Mina blankvapen : Sverige Sablar mm

«Föregående   -  

Faskinkniv m/1848


Stämplar på baljan   krönt 728

Fäktsabel m/1886


Huggare m/1856


Stämplar på parerstången  113 Stämplar på klingan  P    23R.    K.  No

Huggare m/1885 för underofficerskorporalen


Stämplar på klingan  E SVALLING ESKILSTUNA Stämplar på parerplåten  flottans emblem  treudd 774 Stämplar på baljen  treudd 774

Högtids-sabel av typ m/1893


Inga stämplar

m/1814?


Min sabel har pilhöjd ca 2cm.Inga stämplar

m/1831


Stämplar på klingan:  G.A.R.1B.No26 Stämplar på fästet     I?N. 26        S.H

Stämplar på klingan:    G.A.R.2B.No82 Stämplar på fästet       2B No 82   4?          44          26

Stämplar på klingan:    V.A.R. 8B.No22 Stämplar på fästet      8B  No 22        P Stämplar på baljan:     V.A.R. 9B.No94 Klingan på denna sabel är tunnare och "vingligare" än på de två ovan.

Sabel m/1864


Stämplar på klingan   LRN  C.F Stämplar på fästet   1/2/105 Stämplar på baljan  ?R2S  1-2

Sabel m/1867-93


Stämplar på klingan   5/A2  No 8    H.H.   J.S Stämplar på fästet   6R    B    No 181     H.H. J.S Stämplar på baljan   5/A2   No 8         67

Sabel m/1889


Stämplar på klingan   H.H.     MG  handetsat 30 61 25 19 Stämplar på fästet    5.A.R.3 B    No 11 Stämplar på baljan    5.A.R.  6B  No 25   H.H.   J.S

Sabel m/1893


Stämplar på klingan   2/K7  No83     E. SVALLING ESKILSTUNA   krona  GM Stämplar på baljan   A.2   4./K.7. No26.      E. SVALLING ESKILSTUNA   krona  GM

Släpsablar


Inga stämplar

Stämplar på baljan  93

Urtidssvärd