Svenska arméns sadlar : 1900-talet

«Föregående   -  

Manskapssadel m/1900

Manskapssadel m/1903

Officerssadel m/1903

Vill du ha ett email-meddelande när jag har kurs eller sadelvisning i din närhet? Klicka här.