Militära huvudbonader använda i Sverige : Gradovaler

«Föregående   -   Nästa»

Den första mössan som fick gradbeteckningen samlad i en oval, påsydd tygbit var vintermössa m/1909. Gradovalen finns även på fält- och permissionsmössa m/39 och permissionsmössa m/52. Den har funnits på en del uniformer till och har varierat något i tid och mellan olika uniformer.

Gadovalen fick olika utseende med åren:
1939-1941 var det kokard m/1865 och ingen knapp.
1941 ersattes kokarden av nationalitetsmärke m/41.
1946 tillkom knapp m/1865. Ovalen var av samma tyg som mössan

För fältmössa m/39


Överstelöjtnant

Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Fanjunkare

Sergeant

Rustmästare

Överfurir

Furir

Själavårdspersonal

För fältmössa m/39 Hv


Hemvärnet m/40

Hemvärnet m/41 Områdes befälshavare

Hemvärnet m/41 Hemvärnskretsbefälshavare

Med landstormsmärke m/26

För fältmössa m/39, Civilanstäld personal


Civil vakt?

Löjtnant

Själavårdarspersonal

För Permissionsmössa m/39, Civilanställd personal


Kapten

Korpral

Vicekorpral

Själavårdspersonal

Mössmärke m/14

Till pälsmössa m/09. Märket finns vitt och grått. Jag vet inte vilka som är äldst. Reglementet säger att märket skall ha samma färg som mössan. Kokard m/1865 och mössknapp m/1865


General

Överste

Major

1939 fick märket bronspaspoaler. Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Sergeant

Mössmärke m/14, Landstormen

Med landstormsmärke m/26


Löjtnant

Fänrik

Sergeant

Mössmärke m/14, modern

Dessa märken har moderna emblem och följer således inte reglementet.
Det är möjligt att de har använts vid livgardet, eftersom alla bär silverband.
Kokard i metall och den vita knappen för underofficerare (m/1865-1960) används i m/60-systemet.

Löjtnant

Fänrik

Sergeant

För Permissionsmössa m/39


General

Överste

Överstelöjtnant,
det högra ev. för civilanställd

Major

Kapten

Löjtnant

Löjtnant vid I3, K1, K3

Löjtnant

Fänrik

Förvaltare

Fanjunkare

Sergeant

Rustmästare

Överfurir

Furir

Korpral

Vicekorpral

För Permissionsmössa m/39, hemvärnet


från vänster till höger:
Hvplutch (sergeant), Hvch/Hvkompch (löjtnant) och
KretsHvch (kapten).

Löjtnant

Sergeant

Mössmärke m/41

Till pälsmössa m/09. Har nationalitetsmärke m/41 istället för kokard


Överste

Överstelöjtnant

Major

Kapten

Kapten vid I3, K1, K3

Löjtnant

Fänrik

Med kokard och knapp passande m/60-systemet. Sergeant

Felaktig?

Fanjunkare

Sergeant

Själavårdspersonal

Landstormen
Fänrik

Landstormen Sergeant
Målat nationalitetsmärke

Landstormen Sergeant
Emaljerat nationalitetsmärke

Motorhuva m/44


överfurir, löjtnant och kapten

Fanjunkare

Sergeant

Röda korset m/47


Kapten

Löjtnant

Fänrik

Sergeant

För permissionsmössa m/52

m/52 har guldfärg på banden istället för bronsfärgen på m/39.
Underofficerarna får återigen guldfärgad knapp m/1865

  General  
Överste Överstelöjtnant Major
Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik
Förvaltare Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant
Rustmästare Överfurir Furir
Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Själavårdare

Överste

Överstelöjtnant

Major vid I1, K1 eller K3.
Banden har tappat sin gyllene färg.

Kapten

Förvaltare

Fanjunkare

Sergeant

Korpral, furir

Överfurir

Korpral

Vicekorpral

Hemvärnet m/53


Hemvärnet m/53 från vänster till höger:
Hvgrpch stf (vicekopral), Hvgrpch (kopral)
Hvplutch stf (furir) och
Hv Hvplutch stf (furir) för uniform m/52.