Ridsportbutiken : Ledsen handlare

-
6 juli 2018

Det finns ett TV-program som heter plus. Där kan folk beklaga sig över dumma företag. Jag önskar mig ofta ett program där vi handlare ges rätten att beklaga oss över dumma kunder.

Det händer allt emellanåt att kunder efter flera betalningspåminnelser skickar ett surt mail och berättar att de fått ett bett i fel storlek, eller liknande, och därför inte alls har lust att betala fakturan. När jag försöker tala om att de bryter vår överenskommelse blir de än surare.

I de villkor som alla mina kunder kryssar för att de läst står det hur man gör. ”Om du vill reklamera en vara skall detta göras så snart som möjligt efter att bristen har upptäckts”. Så står det. Att då vänta tills jag hotar med inkasso innan man berättar att bettet har fel storlek är inte i linje med överenskommelsen vi gjort. Speciellt inte som storleken står skrivet på bettet och alltså upptäcktes i samma stund som paketet öppnades och varorna kontrollerades.

Om jag då föreslår att vi gör saker i rätt ordning, d.v.s. först betalar den förfallna fakturan och sedan diskuterar varan, det faller sällan i god gjord. Det hjälper inte att jag påtalar att fakturan inte är bestriden inom rimlig tid och alltså skall betalas omgående.

Som handlare blir jag ledsen då. Efter två månader kan man skicka mig ett artigt mail, och dessutom betala fakturan innan man börjar gnälla.

Efter två månader är det också fel att be om en retursedel för leveransen. Rätt är att själv ordna returtransporten. Rätt är även att tillsammans med den returnerade varan skicka med de uppgifter som står nämnda i mina leveransvillkor så jag vet vad det är som kommer i retur och vad jag förväntas göra med dem.

Det händer rätt ofta att jag får bara ett par tyglar, eller något, tillbaka från en kund i ett brev utan avsändare. Då är det inte lätt att göra rätt.

Men jag är en snäll gubbe. Oftast tiger jag, byter bettet, eller vad det är, och hoppas att kunden betalar någon gång i framtiden.