Ridsportbutiken : Om tränsbett

-
25 februari 2011

Jag får då och så samtal från kunder om att mina tränsbett är sneda, dvs. att ena delen är kortare än den andre. Det stämmer, men sådana är inte bara mina bett. Alla tränsbett på marknaden har den egenskapen.

Orsaken är att bettets led skall ligga mitt i munnen. Hade bett-delarna varit lika långa hade leden hamnat på ena sidan, vilket ju inte är vad vi vill.

Att detta stämmer märker vi när vi fäller ihop ett tränsbett. Om bettet är riktigt gjort hamnar ringarna mitt för varandra. Detta gör de just på grund av de olika långa skänklarna. Så vill vi alltså ha det.