Svenska arméfordon : Offensiva pansarfordon

«Föregående   -   Nästa»

Vad gäller följesiffran på pansarfordon verkar det vara enligt följande:

Detta innebär att det kan finnas en 1:a och en 4:a av en vagn fast det inte finns en 2:a och en 3:a.

Bandkanoner


Bandkanon 1 eller 1A - 1:a bandkanonen, Bofors

Bandkanon 1 B - icke använd, icke antagen eller koncept/studier?

Bandkanon 1 C - Uphottning med ny kolvmotor, automatisk växellåda och ett nytt navigeringssystem, kanske samordnat med 103C

Infanterikanonvagnar


Infanterikanonvagn 73 - i princip strv m/42 men med ny uppgift

Infanterikanonvagn 91 - 1:a pansarfordonet med en 9cm kanon, Hägglund & Söner

Infanterikanonvagn 102 - ombeväpnad 72, behöll 2:an

Infanterikanonvagn 103 - nybyggd 102

Infanterikanonvagn 105 - Ikv 91 med 105mm kanon för export, en prototyp, ej antagen

Infanterikanonvagn 72(B) - 2:a pansarfordonet med 7cm kanon efter strv 42 eller pvkv 43, först kallad Infanterikanonvagn m/53. Landsverk/Bofors, B - förbättrad styrväxel

Luftvärnsvagnar


Luftvärnsrobotpansarbandvagn 4016 - 6:e varianten

Luftvärnskanonvagn fm/43 - försöksmodell - fast 17 levererade, förlängt strv m/40 chassie

Luftvärnsrobotbandvagn 701 - 1:a fordonet med lvrb 70, ombyggd Ikv 103

Luftvärnskanonvagn 90 (A, C) - Lvkv på 90 chassi

Luftvärnskanonvagn 42 - varför 42? Försöksvagn 1954, senare Lvkv fm/49

Pansarvärnsvagnar


Pansarvärnskanonvagn m/43 - strv m/42 chassie

Pansarvärnsrobotbandvagn 551 - 1:a fordonet med pvrb 55, ombyggd Ikv 103