Militära huvudbonader använda i Sverige : Landstormen hemvärnet, frivilliga försvars-organisationer

«Föregående   -   Nästa»

Wikipedia skriver om frivilliga försvarsorganisationer:

I Sverige finns 23 frivilliga försvarsorganisationer. Åtta av dessa organisationer har särskilda
avtal med hemvärnet, där organisationerna  förbinder sig att rekrytera och grundutbilda personal för bestämda befattningar inom hemvärnets krigsorganisation:

Landstormshatt m/07


försöksmodell
Kommentera

 

Pälsmössa m/09


sergeant Mössmärke m/14
Kommentera

fänrik. Mössmärke m/46
Kommentera

 

Landstormsmössa m/26

Mössan skiljer sig från m/23 genom färgen. medan m/23 är gråbrun, har m/26 samma gråa färg som uniform m/10. Landstormsmössa m/26 fick enbart användas i övningar i fredstid. I krigssituation skulle landstormshatt m/07 bäras.


Kapten
Kommentera

Löjtnant
Kommentera

Fänrik
Kommentera

Manskap
Kommentera

 

Föreningsdräkt 31

Mössan är en av SLK framtagen modell (år 1958!) för att användas med föreningsdräkt m/31


 

Fältmössa m/39 HV

Samma modell som lägermössa 37, tänkt att kunna användas under hjälmen

Hemvärnsområdesbefäl (kompanichef) 1941-1943
Kommentera

 

Fältmössa m/39 Hv

Samma modell som lägermössa 37, tänkt att kunna användas under hjälmen

Hemvärnet, förmodligen 1943-46
Kommentera

Fältmössa med mössmärke m/40HV användes avmeniga och gruppbefäl inom HV 1941-1943
Kommentera

Landstormsfänrik med mössmärke m/26 i METALL med jungfruben
Kommentera

Med mössmärke m/46 för hemvärnet Löjtnant = Hemvärns-områdeschef
Kommentera

Fänrik nationalitets-märket saknas
Kommentera

Kock? från 70-talet och knappast en fältmössa, men var skall den vara?
Kommentera

En skräddarsydd mössa avsedd för hemvärnet där skräddaren sytt en ljusblå passpoal istället för mörkblå. Mössan blev aldrig använd.
Kommentera

Fältmössa med landstormsmärke m/07, användes av HV år 1940
Kommentera

 

Båtmössa m/Rk41


Användes till uniform m/39 av krigsplacerade rödakorsare som sjukvårdare.
Kommentera

 

Skidmössa m/41 hv


Hemvärnet, sergeant
Kommentera

Officer
Kommentera

 

Fältmössa m/42kv

samma som fältmössa m/39 (lägermössa m/37)


Lottakåren
Kommentera

Röda korset
Kommentera

Blå stjärnan
Kommentera

 

Skärmmössa m/43


för HV-officer (som m/39 men med blå passpoal, blå mössträns och speciellt HV-märke)
Kommentera

 

Pälsmössa m/59


Lottakåren
Kommentera

Civilförsvaret
Kommentera

 

Barett m/60


Lottakåren
Kommentera