Markus svarar : Höger- och vänster-hovhet

-
24 januari 2011

Jag håller just nu på att tvinga mig igenom en bok som heter De sju intelligenserna (H. Gardner, Brain Books AB, 1998). Som du förstår handlar alltså boken om att man kan dela upp intelligenserna i sju olika sorter, om man nu håller med H. Gardner alltså. På sidan 195 i boken skriver han:

"Det motoriska systemet fungerar i mångt och mycket på samma sätt hos alla primater, men det finns en dimension hos den mänskliga motoriken - kanske är det det den allra viktigaste - som tycks vara unik för vår art. Det är det faktum av vår ena kroppshalva (och därmed även ena hjärnhalva) tar befälet över speciella motoriska aktiviteter och varseblivningsfunktioner. Högre primater har vissa tendenser till dominans för ena hemisfären: när babianer utför komplicerade rörelser använder de normalt ena handen, både för grovmotoriska och finmotoriska aktiviteter, medan den motsatta får en stödjande roll."

Han hänvisar här till: G.B Kolata:"Primate Neurobiology: Neurosurgery with Fetuses", Science 199, mars 1978, s.960-61. Om förmågan till dominans i nervsystemet, se "Neural Parallels and Continuities", del XII, i S.R. Harnad, H.D. Steklis och J.Lancaster, red.: Origins and Evolution of Language and Speech, New York Academy of Sciences 1976.

Som jag fattar det så menar de alltså att hästar (t.ex.) inte är höger- eller vänster-fotade, något som jag uppfattar att de är och som du säger att de är. Jag tror alltså att han har fel. Nu har jag ju inte läst de böcker som han refererar till (tyvärr, de verkar mer intressanta), men han verkar till synes ha sina argument väl underbyggda. Hur är det med dina?