Markus svarar : övermobilitet i Si-leden

-
12 november 2014

Hej, undrar om någon har erfarenhet med häst med överrörlig si-led. Vanligare är att denna led hakar och blir orörlig än överrörlig. Denna övermobilitet verkar tillta genom dagens avel av ridhästar enl. vet. Mitt exemplar har f Sandreo Hit ff Sandro. Gummihästar? :)