Mina blankvapen : Sverige Sablar mm

«Föregående   -  

Fäktsabel m/1886


Faskinkniv m/1848


Stämplar på baljan   krönt 728

Högtids-sabel av typ m/1893

En tunnare variant av m/1893, officers-modell. Användes trolighen vid högtidliga tillfällen.


Inga stämplar

Huggare m/1856


Stämplar på parerstången  113 Stämplar på klingan  P    23R.    K.  No

Huggare m/1885 för underofficerskorporalen

m/1876 för underofficerskorpral fick en ny bäranordning 1885 (knappen på baljans utsida ersattes med an bygel på insidan). Modellen heter m/1885 efter detta. Klinga av Hafströms konstruktion.


Stämplar på klingan  E SVALLING ESKILSTUNA Stämplar på parerplåten  flottans emblem  treudd 774 Stämplar på baljen  treudd 774

m/1814?

en sabel av fransk typ s.k a´la Chasseur (införd i revolutionära frankrike år9) i Sverige ofta kallad med Helwigfäste, denna är troligen en sabel för kavallerimanskap

Sabeln finns kan vara för både lätt- och tungt kavalleri - med olika pilhöjd.

Tungt kavalleri = pilhöjd - omkring 2 cm.
Lätt kavalleri = pilhöjd -omkr 4 cm.


Min sabel har pilhöjd ca 2cm.Inga stämplar

m/1831

Sabel för manskapet vid artilleriet.


Stämplar på klingan:  G.A.R.1B.No26 Stämplar på fästet     I?N. 26        S.H

Stämplar på klingan:    G.A.R.2B.No82 Stämplar på fästet       2B No 82   4?          44          26

Stämplar på klingan:    V.A.R. 8B.No22 Stämplar på fästet      8B  No 22        P Stämplar på baljan:     V.A.R. 9B.No94 Klingan på denna sabel är tunnare och "vingligare" än på de två ovan.

Sabel m/1864


Stämplar på klingan   LRN  C.F Stämplar på fästet   1/2/105 Stämplar på baljan  ?R2S  1-2

Sabel m/1867-93


Stämplar på klingan   5/A2  No 8    H.H.   J.S Stämplar på fästet   6R    B    No 181     H.H. J.S Stämplar på baljan   5/A2   No 8         67

Sabel m/1889

för artilleriet. Tillverkas med rak, tveeggad klinga, förgyllt fäste och svartanlöpt stålbalja med ett band. Portepé (handrem) i gulddragararbete.


Stämplar på klingan   H.H.     MG  handetsat 30 61 25 19 Stämplar på fästet    5.A.R.3 B    No 11 Stämplar på baljan    5.A.R.  6B  No 25   H.H.   J.S

Sabel m/1893

Kavallerisabel m/1893 för gruppbefäl och meniga. Avsedd för gruppbefäl och meniga i kavalleriet. Tillverkas med rak, tveeggad klinga, parerplåt av mässing och svartanlöpt stålbalja med två band. Sabelhandrem av sämskskinn.


Stämplar på klingan   2/K7  No83     E. SVALLING ESKILSTUNA   krona  GM Stämplar på baljan   A.2   4./K.7. No26.      E. SVALLING ESKILSTUNA   krona  GM

Släpsablar

Bars av officerare vid exercis istället för M/1859 varav namnet.


Inga stämplar

Stämplar på baljan  93

Urtidssvärd

Säljaren skrev: "Mycket, mycket gammalt svärd. Enligt uppgift med härstamning som träningssvärd för Västerbottens Fotfolk i Umeå för ett par 100 år sedan. Längden är 61½ cm. Skaftet i trä klätt med läder. Järnbygel som handskydd. Inga stämplar eller annat som kan ge härledning. En gammal officer trodde sig veta, att den här typen av svärd användes av infanteriet på 1700 och 1800-talet när de tränade närstrid."

Jag kan även tänka mig att det är ett hemmabyggt leksaks-svärd.