/1960

Kokard för Båtmössa m/60

Kokarden har fått nytt utförande i metall, och redgarns-snörena från mössa m/ä har kommit till heders som stolpar i metall.


Officer

Underofficer

Furir, Överfurir
rustmästare

Furir, överfurir och rustmästare
vid I4, P1 och trängen

Korpral bär knapp m/60 och kokard utan stolpar.
Värnpliktig har nationalitetsmärke och kompanimärke.

Mössmärke m/69

För personal tillhörande försvarsmaktens gemensamma personalkårer


Officerare. och underofficerare bär samma märke men u-off. har en mattförsilvrad knapp.
Underst samma för underbefäl from furir.

Mössmärke m/87 civil


Bärs på skärmmössa m/87 och båtmössa m/48 samt till blå vintermössa m/87