Ridsportbutiken : Tömkörningstömmar skall vara delade!

-
10 mars 2011

Det är gammal säkerhetsvisdom att så länge man står på marken skall man ha två separata tömmar. Risken finns ju alltid att man tappar en häst som springer iväg, och att då ha en ögla bakom hästen som kan fastna i stubbar och liknande, är inget bra. Om du har två tömmar och det blir en situation, kan du släppa den ena och longera din häst istället. En töm brukar man alltid kunna hålla hästen i, två är värre.

En töm skall även vara så lång att du inte behöver gå inom hästens spark-utrymme. Visst ser det snyggt ut när man kan gå nära sin häst. Det är även härligt att arbeta hästarn på det viset, men att vara tvungen att vara inom sparkavstånd från bakhovarna, är en helt annan sak.

Det kräver lite övning att hålla reda på tömmarna. Jag brukar linda upp dem bredvid varandra så som man lindar upp en longerlina och ha dem i vänster hand.

[ Till Ridsportbutiken/Tömkörnings-tömmar ]