Design och försäljning av hästutrustning och ridutrustning

Strada - Strada demosadel

Vill du prova en Strada-sadel kan du beställa en demo-sadel. Efter att vi har pratat ihop oss skickas en begagnad sadel av önskad modell till dig. I samband med leveransen får du en faktura som förfaller efter 14 dagar. Under denna tid kan du prova sadeln i lugn och ro och rida i den så mycket du vill.

Om sadeln returneras i samma skick, minus normalt slitage, som när du fick den och innan fakturan är förfallen, annulleras fakturan och du är inte betalningsskyldig. Om sadeln inte returneras eller sadeln är påfallande skadad när den returneras förfaller fakturan till betalning.

Om du bestämmer dig för att beställa en egen Strada-sadel aktualiseras din beställning när demo-sadeln är returnerad och konstaterats vara i godtagbart skick.

reglerna för returnering av demo-sadel följer distanshandelslagens regler om ångerrätt: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59

Strada demosadel

Strada demosadelSEK 24 995,- cirka USD 3 092,29

st.

Så beställer du

Strada-sadlarna har åtta bommar.

W - För fullblod, travare och smäckra halvblod
S - För halvblodstyp, smäckrare ponnyer, fullblod
I - För iberiska raser och hästar med något svängd rygg och muskulös manke
IC - För bredare halvblodstyp med låg manke
IC B - För bredare halvblodstyp med låg manke och bred rygg
C - För hästar av cob-typ
L - För hästar med mycket muskulös manke
L B - För hästar med mycket muskulös manke och bred rygg

Bor du i södra Skandinavien kommer jag hem till dig och provar ut en sadel. Vi använder avskalade sadelbommar, för att hitta den bom som följer din hästs rygg så bra som möjligt. Detta ser man bättre med bara bommen. Därefter provar vi olika sadlar för att hitta den optimala.

Bor du längre bort fotograferar du din häst enligt instruktionerna på detta dokument. Bilderna mailar du till mig på info@markusholst.se . Jag skickar dem vidare till tillverkaren och tillsammans föreslår vi en lämplig bom.

Sadlarna tillverkas vid beställning varför leveranstiden är cirka 8 veckor.

När du fått sadeln har du tio dagar på dig att prova den. Vill du skicka tillbaka den för att den inte passar, skall det göras inom dessa tio dagar.