Militära huvudbonader använda i Sverige : Flygvapnet

«Föregående   -   Nästa»

Flyghjälm


tidig
Kommentera

Telehjälm, "Störtpralin" från Flygvapnet, i tjänst från -30 talet och framåt! Är osäker på om den användes vid pilotutbildning eller om det var för störtbombpiloter, pannvalken ger ju ett visst skydd mot stötar!
Kommentera

märkt CVV (Centrala flygverkst. Västerås). Med visir, syrgasmask, bommikrofon och förvaringspåse.
Kommentera

 

Lägermösa?


 

Flygmössa m/30


Underbefäl och meniga (ej kadetter) med flygemblem m/51
Kommentera

Officer och underofficer
Kommentera

Silverfärgad propeller = reservofficer
Kommentera

 

Skärmmössa m/30


General
Kommentera

Major, överstelöjtnant
Kommentera

Officer
Kommentera

Underofficer
Kommentera

Underbefäl (utom kadetter) och meniga
Kommentera

Eventuellt värnpliktig underofficer- krona ovan förmössmärket saknas
Kommentera

 

Vintermössa m/30


 

Vintermössa m/54


 

Fältmössa m/59


med hakrem
Kommentera

 

Pälsmössa m/59


 

Basker m/86


Flygbasjägarskolan, Grön
Kommentera

 

Pälsmössa m/87 blå