Militära huvudbonader använda i Sverige : Landstormen hemvärnet, frivilliga försvars-organisationer

«Föregående   -   Nästa»

Wikipedia skriver om frivilliga försvarsorganisationer:

I Sverige finns 23 frivilliga försvarsorganisationer. Åtta av dessa organisationer har särskilda
avtal med hemvärnet, där organisationerna  förbinder sig att rekrytera och grundutbilda personal för bestämda befattningar inom hemvärnets krigsorganisation:

Barett m/60


Lottakåren

Båtmössa m/Rk41


Användes till uniform m/39 av krigsplacerade rödakorsare som sjukvårdare.

Fältmössa m/39 Hv


Hemvärnsområdesbefäl (kompanichef) 1941-1943

Hemvärnet, förmodligen 1943-46

Fältmössa med mössmärke m/40HV användes avmeniga och gruppbefäl inom HV 1941-1943

Landstormsfänrik med mössmärke m/26 i METALL med jungfruben

Med mössmärke m/46 för hemvärnet Löjtnant = Hemvärns-områdeschef

Fänrik nationalitets-märket saknas

Kock? från 70-talet och knappast en fältmössa, men var skall den vara?

En skräddarsydd mössa avsedd för hemvärnet där skräddaren sytt en ljusblå passpoal istället för mörkblå. Mössan blev aldrig använd.

Fältmössa med landstormsmärke m/07, användes av HV år 1940

Fältmössa m/42kv


Lottakåren

Röda korset

Blå stjärnan

Föreningsdräkt 31


Landstormshatt m/07


försöksmodell

Landstormsmössa m/26


Kapten

Löjtnant

Fänrik

Manskap

Pälsmössa m/09


Bars även med invikt skärm

Fanjunkare Mössmärke m/46

med nationalitetsmärke m/41

Hemvärnet, fänrik. Mössmärke m/46

Hemvärnet, sergeant. Mössmärke m/14

sergeant Mössmärke m/14

fänrik. Mössmärke m/46

Skidmössa m/41 hv


Hemvärnet, sergeant

Officer

Skärmmössa m/43


för HV-officer (som m/39 men med blå passpoal, blå mössträns och speciellt HV-märke)