Mina blankvapen : Sverige Sabel-och knivbajonetter

«Föregående   -   Nästa»

Huggare m/1903


Mitt exemplar är märkt med ett 'M' på klingan, och har en annan form på fästet. Stämplar på parerstången Flottans treudd, V.K.A.R  131
Stämplar på klingan   M

Exemplar med igenlagt låsfjäderspår

Stämplar på klingan G.B  TLN  EJAB
Stämplat på parerstången  4408  treudd 
Stämplar på baljan  VKAR 278


Stämplar på klingan  F.T.  EJAB
Stämplar på parerstången  VKAR 530  treudd
Stämplar på baljan  VKAR 589

Knivbajonett m/1896


Tillverkad av EJ AB
Balja med nyare kula från EAB
Stämplar på parerstången:  6/I3  N180  EJ AB   931  krona
Stämplar på klingan  EJ AB  9 3 1
Stämplar på baljan   062    krona
Detta är det första vapen jag köpte.


blånerad, nummerlik. Tillverkad av Carl Gustaf Stad. Balja med nyare kula
Stämpel på parerstången  krönt C,  krona   456
Stämplar på klingan   krönt C,  krona  456
Stämplar på baljan  krona 456

blånerad

Alla delar tillverkade av EJ AB

Balja med gammal kula
Stämplar på parerstången   krona  EJAB
Stämplar på klingan  EJAB krona 544
Stämplar på  baljan   EJAB 621  L/I23  No  64b
  No 386


blånerad. De flesta delar från EAB

Blad från EAB, fäste från EJ AB
Balja med nyare kula
Stämplar på parerstången    EJ AB
Stämplar på klingan  EAB  103   krona
Stämplar på baljan:    Krona  EAB


brunerad

alla delar från EJ AB

Balja med gammal kula
Stämplar på parerstången EJ AB 892  12/I8 No 326
Stämplar på klingan  EJ AB  892  krona
Stämplar på baljan   EJ AB  261   2R1/I11  No 426


flat låsknapp  brunerad

De första åren tillverkades bajonett m/1896 med flat låsknapp och hade dessutom en brunaktigare nyans. Den lär dessutom ha tillverkats med tveeggad klinga i början.

Tilllverkad av EJ AB
Balja med gammal kula från EJ AB
Stämplar på klingan:  U,  EJ AB
Stämplar på baljan:  U  32


flat låsknapp, blånerad

Tillverkad av EJ AB
Blånerad
Balja med nyare kula från Carl Gustaf Stad
Stämplar på klingan  Krona  EJ AB   888
Stämplar på parerstång   KA1.1276  EJ AB 888
Stämplar på baljan  krönt C  742


Stämplar på klinganU  EJ AB  935
Stämplar på parerstången  U EJ AB 441
Stämplar på baljan U EJ AB 9


ceremoni/parad

Troligen är den koniska låsknappen ditkommen efter reparation. Tidigare har där nog suttit en flat knapp.

Stämplar på klingan  EJAB
Stämplar på parerstången  EJAB
Stämplar på baljan  EJAB  11

Knivbajonett m/1914


Tillverkad av EJ AB
Kaveln stämplad med en krona
Stämplar på parerstången:  011
Stämplar på ricassn:  krönt ankare med bokstäverna JE på sidan, stämpeln på ricassons smala sida
Stämplar på baljan:  krona   121

Tillverkad av Carl Gustaf Stad
Stämplar på parerstången  I1 No 356
Stämplar på klingan: krönt C
Stämplar på baljan I1 No 356  krona  497


Tillverkad av EJ AB, stämpeln mitt på ricasson
Kaveln stämplad medkrona
Stämlplar på baljan: Krona


Gammal modell med rundare knapp och spetsigare balja Baljan har en oval kula av äldre modell Tillverkad av EJ AB (stämplad på sidan av ricasson) Stämplar på parerstången 535 5/K3 No 62 Stämplar på baljan 1/1K 50 No 33

Knivbajonett m/1939


Mitt exemplar kommer från Tyskland, alltså ingen "äkta" 1939.

Stämplar på klingan  2841  41   cvl
Stämplar på baljan  6041  41  clc

Norge bajonett m/1860


Stämplar på kaveln  AS (präglat) R
Stämplar på klingan    krönt K   36253

Sabelbajonett m/1867


Stämplar på parerstången  11094  flottans kassationsstämpel
Stämplar på klingan krönt ankare med JE  F.T.

Sabelbajonett m/1867-94-14


Stämplar på klingan    M
Stämplar på handtaget    8

Sabelbajonett m/1915


tillverkad av EJ AB
Stämpel på kaveln: Mässingsplatta med 87   flottans treudd  krona på låsknappen
Stämplar på parerstången:  257
Stämplar på klingan:  krönt ankare med bokstäverna JE
Stämplar på baljan   krona        1 00

Stridskniv m/1896


Tve-eggad dolk

Balja med nyare kula
Stämplar på klingan  EJ AB  616  krona
Stämplar på parerstången EJ AB   911    17(?)b No 595
Stämplar på baljan  EAB  krona