Svenska arméfordon : Pansarbilar

«Föregående   -   Nästa»

Pansarbilar


Ferret II/3 - Brittiska Daimler, använda i FN tjänst på Cypern under sextiotalet, 12 lånade av britterna, inget annat namn känt

Humber ”Pig” Mk I - använda i FN tjänst på Cypern under sextiotalet, 2 lånade av britterna, inget annat namn känt

M 8 Greyhound - använda i FN tjäst i Kongo under sextiotalet, erövrade från Katangas Gendarmeri, inget annat namn känt. Smeknamn Lulle-Belle, Nina-Belle, Bibi-Belle och Anne-Belle

M 3 Scout Car - använda i FN tjänst i Kongo under sextiotalet, erövrade från Katangas Gendarmeri, inget annat namn känt. Smeknamn Olga-Belle och Petronella-Belle

Pansarbil fm/25 I - försöksmodell, Tidaholms bruk

Pansarbil fm/25 II - försöksmodell Tidaholms bruk

Pansarbil m/26 - Tidaholms bruk

Pansarbil fm/29 - försöksmodell, Landsverk/Oskarhamns varv

Pansarbil fm/30 - försöksmodell, grunden för m/31

Pansarbil m/31 - Bofors, Volvo eller Chevroletlastbilar som grund

Pansarbil m/31F - årtal (?) och F för finskt krigsbyte, en rysk BA10

Pansarbil m/39 - Landsverk, gjorda för Danmark men beslagtagna

Pansarbil m/40 - m/39 tillverkad av Volvo

Pansarbil m/41 - Landsverk L-180S

Terrängbil m/42 (A,D,E)- årtal , A, D och E??

Stabsterrängbil m/42(A) - stabstgb på 42 chassi, A?

Sjuktransportterrängbil 9521(A) - sjtptgb på 42 chassi, 9521?? A?

Ibland med förkortningen VKP (Volvo Karosseri Pansar) eller SKP (Scania Karosseri Pansar))


Splitterskyddad skåpterrängbil med flak 1 (STGB1 SP F2 4x4 1P/T) - Mamba Mk II, Sex stycken 1997-2010

Pansarterrängbil 180 - numrering av tillverkaren Sisu, XA-180

Sjuktransportpansarterrängbil 180 - ??

Pansarterrängbil 202 - tillverkaren Patrias (tog över Sisu) numrering XA-202S (S=Sverige)

Stridsledningspansarterrängbil 2021 - 1:a varianten

Störpansarterrängbil 2022 - 2:a varianten

Pejlningspansarterrängbil 2023 - 3:e varianten

Radiolänkpansarterrängbil 2024- 4:e varianten

Pansarterrängbil 203A - tillverkaren Patrias numrering XA-203S (S=Sverige), ibland med vapenhuv från pbv 302

Pansarterrängbil 203B – med vapenstation 01 (Kongsberg Protector)

Trupptransportansarterrängbil 203 - vapenhuv

Sjuktransportpansarterrängbil 203 - sjukvårdsinredning

Ledningspansarterrängbil 203 - kompaniledningsinredning, vapenhuv

Granatkastarpansarterrängbil 203 - grkaminredning, vapenhuv, dragen 12 cm grk

Pansarvärnsrobotpansarterrängbil 203 - rb 56 inredning, vapenhuv

Reparationapansarterrängbil 203 - repinredning, vapenhuv

Patgb 203 är moduluppbyggt och kan på kort tid skifta inredning. Även sjtppatgb kan kompletteras med en vapenhuv om så krävs..


Trupptransportpansarterrängbil 360 - tillverkaren Patrias numrering XA-360, också kallad Patria AMV (Armored Modular Vehicle) med vapenstation 01

Stridsledningspansarterrängbil 360 - vapenstation 01

Reparationspansarterrängbil 360 - vapenstation 01

Sjulvårdstransportpansarterrängbil 360 – förberedd för vapenstation 01

Pansarterrängbil 97 - MOWAG Piranha IIC, varför 97 - antagningsåret?

Radarpansarterrängbil Arte 740 - Piranha chassie?

Personterrängbil 6 - Galten, försvenskad RG-32 Scout, numera terrängbil 16