Militära huvudbonader använda i Sverige

Min ambition är att få bilder på alla typer av huvudbonader som burits i svenska försvaret. Notera att mössorna på bilderna inte är mina egna - det är bilder skänkta till mig. Har du en bild på en mössa som saknas på min sida så skicka mig den gärna på email-adressen längst ned på sidan.


Armén
före 1880

Armén
1881-1899

Armén
1865-99

Armén
1900-1949

Armén
efter 1950

Armén
Hjälmar, kaskar

Baskermössor
baskermärken

Flygvapnet

Marinen

Landstormen
hemvärnet, frivilliga försvars-organisationer

Mössmärken
armén

Gradovaler

Försöksmärken

Mössmärken
flygvapnet

Mössmärken
marinen
Månadens medlem för november 2006 blir Markus Holst för sin outtröttliga vetgirighet och frågvishet här på forumet som resulterat i den mycket informativa och ständigt förbättrade hemsidan "Militära huvudbonader använda i Sverige".