Militära huvudbonader använda i Sverige : Flygvapnet

«Föregående   -   Nästa»

Flyghjälm


tidig

Telehjälm, "Störtpralin" från Flygvapnet, i tjänst från -30 talet och framåt! Är osäker på om den användes vid pilotutbildning eller om det var för störtbombpiloter, pannvalken ger ju ett visst skydd mot stötar!

märkt CVV (Centrala flygverkst. Västerås). Med visir, syrgasmask, bommikrofon och förvaringspåse.

Lägermösa?


Flygmössa m/30


Underbefäl och meniga (ej kadetter) med flygemblem m/51

Officer och underofficer

Silverfärgad propeller = reservofficer

Skärmmössa m/30


General

Major, överstelöjtnant

Officer

Underofficer

Underbefäl (utom kadetter) och meniga

Eventuellt värnpliktig underofficer- krona ovan förmössmärket saknas

Vintermössa m/30


Vintermössa m/54


Fältmössa m/59


med hakrem

Pälsmössa m/59


Lottakåren


Civilförsvaret

Pälsmössa m/87 blå


Basker m/86


Flygbasjägarskolan, Grön