Gradovaler

«Föregående   -   Nästa»

Den första mössan som fick gradbeteckningen samlad i en oval, påsydd tygbit var vintermössa m/1909. Gradovalen finns även på fält- och permissionsmössa m/39 och permissionsmössa m/52. Den har funnits på en del uniformer till och har varierat något i tid och mellan olika uniformer.

Gadovalen fick olika utseende med åren:
1939-1941 var det kokard m/1865 och ingen knapp.
1941 ersattes kokarden av nationalitetsmärke m/41.
1946 tillkom knapp m/1865. Ovalen var av samma tyg som mössan

Mössmärke m/14

Till pälsmössa m/09. Märket finns vitt och grått. Jag vet inte vilka som är äldst. Reglementet säger att märket skall ha samma färg som mössan. Kokard m/1865 och mössknapp m/1865


1939 fick märket bronspaspoaler. Major
Kommentera

 

Mössmärke m/14, Landstormen

Med landstormsmärke m/26


 

Mössmärke m/14, modern

Dessa märken har moderna emblem och följer således inte reglementet.
Det är möjligt att de har använts vid livgardet, eftersom alla bär silverband.
Kokard i metall och den vita knappen för underofficerare (m/1865-1960) används i m/60-systemet.

 

För fältmössa m/39 Hv


Hemvärnet m/40
Kommentera

Hemvärnet m/41 Områdes befälshavare
Kommentera

Hemvärnet m/41 Hemvärnskretsbefälshavare
Kommentera

Med landstormsmärke m/26
Kommentera

 

För fältmössa m/39, Civilanstäld personal


Själavårdarspersonal
Kommentera

 

För Permissionsmössa m/39, Civilanställd personal


Själavårdspersonal
Kommentera

 

För Permissionsmössa m/39, hemvärnet


från vänster till höger:
Hvplutch (sergeant), Hvch/Hvkompch (löjtnant) och
KretsHvch (kapten).
Kommentera

 

För Permissionsmössa m/39, Hemvärnet


 

Mössmärke m/41

Till pälsmössa m/09. Har nationalitetsmärke m/41 istället för kokard


Överstelöjtnant
Kommentera

Kapten vid I3, K1, K3
Kommentera

Med kokard och knapp passande m/60-systemet. Sergeant
Kommentera

Själavårdspersonal
Kommentera

Landstormen
Fänrik
Kommentera

Landstormen Sergeant
Målat nationalitetsmärke
Kommentera

Landstormen Sergeant
Emaljerat nationalitetsmärke

Kommentera

 

Motorhuva m/44


överfurir, löjtnant och kapten
Kommentera

 

För permissionsmössa m/52

m/52 har guldfärg på banden istället för bronsfärgen på m/39.
Underofficerarna får återigen guldfärgad knapp m/1865

  General  
Överste Överstelöjtnant Major
Kapten
Ryttmästare
Löjtnant Fänrik
Förvaltare Fanjunkare
Styckjunkare
Sergeant
Rustmästare Överfurir Furir
Korpral
Konstapel
Vicekorpral
Vicekonstapel
Själavårdare

Överstelöjtnant
Kommentera

Major vid I1, K1 eller K3.
Banden har tappat sin gyllene färg.
Kommentera

Korpral, furir
Kommentera

Hemvärnet m/53 från vänster till höger:
Hvgrpch stf (vicekopral), Hvgrpch (kopral)
Hvplutch stf (furir) och
Hv Hvplutch stf (furir) för uniform m/52.
Kommentera

 

Observera att mössorna på bilderna inte är mina, det är bilder skänkta till mig. Har du bilder att dela med dig av eller hittat fel på sidan ber jag att du kontaktar mig. info@markusholst.se