Allmänt : 20 år med Markus Ridhandbok

-
24 mars 2018

1998 skaffade jag mitt första modem, uppkopplat med 28.8 mbps. Plötsligt hade jag Internet! Jag visste inte riktigt vad man hade Internet till den första tiden. För er unga kan jag lova att det unga Internet var inte som idag. Ingen annan visste heller riktigt vad man skulle ha det till. Snart märkte jag att man kunde prata häst på Internet, och att man kunde ha en egen hemsida. Det tog inte lång tid förrän jag hade en egen hemsida och byggde mig en mycket enkel webb-shop (ett ord som knappt fanns) i HTML för de italienska foderkrossar jag försökte sälja. 

Det fanns en del tidiga webb-forum, bland annat på förbundets sida. Där frågade folk saker och jag roade mig med att svara. Svaren sparade jag, och lade snart ut på min hemsida i en förhoppning att mina kloka ord skulle dra besökare som sedan köpte mina foderkrossar.

Istället började folk ringa och maila och ville ha mig som ridlärare. Det var inte vad jag hade förväntat mig, men gav naturligtvis mersmak att skriva mera. Snart började jag skriva kapitel direkt till ridhandboken utan att vänta på en fråga. Kanske var jag en tidig bloggare, utan att veta om det. Bloggen var inte uppfunnen som begrepp än.

Efter det har jag inte slutat skriva och min ridhandbok sväller fortfarande. Jag har skrivit om de flesta kapitel flera gånger och försöker fortfarande lägga till nya kapitel när jag tycker något saknas.

Helst läser ni kapitlen om utrustning, så där skall jag försöka modernisera de befintliga kapitlen och även skriva nya. Det finns säkert någon utrustning som jag inte har avhandlat. Kom gärna med förslag.

Efter hand som Internet moderniserade sig och bandbredden ökade kunde jag börja ha bilder med i ridhandboken. Där försöker jag också löpande hitta allt bättre och mera illustrativa bilder. 2017 började jag kunna ha med filmer i boken. Där hoppas jag att kunna jobba mera och aktivt börja producera instruktionsfilmer till boken, och lägga ut på youtube.

Ibland känner jag att boken har svällt för mycket och blivit oöverskådlig. Därför lade jag i år till en sökfunktion och försöker hela tiden hitta bättre sätt att ordna och sortera kapitlen. Kom gärna med förslag där också, hur boken skall bli mera överskådlig.

Att skriva en ridhandbok om mina erfarenheter som ryttare skapar en mening med mitt ridande. Jag har alltid haft svårt att drömma om ridning för egen framgång, men att rida för att bli bättre instruktör och bättre på att förklara, det gillar jag.

Tack för att ni fortfarande vill läsa min ridhanbok!

https://markusholst.com/ridhandboken