Svenska arméfordon : Terrängbilar

«Föregående   -   Nästa»

När man slutade med årtal så startar terrängbilar på siffran 9, siffran efter ungefärlig lastförmåga i ton, tredje siffran vilken nummerordning och eventuell fjärde siffra vilken version. Dessutom skönjas systemet:

Detta innan 10/20/30/40 serien kom. Senast är det en siffra som i Personterrängbil 5.

Övriga terrängbilar


Terrängbil 16 - RG32M (fd PTGB6)

Personterrängbil 6 - se pansarbilar eller Terrängbil 16

Pjäsplatsterrängbil 1321(A/B) - 10:e varianten, A/B?, ombyggd 131 A

Arméflygets ombyggda 13xx - egen beteckning?

Terrängbil 20 - samlingsnamn för tgb 21 och 22

Terrängbil 21 - tre axlar, A terrängbil 211, Infanteri 16 man, ibland kallad tgb 20, Volvo 306

Terrängbil 22 - terrängbil 221, luftvärn 10 man (variant för luftvärnsförband)

Fanns en prototyp på en tgb med fyra axlar, liknande tgb 21, ej antagen


Terrängbil 30 - två axlar, 4,5 tons last, där rök teorin om att 1-4 skulle indikera lastförmåga? Scania SBA 111

Terrängbil 40 - i princip en tgb 30 med tre axlar, turbo till motorn, 6 tons last, Scania SBAT 111S

Terrängbil 45 - upphottad 40, 8,5 tons last

Personterrängbil 4 - MB Geländewagen

Personterrängbil 5 - MB 290/T, MB 290GD eller Toyota Land Cruiser?

Personterrängbil 5 Kombi - Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI, minibuss eller flaklastbil

SPS - lätt bepansrad, SPS - splitterskydd? ?


Terrängbil 14 - MB Geländewagen (fd PTGB4)

Terrängbil 15 - MB Geländewagen treaxlad

Possitionsbestämmingsterrängbil 1118 -8:e varianten, Ratgb 1112 med POS II

Ledningsterrängbil 1119 - 9:e varianten, Tgb 1111 A med utrusting för att följa stridsvagnsförbandsövningar

Terrängbil 12 - amfibisk tgb 13, ej antagen

Terrängbil 13 - Tgb 131, tre axlar, Volvo C304

Terrängbil 1311 - icke använda, icke antagna eller koncept/studier?

Batteriplatsterrängbil 1317 - med sambandshytt 273 A

Batteriplatsterrängbil 1318 - med sambandshytt 273 B

1319-1320 - icke använda, icke antagna eller koncept/studier?

Terrängbil 11 - Tgb 111A , två axlar, Volvo C303

Pansarvärnspjästerrängbil 1111 - 1:a varianten

Pansarvärnsrobotterrängbil RBS 56 - en 1111 ombeväpnad med robot 56

Samverkansterrängbil 1116 - 6:e varianten

Possitionsbestämmingsterrängbil 1117 - 7:e varianten, Ratgb 1112 med POS I

Terrängbil 1/2 t - lastförmåga, Willys Overland jeep CJ2

Terrängbil 1 1/2 t F - lastförmåga, Fargo

Terrängdragbil m/40 - Volvo TVB, TerrängVagn modell B

Terrängdragbil m/42 - Volvo TVC, TerrängVagn modell C

Terrängbil m/46 - GMC

Terrängbil m/48 - Dodge

Pansarvärnsterrängbil 9031 - 1:a varianten, Volvo L3304

Pansarvärnsrobotterrängbil 9032 - 2:a varianten

Personterrängbil m/43 - Volvo TPV (terrängpersonvagn), senare Personterrängbil 911

Laddbandvagn 912 - I USA 'M501 missile loading tractor' för Rb 67/77/97 Hawk

913 - flygplatsbrandbil på ett 912 chassie

914 - ?

Verkstadterrängbil 921 - 6x6, GMC

Svetsterrängbil 922

931-933 - ?

Mottagarterrängbil 937 -

Signalkontrollterränglastbil 9397

Sambandsterrängbil 9435A -

Ledningsterrängbil 9441A -

951-952 - ?

Dragterrängbil 952 - 6x6 Skoda m/39, KA?

Broterrängbil 9529A - SCANIA P92 4X4+2

Dragterrängbil 953 B - Volvo, ombyggd Terängdragbil m/42

Startbil 953 - Volvo TL 11, Flygvapnet

Dragterrängbil 954(P) - Brockway B666, KA?

Startbil 954 - Volvo TL 12, Flygvapnet

Signalspaningsterrängbil 9541A -

Kompressorterrängbil 955 - grundfordon, Terrängbil 1 1/2 t F, Fargo

Dragterrängbil 955(P) - Brockway B666, m/46, KA?

956 - ?

Broterrängbil 9572A - är en ombyggd 957F

961-964 - ?

Bärgningsterrängbil 963 - 6x6, Brockway, KA?

Bärgningsterrängbil 965

Bärgningsterrängbil 970

Personterrängbil 981 - 4x4, Dodge

Kranterrängbil 982(B) - 6x6, Brockway, KA?

Terrängbil 1#-4# - gissning, terrängil 1# - 1 ton last, Terrängbil 2# - 2 tons last etc.?

Radioterrängbilar


Radiopersonterrängbil 9033 - 3:e varianten, Volvo L3314HT (hard top)

Radiopersonterrängbil 915/9151 - 'Suggan', Volvo, Terrängpersonvagn 21

Radioterrängbil 936 - Volvo Viking med radioutrustning

Radioterrängbil 938 - 6x6, Dodge, KA

Radiolänkterrängbil 9434A -

Radiolänkterrängbil 9439A -

Radioterrängbil 1112 - 2:a varianten

Radioterrängbil 1113 - 3:e varianten, Marinen, mycket lik 1112

Radioterrängbil 1114 - 4:e varianten, Marinen

(Radio)Terrängbil 1115 - 5:e varianten, Marinen med bl.a. radio 801 och 146 - ombyggd Tgb 11

Radiolänkterrängbil 1312 - 2:a varianten, radiolänkhytt 313

Sjukvårdseterrängbilar, terrängambulanser


Terrängambulans 9201 - 1:a varianten, typisk valp, typbeteckning: L3314A

Sjukvårdstransportbil 1314 (A/B) - 4:e varianten, Bortagabara markeringar för sjuktransportfordon (röda kors)

A med sjuktransporthytt 532A för fyra sjukbår 2, B med sjuktransporthytt 532B för fem ambulansbårar

Ambulansterrängbil 1315(A/B) - 5:e varianten, A med ambulanshytt 531 för fem ambulansbårar. A/B? Permanent markerad som ambulans med röda kors och blåjus

Ambulans 2 BÅR VW - ändrad VW Transporter, använd i Kosovo

Stabsterrängbilar


Stabsterrängbil 1313 (A/B)- 3:e varianten, A-sambandshytt 272 A

Stabsterrängbil 1316 (A/B)- större hytt än 1313, senare ombyggda till 1313

Stabsterrängbil 930(C) - 6x6, Dodge

Stabsterrängbil 9351 - Volvo TL 22

Terränglastbilar


Lastterrängbil 939(E, AF) - 4x4, Volvo Viking, KA?

Hyttlastbil 9392(A) -

Lastterrängbil 941 - 4x4, Volvo N86

Lastterrängbil 957(F) - Scania-Vabis, kallad Myrsloken

Flaklastbil 2 - MB Sprinter 413 CDI

Terränglastbil m/42 - Klöckner

Personlastterrängbil 901 - icke använda, icke antagna eller koncept/studier?

Personlastterrängbil 902(B) - Willys modell C J 3 A

Personlastterrängbil 902B - 903 med plåthytt och hela dörrar men öppet flak för FV och Marinen

Personlastterrängbil 903 - kallad valpen, Volvo L3314SU (suflett)

Personlastterrängbil 9034 - variant av 903B eller en 9033 utan radioutrustning

Personlastterrängbil 903B - En 903 med plåttak och hela dörrar. Användes mest av KA. Utrustad med vinsch och B18-motor (903-an hade B16)

Personlastterrängbil 903C - En 903 med plåttak och hela dörrar

Personlastterrängbil 920 - Fanns den, ingen aning???

Lastterrängbil 911(P) - 6x6, Dodge, P?

Lastterrängbil 912 - Volvo TL 22

Lastterrängbil 915 - Dodge

Lastterrängbil 934 - 6x6, Volvo TL 31

Lastterrängbil 935 - Volvo TL 22?

Lastterrängbil 936 - 6x6, GMC

Lastterrängbil 936(N/P) - GMC CCKW 353, Marinen?

Lastterrängbil 938 - Volvo Viking, Armén

Lastterrängbil 938 - En specialvarian av Volvo TL22, Marinen