Mina blankvapen : Sverige Hylsbajonetter

  -   Nästa»

Hylsbajonett m/1762

3-kantig stukatklinga, rund arm (variant med 4-kantig arm), saknar förstärkningsring. Alla modeller från och med nu monteras höger om pipan

Stämpel på halsen: M Tillverkad av Jönköpings faktori.

Hylsbajonett m/1775

För gevär m/1775, räfflat gevär m/1808 reparationsmodell. 3-kantig stukatklinga, kantig arm, yttre sidan avrundad, förstärkningsring på hylsan, klackspår i vinkel. Hädanefter brunerade.

Modifieringar/varianter:  Det finns en variant utan förstärkningsring på hylsan. Blodspåret börjar cirka 90 mm längre fram på klingan på denna variant.


Mitt exemplar saknar synliga stämplar och förstärkningsring.

Hylsbajonett m/1811

3-kantig stukatklinga, rektangulär arm, låsring, rakt klackspår, förstärkningsring. 

Stämplar på halsen: Asterix, 19B  (kan vara JSB)


Stämplar på halsen IMM (besiktningsman Markman, Johan Peter) 14R  4K  No 97
Totallängd 520mm klingans längd 423mm

Hylsbajonett m/1815

för gevär m/1815, m/1815-20, m/1815-38, m/1815-45, m/1815-49 och m/1848, .  
3-kantig stukatklinga, rektangulär arm, låsring, rakt klackspår, förstärkningsring.
Tillverkade av Carl Gustaf Stad

m/1815 var en bajonett som tillverkades under en lång tid, och finns i massor av varianter (om man nu ska kalla det varianter, skillnader i tillverkningen är kanske bättre). Sedan finns ju m/1815 med muskötkaliber (HD ca 24 mm) och men "fylld" hylsa (HD ca 19,5 mm) mot den vanliga på ca 22,5 mm.

De exemplar jag studerat har hamnat i två längder (med variationer naturligtvis).
Dels 520-25 mm och dels 530-35 mm. m/1811 ligger på 545-550mm.

De bajonetter som delats ut till Gotlands Nationalbeväring är stämplade på hylsan `nummer batalion nummer'. Bataljonerna är S-Södra, V-Visby, M-Mellan samt N-Norra. T. ex `1131 S 79'.


Stämpel på halsen:  M  (besiktningsmanJohan Mellberg)
Totallängd 520mm  klingans längd 413mm

Hylsbajonett m/1840

Hylsbajonett för infanterigevär m/1840, m/1845 och miniegevär m/1854 
Efter 1850 stämplades årtalet in på klingbröstet.. (1850 års besiktningsförordning). Dessa kallas m/1845.

Mitt exemplar tillverkat av Husqvarna
Stämplar på halsen   GvA   AL (besiktningsman Lindell, August)
Stämplar på klingan   585    1851     PS (Besiktningsman Sandahl, Pehr)

Mitt exemplar tillverkat av Carl Gustaf Stad
Stämplar på halsen   WS  TLN (Besiktningsman Norlander, Theodor Ludvig)
Stämplar på klingan  1231   1854   J.C. (Smed Celind, Johan)

Hylsbajonett m/1845

Hylsbajonett för gevär m/1855 och m/1856, tillverkad i ca 5000 exemplar i Malherbe (Liege Belgien).

Hylsbajonett m/1855


Mitt exemplar:
Stämplar på halsen  krönt M
(Faktoristämpel Malherbe, Liege, Belgien)
Stämplar på klingan:   flottans kassationsstämpel   JM    po?

Hylsbajonett m/1855 Navy


Min bajonett är tillverkad av Husqvarna
Stämplar på halsen  GSvH  AH  AH
Stämplar på klingan  1273  1853  PS

Hylsbajonett m/1857


Mitt exemplar är tillverkat av Carl Gustaf Stad
Stämplar på halsen  CTN (besiktningsman Nordström, Carl Timar)   AF (besiktningsman Fast, Carl August)

Hylsbajonett m/1860

för Wredes gevär m/1860, kammarladdningsgevär m/1860-64 och för bakladdningsgevär m/1860-64-68.  Bajonetten finns såväl brunerad som blånerad. Geväret delades aldrig ut i någon större utsträckning, se m/1864.

Mitt exemplar tillverkat av Carl Gustav Stad
Brunerat
stämplar på halsen:  ALK  (besiktningsman Kinnander, August Lars Wilhelm) A.F. (besiktningsman Fast, Carl August)   v
Stämplar på klingan  1515   1864  J.C  (smed Celind, Johan)


Blank
Trol. tillv. av Carl Gustaf Stad
Stämplar på halsen   WN
Stämplar på klingan  101  ISS
Avvikande typ av låsring.

Gotlands-stämplad
Tillv. av Carl Gustaf Stad
Stämplar på halsen 1979 CTN PJF
Stämplar på klingan 109S  PD

Hylsbajonett m/1864

Hylsbajonett för kammarladdningsgevär m/1864 av Hagströms konstruktion och gevär m/1864-68. Bajonetten förekommer både brunerad och blank.

23/1 1864 befalldes att 4000 m/1860 skulle byggas om. 9/2 beslutades att alla m/1860 skulle byggas om. 
27/7 1864 approberades m/1864.  1867 fanns det 14886 st m/1864.1/5 1867 fanns det ca 30000 m/1860 - m/1864.


Mitt exemplar tillverkat av Carl Gustaf Stad
Blånerad
Stäplar på halsen:  A.H  C.F
Stämplar på klingan    krönt C samt 486  1865   LH

Mitt exemplar tillverkat av Husqvarna
brunerad
Stämpla på halsen:   LRN  CF
Stämplar på klingan:   4361   H   1865   GB

Tillverkad av Husqvarna
blank
Stämplar på halsen:   ALK 5 PAF
Stämplar på klingan:   H  358  1866  PIG
Låsringen saknas

Hylsbajonett m/1864-68

18/11 1868 fastställdes förändringsmodell m/1864-68 där de förses med Remingtons mekanism. Bajonetten är stämplad 1869 (1868 ?) och krönt C. Blodranden börjar längre ned på klingan. Endast 800 tillverkades av dessa

Tillverkad av Carl Gustaf Stad Stämplar på halsen  A.v.V.  PJF
Stämplar på klingan  Krönt C  816  1869

Hylsbajonett m/1867

för m/1867 Remington. Av Remingtons tillverkning kasserades 1 av 10000. Hylsa av järn, klinga av härdat stål. 
Det finns även en variant för skolgevär. Tillverkad av Remington (10000 st), Husqvarna,  Carl Gustaf Stad

tillverkat i Huskvarna
Blånerad
stämplar på hylsan 12B No 2035
Stämplar på halsen  2465  WA  H  CF

tillverkat av Remmington
Stämplar på hylsan  16 B I K  145
Stämplar på halsen  2085     TN  (besiktningsman Nordström, Carl Timar)    RN

tillverkat av Carl Gustaf Stad
Brunerad
Stämplar på halsen    4  56    Av.V.  kröntC   PJF  JS

Hylsbajonett m/1867-89

Hylsbajonett till det modifierade remington-geväret m/1867-89. Det fick då en mindre kaliber (8 mm) istället för den ursprungliga 12 mm. Unik konstruktion med låsknapp (samma typ som fm/1913, fm/1910) 

Carl Gustaf Stad, 102 000 m/1867 modifierades.


Min första hylsbajonett. Stämplar på hylsan:  26  R B
Stämplar på halsen  14946   JB  kröntC  GM.

Hylsbajonett m/1881

Försöksmodell för Jarman gevär m/1881.

Stämplar på halsen: JP.
krönt C   JG.  1239

m/1808/12 Brown Bess

3-kantig stukatklinga med flat insida, rund arm.
Den vanligaste typen är med vinklat klackspår. Det förekommer även två variationer på denna model: 
  • Fastsättning med vingskruv. Ett skruvhål togs upp under hylsan. 
  • Låsring. Det kan vara en svensk variant med klackspåret igenfyllt, och ersatt med ett rakt spår på samma sätt som m/1840, dock med brygga.

Detta är ursprungligen en engelsk "Brown Bess"- bajonett, som kom hit antingen via köp 1808 eller "u-hjälp" 1812. Sverige hade sålt ut delar (stora delar!) av sitt material till Ryssland (och fick aldrig betalt!) före kriget 1809 så vi behövde hjälp av Britterna.

Gevären ändrades i ett par omgångar (bla till slaglås) men inte bajonetterna, med undantag av ovannämda varianter.

De bajonetter som används i Sverige har oftast ett serienummer stämplat på armen (4 mm höga siffror).  De bajonetter som delats ut till Gotlands Nationalbeväring är stämplade på hylsan  'nummer ) batalion nummer'. Bataljonerna är S-Södra, V-Visby, M-Mellan samt N-Norra. T. ex  S 79'.

m/1808 är omgjord av de engelska bajonetterna m/1762 Tower (57000 under åren1808 och 1812) och m/1794 Tower


Mitt exemplar har vinklat klackspår, utdelat till Gotlands nationalbeväring
Stämplar på hylsan  1  ) N 36
Stämplar på klingan: brittiska approberings och smedstämplar W 67 och några oläsbara