Markus svarar : Kandar

-
27 januari 2011

Hur passar man egentligen in ett kandar? Ska stång och brigdong vara lika långa ? Ska skänklarna ligga intill läpparna eller ska betten sticka ut en bit (0,5 cm?) på varje sida? Spelar det någon roll vilken av remmarna på huvudlaget man fäster resp. bett i? Spelar det någon roll hur långa krokarna till kjedjan är?

Hur jag än bär mig åt så får inte allt plats. Stången stannar mot brigdongen innan kinnkjedjan tar eller så blir läpparna klämda.

Vill gärna ha bett som ligger intill läpparna men det verkar vara omöjligt i kombination. Var för sig fungerar det utmärkt. Måste rida med kandar då jag ska tävla dressyr.