Militära huvudbonader använda i Sverige : Gradovaler

«Föregående   -   Nästa»

Den första mössan som fick gradbeteckningen samlad i en oval, påsydd tygbit var vintermössa m/1909. Gradovalen finns även på fält- och permissionsmössa m/39 och permissionsmössa m/52. Den har funnits på en del uniformer till och har varierat något i tid och mellan olika uniformer.

Gadovalen fick olika utseende med åren:
1939-1941 var det kokard m/1865 och ingen knapp.
1941 ersattes kokarden av nationalitetsmärke m/41.
1946 tillkom knapp m/1865. Ovalen var av samma tyg som mössan

Mössmärke m/14

Till pälsmössa m/09. Märket finns vitt och grått. Jag vet inte vilka som är äldst. Reglementet säger att märket skall ha samma färg som mössan. Kokard m/1865 och mössknapp m/1865


General
Kommentera

Överste
Kommentera

Major
Kommentera

1939 fick märket bronspaspoaler. Major
Kommentera

Kapten
Kommentera

Löjtnant
Kommentera

Fänrik
Kommentera

Sergeant
Kommentera

 

Mössmärke m/14, Landstormen

Med landstormsmärke m/26


Löjtnant
Kommentera

Fänrik
Kommentera

Sergeant
Kommentera

 

Mössmärke m/14, modern

Dessa märken har moderna emblem och följer således inte reglementet.
Det är möjligt att de har använts vid livgardet, eftersom alla bär silverband.
Kokard i metall och den vita knappen för underofficerare (m/1865-1960) används i m/60-systemet.

Löjtnant
Kommentera

Fänrik
Kommentera

Sergeant
Kommentera

 

För fältmössa m/39


Överstelöjtnant
Kommentera

Major
Kommentera

Kapten
Kommentera

Löjtnant
Kommentera

Fänrik
Kommentera

Fanjunkare
Kommentera

Sergeant
Kommentera

Rustmästare
Kommentera

Överfurir
Kommentera

Furir
Kommentera

Själavårdspersonal
Kommentera

 

För fältmössa m/39 Hv


Hemvärnet m/40
Kommentera

Hemvärnet m/41 Områdes befälshavare
Kommentera

Hemvärnet m/41 Hemvärnskretsbefälshavare
Kommentera

Med landstormsmärke m/26
Kommentera

 

För fältmössa m/39, Civilanstäld personal


Löjtnant
Kommentera

Själavårdarspersonal
Kommentera

 

För Permissionsmössa m/39


General
Kommentera

Överste
Kommentera

Överstelöjtnant,
det högra ev. för civilanställd
Kommentera

Major
Kommentera

Kapten
Kommentera

Löjtnant
Kommentera

Löjtnant vid I3, K1, K3
Kommentera

Löjtnant
Kommentera

Fänrik
Kommentera

Förvaltare
Kommentera

Fanjunkare
Kommentera

Sergeant
Kommentera

Rustmästare
Kommentera

Överfurir
Kommentera

Furir
Kommentera

Korpral
Kommentera

Vicekorpral
Kommentera

 

För Permissionsmössa m/39, Civilanställd personal


Kapten
Kommentera

Korpral
Kommentera

Vicekorpral
Kommentera

Själavårdspersonal
Kommentera

 

För Permissionsmössa m/39, hemvärnet


från vänster till höger:
Hvplutch (sergeant), Hvch/Hvkompch (löjtnant) och
KretsHvch (kapten).
Kommentera

 

För Permissionsmössa m/39, Hemvärnet


Löjtnant
Kommentera

Sergeant
Kommentera

 

Mössmärke m/41

Till pälsmössa m/09. Har nationalitetsmärke m/41 istället för kokard


Överste
Kommentera

Överstelöjtnant
Kommentera

Major
Kommentera

Kapten
Kommentera

Kapten vid I3, K1, K3
Kommentera

Löjtnant
Kommentera

Fänrik
Kommentera

Med kokard och knapp passande m/60-systemet. Sergeant
Kommentera

Felaktig?
Kommentera

Fanjunkare
Kommentera

Sergeant
Kommentera

Själavårdspersonal
Kommentera

Landstormen
Fänrik
Kommentera

Landstormen Sergeant
Målat nationalitetsmärke
Kommentera

Landstormen Sergeant
Emaljerat nationalitetsmärke

Kommentera

 

Motorhuva m/44


överfurir, löjtnant och kapten
Kommentera

Fanjunkare
Kommentera

Sergeant
Kommentera

 

Röda korset m/47


Kapten
Kommentera

Löjtnant
Kommentera

Fänrik
Kommentera

Sergeant
Kommentera

 

För permissionsmössa m/52

m/52 har guldfärg på banden istället för bronsfärgen på m/39.
Underofficerarna får återigen guldfärgad knapp m/1865

  General  
Överste Överstelöjtnant Major
Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik
Förvaltare Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant
Rustmästare Överfurir Furir
Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Själavårdare

Överste
Kommentera

Överstelöjtnant
Kommentera

Major vid I1, K1 eller K3.
Banden har tappat sin gyllene färg.
Kommentera

Kapten
Kommentera

Förvaltare
Kommentera

Fanjunkare
Kommentera

Sergeant
Kommentera

Korpral, furir
Kommentera

Överfurir
Kommentera

Korpral
Kommentera

Vicekorpral
Kommentera

 

Hemvärnet m/53


Hemvärnet m/53 från vänster till höger:
Hvgrpch stf (vicekopral), Hvgrpch (kopral)
Hvplutch stf (furir) och
Hv Hvplutch stf (furir) för uniform m/52.
Kommentera