Guérinière - Ridkonsten - Om konstorden

« Föregående - Guérinière - Nästa »

I detta kapitel märker vi tydligt att begreppen har ändrats genom åren. Våra nusvenska uttryck var ännu inte knäsatta, och översättaren verkar mera hämta de svenska uttrycken genom direktöversättningar än genom att leta efter vilka ord som dåtiden använde i Sverige om samma sak. Troligen var manege-ridningen en ganska liten företeelse i Sverige då varför det kanske inte fanns några termer att hämta från svenskt bruk.

Detta är värt att ha i huvudet när man läser boken att ord och uttryck kan användas på annat sätt än vi normalt gör det. Som exempel nämns uttrycket "changera", vilket här betyder att böja om hästen, medan det i arméns ridinstruktion betyder att byta galopp. Det finns flera liknande fallgropar.

Boken säger att ett ridhus bör vara 36 fot = 12 meter brett. Anledningen till detta beror troligen på att det var svårt att bygga större, mera än att detta var extra lämpade mått. Det heter ju samtidigt att en utomhusbana skall vara så stor som möjligt. Att ridhusen var så små kan vara värt att tänka på när man senare läser om de olika övningarna. Dessa går oftast inte att göra på beskrivet sätt i ett modernt 20 meter brett ridhus.

Klicka på sidorna för att förstora dem


« Föregående - Guérinière - Nästa »