Militära huvudbonader använda i Sverige : Gradovaler

«Föregående   -   Nästa»

Den första mössan som fick gradbeteckningen samlad i en oval, påsydd tygbit var vintermössa m/1909. Gradovalen finns även på fält- och permissionsmössa m/39 och permissionsmössa m/52. Den har funnits på en del uniformer till och har varierat något i tid och mellan olika uniformer.

Gadovalen fick olika utseende med åren:
1939-1941 var det kokard m/1865 och ingen knapp.
1941 ersattes kokarden av nationalitetsmärke m/41.
1946 tillkom knapp m/1865. Ovalen var av samma tyg som mössan

För fältmössa m/39


Överstelöjtnant

Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Fanjunkare

Sergeant

Rustmästare

Överfurir

Furir

Själavårdspersonal

För fältmössa m/39 Hv


Hemvärnet m/40

Hemvärnet m/41 Områdes befälshavare

Hemvärnet m/41 Hemvärnskretsbefälshavare

Med landstormsmärke m/26

För fältmössa m/39, Civilanstäld personal


Löjtnant

Själavårdarspersonal

För Permissionsmössa m/39


General

Överste

Överstelöjtnant,
det högra ev. för civilanställd

Major

Kapten

Löjtnant

Löjtnant vid I3, K1, K3

Löjtnant

Fänrik

Förvaltare

Fanjunkare

Sergeant

Rustmästare

Överfurir

Furir

Korpral

Vicekorpral

För Permissionsmössa m/39, Civilanställd personal


Kapten

Korpral

Vicekorpral

Själavårdspersonal

För Permissionsmössa m/39, hemvärnet


från vänster till höger:
Hvplutch (sergeant), Hvch/Hvkompch (löjtnant) och
KretsHvch (kapten).

Löjtnant

Sergeant

För permissionsmössa m/52


Överste

Överstelöjtnant

Major vid I1, K1 eller K3.
Banden har tappat sin gyllene färg.

Kapten

Förvaltare

Fanjunkare

Sergeant

Korpral, furir

Överfurir

Korpral

Vicekorpral

Hemvärnet m/53


Hemvärnet m/53 från vänster till höger:
Hvgrpch stf (vicekopral), Hvgrpch (kopral)
Hvplutch stf (furir) och
Hv Hvplutch stf (furir) för uniform m/52.

Motorhuva m/44


överfurir, löjtnant och kapten

Fanjunkare

Sergeant

Mössmärke m/14


General

Överste

Major

1939 fick märket bronspaspoaler. Major

Kapten

Löjtnant

Fänrik

Sergeant

Mössmärke m/14, Landstormen


Löjtnant

Fänrik

Sergeant

Mössmärke m/14, modern


Löjtnant

Fänrik

Sergeant

Mössmärke m/41


Överste

Överstelöjtnant

Major

Kapten

Kapten vid I3, K1, K3

Löjtnant

Fänrik

Med kokard och knapp passande m/60-systemet. Sergeant

Felaktig?

Fanjunkare

Sergeant

Själavårdspersonal

Landstormen
Fänrik

Landstormen Sergeant
Målat nationalitetsmärke

Landstormen Sergeant
Emaljerat nationalitetsmärke

Röda korset m/47


Kapten

Löjtnant

Fänrik

Sergeant