Militära huvudbonader använda i Sverige : Mössmärken armén

«Föregående   -   Nästa»

Civil vakt?
Kommentera

 

Kompanimärken

Kompanimärken har suttit i de flesta mössor. De bars av meniga till korpral. I m/60-systemet fick de vapenslagets färg. Efter 1900 gällde följande regler för kompanimärken till m/ä:

Infanteriet I bataljonen
II bataljonen
III bataljonen
Kår
ljusblå
gul
mörkblå
ljusblå
KavallerietSamtliga skvadroner
Skånska husarregementet.
Skånska dragonregementet
ljusblå
I bat ljusblå, II bat gul
I bat ljusblå, II bat gul
ArtillerietI divisionen
II divisionen
III divisionen
Kår
ljusblå
gul
vid Wendes artilleriregemente mörkblå
ljusblå
IngenjörtruppernaSvea ingenjörbataljon    
Göta ingenjörbataljon
ljusblå
gul
Trängtruppernaträngkompanier
sjukvårdskompanier
före 1902 vit utan siffra, efter 1902 ljusblå med romersk siffra
vitt med rött kors av kläde

Kompanimärke före 1899 för andra kompaniet vid infanteriet.
Kommentera

m/60 luftvärn och artilleri
Kommentera

m/60 signaltrupper
Kommentera

för yrkeskompani vid trängen. Ersätter kompanimärket
Kommentera

m/1899 (i vissa fall kallad m/1902) för sjukvårdskompani vid trängkåren.
Ersätter kompanimärket. Det infördes 1899 och 1902 gjordes en förändring av
trängens kompanimärken. Sjukvårdskompaniernas märke förblev dock oförändrad,
men kallas ändå m/1902 ibland.
Kommentera

 

Tschakåemblem m/1831


för manskap och officer vid infanteriet
Kommentera

 

Halmkrans

Halmkrans  m/1833.Bärs av:
Livregementets grenadjärer I3 sedan 1833
Livregementets dragoner K2, sedermera livregementet till häst K1, livgardets dragoner, livgardesskvadronen mm sedan 1895
Livregementets husarer K3 sedan 1931


Detta måste vara ett tidigt exemplar av halmkransen. Jag vet inte vilket modellår. De nyare är inte så gediget gjorda, med läderstopping.
Kommentera

 

För Hatt, trekantig m/1854-59


 

Hjälm m/1879


Plåt för hjälm K1 manskap
Kommentera

 

Märke för husarmössa m/1895


 

m/1902 för fälttelegrafkåren


 

Landstormsmärken, m/26, m/41, m/05


 

Kokard m/1906

Kokard m/1906 (m/1910) har en diameter på fyra cm. Den ska alltså inte förväxlas med kokard m/1865.
Används i den trekantiga hatten till uniform m/06 och m/10


 

m/23


Vad är detta?
Kommentera

m/Ä resp. m/23 för Frivilliga Automobilkåren
Kommentera

Sveriges Kvinnliga Bilkårers riksförbund
Kommentera

 

m/25 för Svenska Röda Korset


 

Skärmmössa m/39

Officer

Mössmärke m/39 i brons, blåemaljerad knapp m/1865 med tre kronor.
Mellan 1939 och 1941 bars kokard m/39 i metall 21 mm ovanför mössmärke m/39.
1942 och framåt nationalitetsmärke m/41

Underofficer

Mössmärke m/39 i brons, bronsknapp m/1865 med tre kronor
Mellan 1939 och 1941 bars kokard m/39 i metall 21 mm ovanför mössmärke m/39.
1942 och framåt nationalitetsmärke m/41

Underbefäl

Mössmärke knapp stor m/39 i brons med tre kronor och vikben.
Mellan 1939 och 1941 bars kompanimärke utan nummer eller text m/37
enbart för Furir ovanför knapp stor m/39
1942 och framåt nationalitetsmärke m/41
1942 tillkom Överfurir och 1957 Rustmästare.


Officerare bär mössmärke med
knapp m/1865 för officerare
Vid I3, K1 och K3
bars halmkrans runt knappen
Kommentera

Underofficerare bär
samma märke med knapp
m/1865 för underofficerare
Kommentera

Manskap (furir, överfurir, rustmästare)
bär enbart knapp m/1939
Kommentera

 

Nationalitetsmärke m/41

Ersatte kokarden i alla mössor m/39. Det användes även i vintermössa m/50, båtmössa m/52, och i manskapsmössor i m/60-systemet.


 

Lottakåren


 

m/43 Hv


Till skärmmössa för hemvärnsman
1 kommentar

 

Skärmmössa m/52 


Officer, Underofficer
Kommentera

Underofficer vid I3, K1 och K3
Kommentera

 

UNEF


Märket användes av UNEF under 8 år, fram till SweBn 1960. Då ersattes det av det "vanliga" FN baskermärket.
Rätt benämning torde vara mössmärke då varje soldat fick ut 2 märken, ett till baskern och ett till sommarmössa m/52kaki.
Kommentera

 

Kokard till Mössa m/59

Vi känner igen knapp m/1865 och knapp m/1856-1960


Officer
Kommentera

Underofficer
Kommentera

Furir och överfurir bär samma kokard fast med knapp m/1960
Kommentera

 

Kokard för Båtmössa m/60

Kokarden har fått nytt utförande i metall, och redgarns-snörena från mössa m/ä har kommit till heders som stolpar i metall.


Officer
Kommentera

Underofficer
Kommentera

Furir, Överfurir
rustmästare
Kommentera

Furir, överfurir och rustmästare
vid I4, P1 och trängen
Kommentera

Korpral bär knapp m/60 och kokard utan stolpar.
Värnpliktig har nationalitetsmärke och kompanimärke.
Kommentera

 

Skärmmössa m/60, m/68 och m/87


Officer I3, K3
Kommentera

Underofficer I3, K1
Kommentera

Underbefäl I3, K1
Kommentera

I4, P1, trängen
Kommentera

Övriga förband
Kommentera

 

Mössmärke m/69

För personal tillhörande försvarsmaktens gemensamma personalkårer


Officerare. och underofficerare bär samma märke men u-off. har en mattförsilvrad knapp.
Underst samma för underbefäl from furir.
Kommentera

 

Mössmärke m/87 civil


Bärs på skärmmössa m/87 och båtmössa m/48 samt till blå vintermössa m/87
Kommentera

 

knapp m/1865


m/1865 för generalitetet, regements- och kompaniofficerare. Det finns en del varianter av den. Knappen har använts på alla mössor.
Kommentera

 

Knapp m/1865


Knapp m/1865-99 för underofficer
Kommentera

 

knapp m/1865


Knapp m/1865-1960 för plutonsbefäl
Kommentera

Knapp M/39 användes i mössa m/39 för furirer och överfurirer.
Kommentera

Knapp m/39-60 som används tillsammans med nationalitetstecken m/41 av "övrig personal" (HV etc). I en större variant används den av gruppbefäl tillsammans med kokard m/1865-1960 och mössgalon m/60.19mm.
Kommentera

Paradknapp till mössa m/65-99 mfl. Låsanordningen på baksidan är för att även kunna hålla fast parad-plåten. I mössan fanns en fjäderanordning varmed knappen kunde plockas av, för avmontering av plåten.
Kommentera

 

Kokard m/1865

Kokarden m/1865. Användes fram till 1941 på de flesta mössor. Den finns även i en senare variant (m/1865-1960) i gul metall och används i båt- och vintermössa m/60 för generalitet och befäl.


För båtmössa m/60
Kommentera

Bronserad kokard satt på skärmmössa och båtmössa för officer i m/39-systemet innan nationalitetsmärke m/41 infördes.
Kommentera

 

Plåt m/1880

För intendenturkåren


För intendenturens käppi
Kommentera