Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén Hjälmar, kaskar

«Föregående   -  

Kavalleriet och trängen bär hjälm, övriga truppslag kask

Artilleriet 1816


Artilleriet 1827

Dragonhjälm 1825 för Skånska dragonregementet


Hjälm m/1823


Officer

Manskap

Hjälm m/1846


Officer

manskap

Hjälm m/1879-1900


Officer

Underofficer

Manskap

Till vardags bars hjälmarna med kaskdok

Hjälm m/1879-1900-1928


Officer

De nya hjälmarna har mer diffusa linjer på plåten

Insidan på den nya hjälmen är ytterst obekväm för dem som bär den. Det är muttrar och nitar som skaver på bärarens huvud varvid soldaterna har hittat på lite olika lösningar för detta, bla inredningar av ridhjälmen från JOFA.

Officershjälm med kartuschlåda, sabel och paradskärp

Hjälm m/1885 för Trängkåren

Hjälm m/1886


Officer

Manskap

Kaskdok är mycket sällsynta. K6

Hjälm m/1895


Officer

Manskap

Kask m/1845


Officer vid gardesregementena och livgardet till häst

Artilleriofficer

Infanteriofficer

Infanteriet, manskap. Den längst till höger är av tysk tillverkning

Kask m/1887


Officer

Manskapskask med officers-pickel, troligen underofficer

Manskap

De nya hjälmarna har mer diffusa linjer på plåten

Underofficer

Kask m/1894 för fortifikationen

Livgardets dragoner 1820