Mina blankvapen : Sverige Hylsbajonetter

  -   Nästa»

Hylsbajonett m/1762


Stämpel på halsen: M Tillverkad av Jönköpings faktori.

Hylsbajonett m/1775


Mitt exemplar saknar synliga stämplar och förstärkningsring.

Hylsbajonett m/1811


Stämplar på halsen IMM (besiktningsman Markman, Johan Peter) 14R  4K  No 97
Totallängd 520mm klingans längd 423mm

Hylsbajonett m/1815


Stämpel på halsen:  M  (besiktningsmanJohan Mellberg)
Totallängd 520mm  klingans längd 413mm

Hylsbajonett m/1840


Mitt exemplar tillverkat av Husqvarna
Stämplar på halsen   GvA   AL (besiktningsman Lindell, August)
Stämplar på klingan   585    1851     PS (Besiktningsman Sandahl, Pehr)

Mitt exemplar tillverkat av Carl Gustaf Stad
Stämplar på halsen   WS  TLN (Besiktningsman Norlander, Theodor Ludvig)
Stämplar på klingan  1231   1854   J.C. (Smed Celind, Johan)

Hylsbajonett m/1855


Mitt exemplar:
Stämplar på halsen  krönt M
(Faktoristämpel Malherbe, Liege, Belgien)
Stämplar på klingan:   flottans kassationsstämpel   JM    po?

Hylsbajonett m/1855 Navy


Min bajonett är tillverkad av Husqvarna
Stämplar på halsen  GSvH  AH  AH
Stämplar på klingan  1273  1853  PS

Hylsbajonett m/1857


Mitt exemplar är tillverkat av Carl Gustaf Stad
Stämplar på halsen  CTN (besiktningsman Nordström, Carl Timar)   AF (besiktningsman Fast, Carl August)

Hylsbajonett m/1860


Mitt exemplar tillverkat av Carl Gustav Stad
Brunerat
stämplar på halsen:  ALK  (besiktningsman Kinnander, August Lars Wilhelm) A.F. (besiktningsman Fast, Carl August)   v
Stämplar på klingan  1515   1864  J.C  (smed Celind, Johan)


Blank
Trol. tillv. av Carl Gustaf Stad
Stämplar på halsen   WN
Stämplar på klingan  101  ISS
Avvikande typ av låsring.

Gotlands-stämplad
Tillv. av Carl Gustaf Stad
Stämplar på halsen 1979 CTN PJF
Stämplar på klingan 109S  PD

Hylsbajonett m/1864


Mitt exemplar tillverkat av Carl Gustaf Stad
Blånerad
Stäplar på halsen:  A.H  C.F
Stämplar på klingan    krönt C samt 486  1865   LH

Mitt exemplar tillverkat av Husqvarna
brunerad
Stämpla på halsen:   LRN  CF
Stämplar på klingan:   4361   H   1865   GB

Tillverkad av Husqvarna
blank
Stämplar på halsen:   ALK 5 PAF
Stämplar på klingan:   H  358  1866  PIG
Låsringen saknas

Hylsbajonett m/1864-68


Tillverkad av Carl Gustaf Stad Stämplar på halsen  A.v.V.  PJF
Stämplar på klingan  Krönt C  816  1869

Hylsbajonett m/1867


tillverkat i Huskvarna
Blånerad
stämplar på hylsan 12B No 2035
Stämplar på halsen  2465  WA  H  CF

tillverkat av Remmington
Stämplar på hylsan  16 B I K  145
Stämplar på halsen  2085     TN  (besiktningsman Nordström, Carl Timar)    RN

tillverkat av Carl Gustaf Stad
Brunerad
Stämplar på halsen    4  56    Av.V.  kröntC   PJF  JS

Hylsbajonett m/1867-89


Min första hylsbajonett. Stämplar på hylsan:  26  R B
Stämplar på halsen  14946   JB  kröntC  GM.

Hylsbajonett m/1881


Stämplar på halsen: JP.
krönt C   JG.  1239

m/1808/12 Brown Bess


Mitt exemplar har vinklat klackspår, utdelat till Gotlands nationalbeväring
Stämplar på hylsan  1  ) N 36
Stämplar på klingan: brittiska approberings och smedstämplar W 67 och några oläsbara