Svenska arméns sadlar

Denna lista över svenska arméns sadlar kommer aldrig bli fullständig. Jag hämtar mest uppgifter och bilder från armémuseum, men kommer även använda bilder av mina egna sadlar. Flera bilder är beskurna Kan du något om sadlarna på bilderna, hör gärna av dig så vi kan få in mer uppgifter om dem.

Före 1800
1800-talet
1900-talet