Svenska arméfordon

Medlemmar på mitt historiska forum forum.skalman.nu har under många år listat arméns fordon. Nu gör vi en hemsida av det och fyller på efter hand med bilder och information om de olika fordonen. Jag vet att här fortfarande finns mängder med oritkiga uppgifter. detta är ett projekt under vardande, ta inte uppgifterna som sanning.

Stridsvagnar
Offensiva pansarfordon
Övriga pansarfordon
Pansarbilar
Bandvagnar
Terrängbilar
Övriga fordon