Armén 1900-1949

«Föregående   -   Nästa»

Hatt m/1903


Officer vid Positionsartilleriregementet, A9. Buren av dåvarande kaptenen vid Generalstaben P.J.Hegardt, vid tjänstgöring som militär attaché under Rysk-Japanska kriget 1904-05. Deposition från Regementsmuseét med 91:an i Halmstad. Hatten finns nu på A6-muséet.
Kommentera

 

Pälsmössa m/1885-1904


"av ljusgrått skinn med knapp m/1865 och kokard m/1865 med stolpar av mellanblå beläggningssnören m/1904 nedanför kokarden..."
Kommentera

 

Hatt m/06, m/10, m/10-14 mfl.


För officerare inklusive fanjunkare är ståndare med förgylld tråd.
För manskap (inklusive sergeant) gul, "luddig".
Kommentera

m/10-14 Fanjunkare
Kommentera

m/10-14 Fänrik
Kommentera

m/10-14 Löjtnant
Kommentera

m/10-14 Överstelöjtnant
Kommentera

m/10 manskap 4 kompaniet
Kommentera

m/10 manskap 3 kompaniet
Kommentera

m/10 manskap Specialkompani
Kommentera

m/10 manskap Trängen sjv-tjänst
Kommentera

m/10 Manskap 3 kompanie
Kommentera

m/10 Överstelöjtnant
Kommentera

Landstormshatt 07
Kommentera

Landstormshatt, försöksmodell
Kommentera

m/1906 officér
Kommentera

 

Pälsmössa m/09


Bars även med invikt skärm
Kommentera

Fanjunkare Mössmärke m/46
Kommentera

med nationalitetsmärke m/41
Kommentera

Hemvärnet, fänrik. Mössmärke m/46
Kommentera

Hemvärnet, sergeant. Mössmärke m/14
Kommentera

 

Mössa m/23


Manskapsmössa med nationalitets- märke 1941.
Tidigare hade mössorna kokard.
Kommentera

Artilleriet, Styckjunkare
Kommentera

Intendenturen Överstelöjtnant
Kommentera

Sergeant I3, K1. K2, K3
Kommentera

Fanjunkare I3, K1, K2, K3
Kommentera

Svea Livgarde I1 Löjtnant Horn
Kommentera

 

Båtmössa m/30


 

Stridsvagnsmössa m/30

(finns även i skinn), blå och svart

Bars med valken och märket mitt fram och "hänget" bak
Den blå är den tidigare varianten.
Nationalitetsmärke 1941


 

Lägermössa m/37


Samma som fältmössa m/39. Mössan skulle kunna bäras även under hjälmen.
Kommentera

 

Fältmössa m/39

Samma modell som lägermössa 37, tänkt att kunna användas under hjälmen

Fältmössan har genom åren burits med följande beteckningar:

 1. beteckningar i likhet med 1937 års system (sidenkokard m/1865 för officer/underofficer och kompanimärke för manskap)
 2. "gradovalen" tillkom för officer och underofficer, sidenkokard m/1865 för dessa. Officerare och underofficerare högre ön sergeant bar fyrkantsgalon runt mössan.
  Underbefäl och manskap bar kompanimärke enligt m/1937 systemet.
 3. Sidenkokarden ersattes av METALL-kokard för officerare och underofficerare. Fyrkantsgalonen tillkommer för underofficerare högre än sergeant.
 4. Manskap bar nationalitetsmärke m/1941.
  Metallkokarden för officer och underofficer ersätts av nationalitetsmärke m/1941.
 5. Fyrkantsgalon tillkommer även för sergeant. Gradovalen får knapp m/1865
 6. Kompanimärke m/1951 tillkommer.
 7. Bronsgaloner ersätts av guldgaloner på permissionsmössan (som efter det kalla m/52), inte på fältmössan. Underbefäl får också "gradoval". Fyrkantsgalonen kring mössan plockas bort.

Trängen, Sjukvårdskompani
Kommentera

Manskap efter 1941
Kommentera

Manskap 1939-40
Kommentera

Sergeant efter 1945
Kommentera

Kapten efter 1945
Kommentera

Kapten 1941-45
Kommentera

Major. En "lyxig" fältmössa i diagonaltyg
Kommentera

Tidig mössa för officer
Kommentera

Fänrik 1941-45
Kommentera

 

Permissionsmössa m/39

Lite högre än fältvarianten, fodrad och lite annat snitt. oftast i diagonaltyg, men en del tidiga exemplar tillverkades i kommiss.


Fänrik 1941-45
Kommentera

Löjtnant.
Mössmärke m/46
Kommentera

General
Curt Göransson
Kommentera

Ovan: Fältmössa
Under: Permissionsmössa
Kommentera

 

Pälsmössa m/39


Samma modell som m/09 men har tydligen fått ny beteckning genom åren.
Kommentera

 

Skärmmössa m/39

Officer

Mössmärke m/39 i brons, blåemaljerad knapp m/1865 med tre kronor.
Mellan 1939 och 1941 bars kokard m/39 i metall 21 mm ovanför mössmärke m/39.
1942 och framåt nationalitetsmärke m/41

Underofficer

Mössmärke m/39 i brons, bronsknapp m/1865 med tre kronor
Mellan 1939 och 1941 bars kokard m/39 i metall 21 mm ovanför mössmärke m/39.
1942 och framåt nationalitetsmärke m/41

Underbefäl

Mössmärke knapp stor m/39 i brons med tre kronor och vikben.
Mellan 1939 och 1941 bars kompanimärke utan nummer eller text m/37
enbart för Furir ovanför knapp stor m/39
1942 och framåt nationalitetsmärke m/41
1942 tillkom Överfurir och 1957 Rustmästare.


Furir
1946 byttes läder-remmen mot bred, flätad träns av svart silke.
Kommentera

Övningsledare, Furir
Kommentera

furir, överfurir före 1946
Kommentera

Fanjunkare K1 före 1942
Kommentera

Kompaniofficer  I3, K1, K3
Kommentera

Kompaniofficer
Kommentera

Svea Livgarde I1
Löjtnant Horn
Kommentera

Skärmmössa m/39
Kommentera

Major,Överstelöjtnan
Kommentera

General efter 1942, HM Gustav V
Kommentera

 

Skidmössa m/41

Mössan tillverkades under en kort period, och då i ganska låga nummer. Den försvann från armén ganska snabbt
men blev kvar inom hemvärnet en bra bit in på -70 talet. Detta gjorde att de flesta slets ut och inte mob-fördes.


 

Skärmbroderi m/42 för generalsperson


 

Vintermössa m/43

Den skall enligt uniformsreglemente 1946 ha nedfällbar skärm och nedfällbara öronskydd, men det finns även mössor som saknar dessa. Officerare fick vid egen beställning låta göra dem helt i päls, men sådan har jag aldrig sett.


Kapten före 1946
Kommentera

 

Vintermössa fm/48


försöksmodell typ IV
Kommentera

 

Observera att mössorna på bilderna inte är mina, det är bilder skänkta till mig. Har du bilder att dela med dig av eller hittat fel på sidan ber jag att du kontaktar mig. info@markusholst.se