Militära huvudbonader använda i Sverige : Armén 1865-99

«Föregående   -   Nästa»

M/1865-99 är i princip samma mössa som lägermössa m/1865. Skillnaden är bland annat att officerarna inte har någon broderad kringla på "locket". Även infördes år 1899 nya kompanimärken för manskap. Då fick alla kompanier, batterier och skvadroner en siffra istället för tidigare olika symboler. Mössan levde med till daglig dräkt så länge som m/ä användes, dvs. fram till 1966, och finns fortfarande med på Livgardet. Genom åren har mössan genomgått en del förändringar. Bland annat har gradbeteckningarna ändrats då och då. Material och form har också ändrats. Ett tag gjordes mössorna med avsmalnande kulle, och idag är skärmen i plast.

Mössan kallades "lägermössa" och var alltså inte avsedd att bäras i strid utan "till vardags" Vid parad bar infanteriet mössan med plåt och plym medan andra förband bar sina "stridshuvudbonader" med utsmyckningar. Jag är fortfarande osäker på vad infanteriet förväntades bära i strid.

Generalitet


Till stor och liten paraddräkt bär generalitetet och generalstaben hatt m/1854-1859 (bicorne) med plym.
Kommentera

m/1895
Kommentera

 

Infanteriet, daglig dräkt

Förutom konvenans, känns mössorna från de olika regementena igen på att befälens mössor bär regementets knapp. Manskapens mössor var lika vid alla infanteriregementen, endast liv- och hustruppernas mössor kan särskiljas.


Södermanlands regemente I10, Överste
Kommentera

Överste
Kommentera

Västernorrlands regemente I21, Major
Kommentera

Kapten
Kommentera

Kronobergs regemente I11 Löjtnan
Kommentera

Löjtnant
Kommentera

Älvsborgs regemente I15 Fanjunkare efter 1926
Kommentera

Sergeant efter 1926
Kommentera

Karlskrona grenadjärregemente I7 Furir. Kompanimärke m/1899 för
specialkompani.Stämplad insida: "55 I.7 1928 K(?) 90 Paradvapenknapp av lilla modellen
Kommentera

Furir vid kulsprutekompani
Kommentera

Manskap, I14
Kommentera

Manskap
Kommentera

Värmlands fältjägarkår  I26 Fanjunkare före1926. Grön mössa bars även av Jämtlands hästjägare.
Kommentera

Tyget krymper om det förvaras illa, varpå mössan får detta lustiga utseende. Med paradknapp.
Kommentera

Tidig mössa med den lågafronten. m/1865? Manskap. Hakremmen saknas på bilden.Numrerad för hand påskärmens undersida, 101
Kommentera

 

Infanteriet, Parad

Mössa m/1865-99 användes under senare tid även av kavalleriet utom K1 vid parad.

Officer bär vid parad vapenplåt av förgylld mässing, med rött, vitt och blått i kronan, serafimerkedjan och dess kors. Vid stor parad även en pompong av spunnen guldtråd med regerande konungs namnschiffer, i denna en tagelståndare som i förhållande till övriga bäst kan beskrivas som hög, lång, yvig och med krusigt tagel.

Underofficer bär vid parad vapenplåt av förgylld mässing (utan färger) Vid stor parad en  pompong av spunnen guldtråd (utan
namnschiffer) och i denna en tagelståndare som är lägre än officerarnas, mindre yvig (tunnare, mindre tagelruska) avsevärt kortare samt av rakhårigt tagel.

Manskap i sin tur bär vid parad vapenplåt av mässing (ingen förgyllning och ingen färg) Vid stor parad en pompong av mässingsplåt och i denna en tagelståndare liknande officerarnas fast med rakt tagel! Samma höjd, längd och yvighet.


Upplands regemente I8, Överste, stor parad
Kommentera

Överstelöjtnant, stor parad
Kommentera

Major, stor parad, trol. I2 eller I4
Kommentera

Major, pompong för stor parad (bak och fram?) tagelståndaren saknas.
Kommentera

Livregementets husarer K3, Fanjunkare efter 1926 Liten parad
Kommentera

Bakre= liten parad. Främre = stor parad
Kommentera

Furir Plåt och pompong
Kommentera

Manskap Liten parad
Kommentera

Manskap
Stor parad
Kommentera

Ståndare och plym för underofficer
Kommentera

 

Liv- och hustrupper

Till liv- och hustrupper räknas I1, I2, I3, I4, I5, K1, K2 och K3

Förutom m/1865-99 bärs idag:
Musikuniform m/91 (AMK, TRK f.d. AMN samt frivilligmusikkåren VMK)
Musikeruniform m/93 (anställd musiker vid FM) Musikuniform m/95 (LDK)

,Svea livgarde och Livgardets dragoner motsv. bar/bär inte mössa m/1865-99 till parad.
Svea och Göta livgarde bar kask m/1887.
Livgardets dragoner (motsv.) hjälm m/1879-1900, eller hjälm m/1879


Svea livgarde I1, Löjtnant. Nytillverkad av CTH i Borlänge. Skärmen och hak
Kommentera

Livgardets dragoner K1, major
Kommentera

Livgardet Kapten
Kommentera

Livgardet Löjtnant
Kommentera

Livgardets dragoner K1, löjtnant
Kommentera

Livgardets dragoner K1, manskap
Kommentera

K1 Officersaspirant
Kommentera

Löjtnant, troligen Livregementets husarer K3
Kommentera

Dessa båda mössor bars av far och son Horn, som båda tjänstgjorde som löjtnanter vid Svea livgarde I1.
Kommentera

Livregementets grenadjärer I3, Manskap.
Kommentera

Trol. livregementets grenadjärer I3, Tidig mössa
Kommentera

Manskap, trol. Livgrenadjärregementet I4 eller Andra livgrenadjärregementet I5
Kommentera

Före 1900 hade kompani-märkena inte siffror utan symboler.
Rött = 5 kompaniet vid infanteriet. Vitt band och gul knapp tyder på I4 eller I5
Kommentera

K3 Major
Kommentera

 

Nyare m/ä

Dessa "moderna" mössor är en mycket enklare och "klumpigare" tillverkning som gjordes under 1920-30 talen. Då gjordes även en del mössor och uniformer för en del av de då nedlagda regementena. Dessa "moderna mössor", eller vad de nu ska kallas, är historiskt korrekta och använda på förband under samma förutsättningar som den äldre varianten. Till skillnad från de äldre mössorna har dessa ventilationshål och "regntäta" kullar.


Svea livgarde I1 Fanjunkare efter 1926
Kommentera

Trängen Manskap
Kommentera

Värmlands fältjägarkår I26. Manskap. Förbandet lades ned 1902, men mössan är gjord senare
Kommentera

 

Övriga


Manskap Västernorrlands regemente I29 9 kompaniet
Kommentera

Norrlands dragonregemente K8, Överste
Kommentera

Skånska dragonregementet K6 Ryttmästare
Kommentera

Skånska dragon-regementet K6 Löjtnant
1 kommentar

Ryttmästare vid husarregemente
Kommentera

Löjtnant vid husarregemente
Kommentera

Artilleriet, Kapten
Kommentera

Artilleriet Styckjunkare före 1926
Kommentera

Artilleriet Manskap
Kommentera

Musikmanskap Fanns förr vid varje regemente
Kommentera

Svea trängkår T1, Major
Kommentera

Trängen, manskap trol. T2
Kommentera

Trängen Manskap
Kommentera

Fortifikationen Kapten
Kommentera

Fortifikationen Löjtnant
Kommentera

Fortifikationen Fanjunkare efter 1926
Kommentera

Intendenturen, Löjtnant
Kommentera

Manskap, troligen A2
Kommentera

Troligen Norrlandsträngbataljon /kår/regemente T3, Manskap. Tillverkad av "VA Cedermarks, Hatt Möss & Pelsvaru-affär(sic),Sollefteå". Knapparna har rester av försilvring.
Kommentera