Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén Hjälmar, kaskar

«Föregående   -  

Kavalleriet och trängen bär hjälm, övriga truppslag kask

Artilleriet 1816


Livgardets dragoner 1820

Hjälm m/1823

Livregementets dragoner K2


Officer

Manskap

Dragonhjälm 1825 för Skånska dragonregementet

Skånska dragonregementet bytte 1825 sin gamla tschakå m/1815 mot en hjälm som liknade den som livregementets dragoner bar (m/1823). Skåningarna hade en annan plåt med en kunglig krona ovanför tre kronor (om jag minns rätt). Dom bar denna hjälm fram tills 1849


Artilleriet 1827

Hjälm m/1846

Livregementets dragoner K2


Officer

manskap

Hjälm m/1885 för Trängkåren

Hjälm m/1886

Skånska (K6) och Norrlands (K8) dragonregementen


Officer

Manskap

Kaskdok är mycket sällsynta. K6

Underofficer

Kask m/1887

För livgardesregementena

Svea (I1) och Göta (I2) Livgarde bar kask m/1887 till stor och liten paraddräkt. Kasken är tillverkad av svart lackerat läder. Beslagen är försilvrade vilket även vapenplåten är. På vapenplåten finns för officerare riksvapnet utfört i guld och blå emalj. För manskap (från sergeanter) är riksvapnet enbart förgyllt. Till höger under hakremsknappen finns en gul sidenkokard. Manskap bar kompanisiffra på kaskens vänstra sida. Till stor paraddräkt bars kasken med plym m/1887 av vitt tagel.
Bärs idag av Livgardets gardesbataljon.


Officer

Manskapskask med officers-pickel, troligen underofficer

Manskap

De nya hjälmarna har mer diffusa linjer på plåten

Underofficer

Kask m/1894 för fortifikationen

Hjälm m/1895

Livregementets dragoner K2


Officer

Manskap

Hjälm m/1879-1900

Livgardet till häst K1. Förnicklad plåt istället för nysilver, och förändrad form


Officer

Underofficer

Manskap

Till vardags bars hjälmarna med kaskdok

Hjälm m/1879-1900-1928

Livregementet till häst etc K1. Vid sammanslagningen av K1 och K2 1927 antogs denna hjälm. Den är av samma modell som m/1879-1900 för K1, men har hakrem och lagerkrans från K2's hjälm m/1895. Bärs idag av Livgardets dragonbataljon.


Officer

De nya hjälmarna har mer diffusa linjer på plåten

Insidan på den nya hjälmen är ytterst obekväm för dem som bär den. Det är muttrar och nitar som skaver på bärarens huvud varvid soldaterna har hittat på lite olika lösningar för detta, bla inredningar av ridhjälmen från JOFA.

Officershjälm med kartuschlåda, sabel och paradskärp

Kask m/1845


Officer vid gardesregementena och livgardet till häst

Artilleriofficer

Infanteriofficer

Infanteriet, manskap. Den längst till höger är av tysk tillverkning