Ridsportbutiken : Så går sadelprovningen till

-
25 december 2020

Jag provar först olika sadelbommar direkt på hästen, för att ordentligt kunna se hur väl den ligger an på hästens rygg. Då ser man små avvikelser mycket bättre än med en hel sadel på ryggen. Bland annat syns tydligt huruvida sadeln ligger an i hela sin längd eller om den är för rak för hästen och bara vilar fram och bak. Detta kan man i viss mån kontrollera genom att sticka in en hand under sadeln innan man spänner gjorden. Med bara bommen på ryggen ser man även huruvida sadeln ligger an i hela sin bredd och inte glipar i inner- eller ytterkant.

När den bästa bommen är utprovad, lägger jag sadeln på hästens rygg och kontrollerar en gång till att den verkar ligga bra. Ibland får man fundera vidare, men har man fått bommen att passa, passar oftast sadeln.

Därefter får kunden provrida sadeln. Sedan åker jag hem och låter kunden bestämma sig i lugn och ro inför sadelköpet. Det finns möjlighet att låna en provsadel i 10 dagar.

Efter beställning tar det några veckor innan sadeln levereras. Alla sadlar tillverkas individuellt för att i bästa möjlighet uppfylla kundens krav med färger, sadelgjordsstroppar och liknande.

Oftast provar jag ut sadlar genom hembesök hos hästen. Men jag kommer att öppna upp för att som alternativ prova ut en sadel via video-samtal. Då behövs flera sessioner.

Först kikar vi på den nakna hästens rygg och gissar oss fram till vilken bom som kan passa.

Därefter skickar jag kunder några bommar att prova vid nästa videosamtal.

I tredje vändan skickar jag den sadel vi kommer överens om. När denna provats ut under ett videosamtal får kunden rida i den några dagar för att i lugn och ro bestämma sig.

[ Till Ridsportbutiken/MH Barock ]