Design och försäljning av hästutrustning och ridutrustning

Bett-delar - Knappar till stångbett

Prydnadsknappar till antikbett, spanskt bett och akademiskt bett. Dessa knappar är utbytbara varvid du själv kan ändra utseende på bettet. Använd en polygriptång eller liknande

SEK 60,- cirka USD 7,12

par

SEK 60,- cirka USD 7,12

par

SEK 60,- cirka USD 7,12

par