Flygvapnet

«Föregående   -   Nästa»

Flyghjälm


Telehjälm, "Störtpralin" från Flygvapnet, i tjänst från -30 talet och framåt! Är osäker på om den användes vid pilotutbildning eller om det var för störtbombpiloter, pannvalken ger ju ett visst skydd mot stötar!
Kommentera

märkt CVV (Centrala flygverkst. Västerås). Med visir, syrgasmask, bommikrofon och förvaringspåse.
Kommentera

 

Lägermösa?


 

Flygmössa m/30


Underbefäl och meniga (ej kadetter) med flygemblem m/51
Kommentera

Officer och underofficer
Kommentera

Silverfärgad propeller = reservofficer
Kommentera

 

Skärmmössa m/30


Major, överstelöjtnant
Kommentera

Underbefäl (utom kadetter) och meniga
Kommentera

Eventuellt värnpliktig underofficer- krona ovan förmössmärket saknas
Kommentera

 

Vintermössa m/30


 

Vintermössa m/54


 

Fältmössa m/59


 

Pälsmössa m/59


 

Basker m/86


Flygbasjägarskolan, Grön
Kommentera

 

Pälsmössa m/87 blå


 

Observera att mössorna på bilderna inte är mina, det är bilder skänkta till mig. Har du bilder att dela med dig av eller hittat fel på sidan ber jag att du kontaktar mig. info@markusholst.se