Tankar och funderingar : Hjälm, dressyrstaket och säkerhet

-
26 april 2018

När jag skriver om hjälm och hjälmanvändning väcker det ofta ont blod. Jag tycker att hjälm är bra. Jag tycker att all annan säkerhetsutrustning är bra den med. Det finns en del dilemman runt säkerhetsutrustning och det kommer jag att skriva ett framtida inlägg om.

Idag vill jag istället visa hur vårt säkerhetstänkande mera följer invanda banor än är helt logiskt. Ett bra exempel runt detta är säkerhetstankar runt dressyrtävling.

Så länge jag har tävlat dressyr har man i lätt klass behövt ha hjälm. I början räckte det att den satt på, man behövde inte ha hakband och liknande, men så började det ju hoppningen också. Genom åren har jag sett hur reglerna runt hjälm i dressyr har hårdnat allt mer, och idag vet vi att man måste ha det i alla nivåer på svenska tävlingar.

Det har jag såklart inget emot, men det som förvånar mig är att ingen verkar ha tänkt hela vägen.

När Ingela och jag byggde vår 20x60-metersbana här hemma funderade vi länge vad vi skulle ha för staket runt den. Skulle vi kanske skaffa ett sådant där flott, vitt, 30 cm högt dressyrstaket? Jag var emot det, och efter enkel argumentation beslöt vi att inte ha något flott 30 cm högt dressyrstaket runt banan.

Mitt argument var att jag funderade på hur det skulle kännas att landa på detta 30 cm höga dressyrstaket om man druttade av en bockande häst. Tänk att hamna på rygg tvärs över det! Jag tyckte inte den tanken kändes bra och därför valde vi bort dressyrstaketet.

Nu kan vi se hur det på dressyrtävling alltså är påbjudet ridhjälm – och samtidigt påbjudet ett dressyrstaket som kan förlama den som trillar på det. Nu hör jag argumenten komma att dressyrhästar skall vara så välutbildade att de inte slänger av någon, men i så fall borde man inte kräva hjälm heller. Den behövs inte förrän man druttar i backen.

Jag skulle vilja lyssna på förbundets dressyrkommitté när de beslutade om hjälm och dressyrstaket. Varför inte kräva en ofarlig vit kritlinje runt banan istället? För inte så länge sedan behövdes inte helt staket runt dressyrbanan. Det räckte med lite staket här och där. Med staket blir man utesluten om en hov hamnar utanför staketet. Utan staket var regeln att man blev utesluten om alla fyra hovarna var tydligt utanför banans begränsningslinje. Den regeln borde kunna återinföras och banan begränsas av en kritlinje. Då blir säkerhetstänket logiskt.

Som "staket" runt vår nya dressyrbana valde Ingela och jag istället stängselstolpar, liggande på marken. De är 7 cm höga och känns OK att trilla på.